RPC-PL-033

Przedsiębiorstwo

tagnone

4.5 (4)

4.5 (4)

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-033

Ryzyko przechowalnicze: Gamma

Poziom zagrożenia: Czerwony
h-destabilization.webp zagrożenie destabilizacyjne h-mechanical.webp zagrożenie mechaniczne h-regenerative.webp zagrożenie regeneracyjne h-animated.webp zagrożenie ruchowe

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-033 oraz koszary SBA powinny być otoczone żelbetowym ogrodzeniem. Obiekt powinien być strzeżony przez dwa pododdziały wartownicze. Jeden powinien utrzymywać wartę na zewnątrz wejścia do jaskini, a drugi — w RPC-PL-033. Drugi pododdział powinien posiadać co najmniej jednego specjalistę od inżynierii materiałów wybuchowych wyposażonego w radio wykorzystujące technologię TTE. Funkcjonariuszy należy zmieniać co cztery godziny.

Obrotnica kolejowa powinna być otoczona stalową osłoną tłumiącą z otworami pozwalającymi na ujście gazów, a dookolne ściany jaskini powinny być wyłożone pianką absorbującą falę uderzeniową. W pobliżu wyjścia z RPC-PL-033 powinna znajdować się wytworzona z żelbetu i worków z piaskiem bariera przeznaczona do ochrony fizycznej osób znajdujących się w obiekcie podczas kontrolowanych detonacji materiałów wybuchowych.

Co poniedziałek, do godziny 10:00 czasu lokalnego, specjalista powinien zostać wyposażony w trzy zdalne detonary oraz dostateczny zapas materiału wybuchowego REAVTEX1, by móc wywołać trzy kontrolowane eksplozje zdolne wykoleić RPC-PL-033-1.

Do godziny 11:00 czasu lokalnego obrotnica kolejowa powinna zostać wyłożona przez specjalistę materiałem REAVTEX. Eksplozja nie powinna jednak zagrozić integralności strukturalnej jaskini. O godzinie 11:31 czasu lokalnego, gdy RPC-PL-033-1 wjedzie na obrotnicę, obecni w obiekcie powinni schronić się za barierą w tylnej części RPC-PL-033, a specjalista powinien zdetonować materiał wybuchowy.

Bez względu na powodzenie wykolejenia RPC-PL-033-1 po każdej próbie detonacji specjalista powinien do pięciu minut złożyć raport sytuacyjny dowódcy warty, które następnie powinien go przekazać starszemu badaczowi odpowiedzialnemu za obiekt.

Jeżeli eksplozja nie doprowadziła do wykolejenia RPC-PL-033-1, należy ją ponowić o godzinie 23:06 czasu lokalnego. W razie kolejnego niepowodzenia należy ją ponowić we wtorek, o godzinie 15:51 czasu lokalnego — podczas tej próby ilość REAVTEX-u należy zminimalizować, by eksplozja nie zagroziła osobom transportowanym w wagonach.

W przypadku kolejnej nieudanej próby wykolejenia należy zaniechać kolejnych tego samego tygodnia i przeprowadzić niezwłoczną inspekcję procedur i wykorzystanych materiałów wybuchowych celem ujawnienia przyczyny niepowodzeń. Do końca tygodnia protokoły przechowalnicze należy zrewidować.

Wzbronione jest przechodzenie lub przenoszenie osób bądź sprzętu przez czarne bariery blokujące światło tuneli RPC-PL-033.

Opis: RPC-PL-033 to znajdująca się ok. 150 m p.p.g., w słowackich Białych Karpatach, infrastruktura kolejowa składająca się ze stacji skontruowanej w stylu ekspresjonistycznym, pięciu torów biegnących osobnymi skalnymi tunelami w pięciu kierunkach, a także obrotnicy kolejowej o średnicy 110 m, gdzie tory te się łączą. Wejście do obiektu znajduje się w naturalnej jaskini, z której do RPC-PL-033 prowadzi szeroka na 2 m klatka schodowa składająca się z 805 stopni wykutych ze skał oraz kości ludzi pochodzących z lat 50. XX wieku2.

Na wjazdami do tuneli znajduje się liczby wskazujące najprawdopodobnie stopnie kierunku domniemanej stacji końcowej, a także jedno z czterech nazwisk — szczegóły w tabeli niżej. W odległości ok. 175 metrów od obrotnicy kolejowej światła tuneli zablokowane są natomiast przez niematerialne, czarne bariery. Osoby i sprzęt, który usiłuje się przetransportować poza tę odległość, ulegają natychmiastowej i nieodwracalnej utracie z chwilą przejścia przez barierę.

0331.webp

Fotografia RPC-PL-033-1 wyjeżdżającej z tunelu linii 245.

Na torach RPC-PL-033 porusza się RPC-PL-033-1. Jest to nieznanej produkcji lokomotywa spalinowa wykorzystująca diesel, wyprodukowana najprawdopodobniej w roku 19563. Lokomotywa nie posiada widocznych drzwi, a szyba kabiny maszynisty jest od wewnątrz pokryta czarną, matową substancją.

Linia Nazwisko Stacja końcowa4 Przyjazd Odjazd
230 Sova Turyn Pon., 11:30 Pon., 11:35
290 Kotula Bruksela Pon., 23:05 Pon., 23:10
315 Oravec Hamburg Wt., 15:50 Wt., 15:55
245 Daučík Lyon Śr., 12:15 Śr., 12:20
140 „Poziom dolny” Śr., 22:35 Śr., 22:40

RPC-PL-033-1 ciągnie trzy stalowe wagony towarowe, które nie mają okien ani drzwi. Z wykorzystaniem obserwacji, sensorów akustycznych, kamer termowizyjnych i aparatów rentgenowskich wykluczono obecność istot żywych w kabinie maszynisty RPC-PL-033-1. Jednakże odnotowano, iż cały skład ulega pewnym zmianom w przeciągu tygodnia.

W poniedziałki, po powrocie z Turynu, wagony są pusty, a cały skład wydaje się umyty i poddany zabiegom konserwacyjnym, takim jak wymiana oleju, chłodziwa i filtrów, wyczyszczenie pompy wody, termostatu, radiatora, węży, wtrysków paliwa i tłumika drgań, a także naprawa montażu alternatora, kompresora i kondensatora.

We wtorki, po powrocie z Brukseli, w każdym z wagonów znajduje się po trzydzieści sześć osób dorosłych pozbawionych przytomności, leżących ramię w ramię. Pomimo przeprowadzenia szeregu prób osób takich nie zdołano obudzić.

W środy, po powrocie z Hamburgu, w każdym z wagonów znajduje się rozłożone na kości, krew, tłuszcz i narządy trzydziestu sześciu osób dorosłych. Po powrocie z Lyonu, zawartość wagonów pomniejszona jest o narządy ciał.

W poniedziałki, po powrocie z „poziomu dolnego” i przed wyjazdem do Turynu, w wagonach wykrywa się śladowe ilości zaschniętej krwi oraz upłynnionego tłuszczu ludzkiego. Jeżeli RPC-PL-033-1 został wykolejony zgodnie z protokołami przechowalniczymi, wagony są puste.

Lokomotywa nie zatrzymuje się w przypadku postawienia na jej torze żywej osoby lub ciężkiej przeszkody fizycznej. Ustalono, że RPC-PL-033-1 oraz wagony obiektu mogą zostać skutecznie zatrzymane poprzez wykolejenie. Jednakże z chwilą tą RPC-PL-033-1 ulega całkowitemu rozkładowi w ciągu 3-4 sekund. Bez względu na sposób zatrzymania składu obiekt powraca do RPC-PL-033 w każdy poniedziałek, o godzinie 11:30. W razie uszkodzenia torów lub innych istotnych dla ruchu kolejowego elementów infrastruktury obiektu ulegają one natychmiastowej wymianie na komponenty w dobrym stanie.

Pozyskanie: RPC-PL-033 został pozyskany w dniu 29 września 2022 roku. Był to trzeci tydzień poszukiwań dwóch leśniczych zaginionych w słowackim rejonie Białych Karpat: Mateja Sedláka oraz Mikuláša Schmidta. Jedna z grup poszukiwawczych, korzystająca z psa policyjnego, dotarła do jaskini wejściowej do obiektu i rozpoczęła jej eksplorację. Na stacji kolejowej odnalazła ona zwłoki obydwu leśniczych. Diagnostyka pośmiertna wykazała, że Matej Sedlák zginął na skutek obszernego zawału serca, a Mikuláš Schmidt — którego ciało rozniesione było na odcinku toru prowadzącego do tunelu 140 — został rozjechany przez pociąg. W ręce Mateja Sedlák znaleziono dziennik, w którym spisywał on przez lata swoje myśli, a także notował ważne informacje związane z leśnictwem5.

Znalezisko zostało wykryte przez Autorytet w trakcie rutynowego przeczesywania kartotek policyjnych. Członkom grupy poszukiwawczej, która weszła do ww. jaskini, oraz zaangażowanym w sprawę funkcjonariuszom policji podano preparaty amnezyjne, a media masowe i społecznościowe wyciszono. Ciała leśniczych natomiast przeniesiono w pobliże normalnego toru kolejowego, gdzie upozorowano ich zgony, jakoby Schmidt pod wpływem alkoholu wpadł pod pociąg, a Sedlák w reakcji na to doznał śmiertelnego zawału serca.

Dodatek 033.1: Dziennik Mateja Sedláka (istotne fragmenty).

Dodatek 033.2: Dochodzenie w sprawie powstania RPC-PL-033.O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.