RPC-PL-032

tagnone

4 (6)

4 (6)

o4BpOpK.jpg

Fotografia RPC-PL-032 wykonana przez RPC-PL-032-1.

beta-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-032

Klasa: Beta-Żółty

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-aggression.webp zagrożenie agresją h-emotional.webp zagrożenie emocjonalne h-contact.webp zagrożenie kinestetyczne h-sapient.webp zagrożenie rozumnością h-animated.webp zagrożenie ruchowe h-explosive.webp zagrożenie wybuchem

Protokoły Przechowalnicze: RPC-PL-032 powinien być zabezpieczony w wyłożonym pianką akustyczną szklanym akwarium o wymiarach 100 × 40 cm, w skrzydle przechowalniczym Placówki 005. W pomieszczeniu, gdzie jest przechowywany RPC-PL-032, powinna panować cisza, aby zapobiec manifestacji bytu, co następuje po przekroczeniu 50-55 dB. Jeżeli obiekt się uaktywni, najbliższy obserwator powinien nakręcić pozytywkę, która jest wbudowana w akwarium.

Natomiast gdy instancja RPC-PL-032 jest na RPC-PL-032-1, obydwa podmioty powinny być zamknięte w pancernej izolatce, dopóki RPC-PL-032-1 nie dozna zgonu. W tej samej izolatce powinny się odbywać również wszelkie rozmowy między RPC-PL-032 a personelem Placówki 005.

Opis: RPC-PL-032 jest 24-centymetrową pluszową pacynką o postaci misia, wykonaną z bawełnianej tkaniny. Ma dwie łapy, pyszczek z oderwanym nosem, dwoje oczu i uszu. Wewnątrz RPC-PL-032 występuje tkanka, a jej temperatura nie przekracza 36,6 °C (309.75 K).

RPC-PL-032 wykazuje możliwość komunikowania się w języku polskim, jednakże przy rozmowie z obiektem należy uważać, aby go nie urazić. Gdy to się stanie, osoba, która urazi obiekt, dozna dekapitacji na skutek nieznacznej eksplozji powodującej separację głowy od kręgów szyjnych. Wszystkie osoby i przedmioty w promieniu 5 metrów są podatne na ten wybuch, nie licząc samego RPC-PL-032. Natomiast różnego rodzaju grube metale, są odporne na eksplozję, dzięki czemu mogą ograniczyć jej zasięg rażenia. Sam RPC-PL-032 ignoruje te zdarzenia, tak jak wszelkie uwagi na ich temat (patrz: Dodatek 1).

RPC-PL-032 potrafi się poruszać. Maksymalną odnotowaną szybkością obiektu jest 1.67 m/s (6 km/h).

Osoba, która założy RPC-PL-032 na rękę, zacznie czuć jej mrowienie. Później po około 6-7 sekundach tkanka w RPC-PL-032 ulegnie połączeniu z ręką osoby, która go założyła, na poziomie molekularnym, nie powodując przy tym u niej bólu. Zdjęcia rentgenowskie wykazały, że również sama ręka nosiciela przyczynia się do połączenia, poprzez swój rozkład materii. Od tego momentu nosiciel klasyfikuje się jako RPC-PL-032-1. RPC-PL-032-1 będzie często miewał ataki emocjonalne oraz objawy depresyjne. RPC-PL-032-1 będzie musiał nosić obiekt do końca życia, ponieważ każda próba jego zdjęcia zakończy się niepowodzeniem. Odcięcie ręki RPC-PL-032-1 od RPC-PL-032 spowoduje eksplozję, w której wszystkie osoby i przedmioty są podatne w promieniu 10 metrów — w tym RPC-PL-032-1,1 nie licząc przy tym RPC-PL-032, ponieważ ten, jest odporny na wybuch. Sam RPC-PL-032 podczas tego stanu będzie próbował rozmawiać z RPC-PL-032-1. W tym wypadku każde słowa nienawiści oraz urazy od strony RPC-PL-032-1 do RPC-PL-032 są ignorowane przez anomalię.

Odkrycie:
15.01.2006 roku, Autorytet uzyskał informacje, że wielu przechodniów w Polsce, w Pile, na ul. ████ ██████ rozmawiało o biegającym pluszaku, gdy tamtejsze atrakcje były wyłączone z powodu dużych opadów śniegu. Niedługo po tym pracownik sklepu ████, zgłosił funkcjonariuszom policji, że w budynku, w którym przebywa, znajduje się żywa maskotka, która przemieszcza się po lokalu. Autorytet przybył na miejsce zdarzenia, pozyskując RPC-PL-032, zamykając go klatce dla psów, przy czym sam obiekt nie stanowił przeszkody w zabezpieczeniu przez Autorytet. W sklepie, na świadkach zdarzenia użyto preparatów amnezyjnych klasy A-2, jednakże sam pluszak został uznany przez przechodniów za mało budżetowy żart, stworzony przez jednego z obywateli.

Dodatek 1:
Możliwe jest urażenie RPC-PL-032 w trakcie rozmowy z obiektem. Poniżej zawarto znane treści, których poruszanie podczas rozmowy z obiektem jest odradzane:

  • niski wzrost RPC-PL-032;
  • wytykanie obiektowi, że jest tylko pluszakiem;
  • obrażanie obiektu w różny sposób;
  • wyśmiewanie się z imienia RPC-PL-032;
  • podteksty związane z orientacją seksualną obiektu oraz fetysze powiązane z nim.

Dodatek 2:

Dodatek 3:

Dodatek 4:

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.