RPC-PL-034

1019 trumien

tagnone

4.7 (3)

4.7 (3)

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-034

Ryzyko przechowalnicze: Alfa

Poziom zagrożenia: Czerwony
h-aggression.webp zagrożenie agresją h-incorporeal.webp zagrożenie bezcielesne h-grouped.webp zagrożenie grupowe h-sapient.webp zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: Działka, na której położony jest RPC-PL-034, powinna być otoczona murem z cementu kompozytowego, o wysokości co najmniej 4 metrów, w którym zainstalowana powinna być stalowa brama dla pojazdów oraz furtka dla pieszych wraz z posterunkiem wartowniczym Służby Bezpieczeństwa Autorytetu. Funkcjonariusze powinni być ubrani w mundury polskich żołnierzy, a na zewnętrznej części muru powinny znajdować się tablice informujące, iż mieści się za nim obiekt wojskowy.

Na terenie powinien znajdować się regularnie konserwowany i kontrolowany przez wyznaczonego funkcjonariusza generator zdolny zapewnić co najmniej dwunastogodzinny dopływ energii elektrycznej umożliwiającej oświetlenie 280 000 metrów kwadratowych, podłączony do oświetlenia, wentylatorów oraz żaluzji antywłamaniowych FER301/2019 w obiekcie. Wnętrze RPC-PL-034 powinno podlegać stałej wentylacji i monitoringowi wizyjnemu. Kamery zamkniętego obwodu powinny być wyposażone w czujniki światła automatycznie włączające tryb noktowizyjny w niedostatku oświetlenia.

Procedura EŻO1

Dwunastego dnia każdego miesiąca, o godzinie 6:00 czasu lokalnego do obiektu wejść musi osoba desygnowana do wykonania procedury EŻO, zwana dalej „subiektem”. Powinien to być czynny subiekt dyspozycyjny doświadczony w tym zakresie, ale w jego braku dopuszczalne jest wyznaczenie do tej funkcji nieprzeszkolonego CSD. Ostatecznie subiektem może zostać zgłaszający taką chęć pracownik Autorytetu.

Subiekta wyposażyć należy w plecak, w którym znaleźć powinien się respirator N99 z wkładkami z tlenem aktywnym, kamera termowizyjna TRTV-7199, akustyczny aparat EKG CFM-429/RAV-2018/1R2, baterie do tych urządzeń w liczbie pozwalającej na prześwietlenie 1019 instancji RPC-PL-034-1, a także zapas wody i pożywienia wystarczający na dwanaście godzin.

Jeśli subiektem jest CSD, na jego szyi należy zamontować obrożę z ładunkiem wybuchowym i zapalnikiem umożliwiającym dokonanie zdalnej terminacji subiekta bez wyrządzania szkód otoczeniu. Do godziny 18:00 czasu lokalnego drzwi wejściowe do obiektu powinny być zamknięte, a okna zablokowane żaluzjami antywłamaniowymi. W razie uporczywej odmowy wykonywania procedury CSD należy poddać terminacji oraz niezwłocznie wyznaczyć i wysłać do obiektu innego subiekta.

Zadaniem osoby realizującej procedurę EŻO jest wykrycie i otworzenie tych instancji RPC-PL-034-1, w których znajdują się żywi ludzie. Subiektowi należy jednak ostrzec, iż wzbronione jest wybudzanie tych osób. Po otwarciu 60 takich instancji funkcjonariusz monitorujący powinien poinformować o tym pluton wartowniczy, który natomiast powinien niezwłocznie otworzyć drzwi wejściowe do RPC-PL-034. Po godzinie 18:00 czasu lokalnego do magazynu powinna wejść jednostka zespołu traumatologicznego celem udzielenia pomocy medycznej uratowanym cywilom.

Jeżeli subiektem był CSD, należy przedłużyć jego zdatność o co najmniej jeden miesiąc celem zutylizowania go podczas kolejnej realizacji procedury EŻO. Jeśli zadanie zostało jednak wykonane przez pracownika Autorytetu, należy udzielić mu dwutygodniowego płatnego urlopu oraz wszelkiej niezbędnej pomocy. Osobom uratowanym należy dokonać kasacji wspomnień związanych z obiektem i działaniami Autorytetu, a następnie przekazać je państwowym służbom ratunkowym i wraz z nimi ustalić odpowiednie historie-przykrywki wyjaśniające zaginięcia cywili.

W razie spartaczenia procedury EŻO należy przeprowadzić inspekcję urządzeń do analizy wnętrza instancji RPC-PL-034-1 i w razie potrzeby odpowiednie zrewidować protokoły do czasu następnej fazy aktywnej. Zaleca się wykorzystanie sztucznej inteligencji do symulacji i analizy skuteczności nowych rozwiązań przed aktualizacją protokołów.

034-obraz.webp

Obraz olejny znad drzwi wejściowych.

Opis: RPC-PL-034 to magazyn dwukondygnacyjny, o polu piętra wynoszącym 140 000 m2, mieszczący się w dzielnicy [UKRYTO], w Warszawie. Każde piętro ma wysokość 3,5 m i składa się z hali o polu 22 500 m2, trzech pomniejszych sal oraz czterech korytarzy. Wejście do obiektu znajduje się na parterze, a kondygnacje łączy winda towarowa oraz dwie klatki schodowe. Wewnątrz, nad drzwiami wejściowymi, zawieszony jest obraz olejny, którego skan dołączono do niniejszego obiektu3.

034-AP.webp

Fotografia jednego z korytarzy na pierwszym piętrze obiektu.

RPC-PL-034 wyłożony jest 1019 trumnami — instancjami RPC-PL-034-1 — wykonanymi w różnych stylach i z różnych gatunków drewna. Rozlokowanie i ułożenie trumien wydaje się losowe. Większość znajduje się w pozycji leżącej, a część w stojącej. Żadne jednak nie są nigdy ułożone jedna na drugiej. Z wykorzystaniem aparatów RTG i EKG, ultrasonografów oraz wag przemysłowych ustalono, iż zawsze w co najmniej 693 instancjach RPC-PL-034-1 znajdują się zwłoki ludzkie w różnych stadiach rozkładu4. Miesięcznie średnio 252 instancje zawierające zwłoki oznaczone są tekstem zapisanym odręcznie z użyciem czarnego markera: „dla Starego Filipa”5.

Średnio dwa razy tygodniowo z niektórych trumien ze zwłokami wydobywają się ludzkie głosy. Prowadzą one rozmowy z innymi instancjami znajdującymi się nie dalej niż 4 m. Większość rozmów jest krótka i odbywa się między zupełnymi nieznajomymi, choć niektóre instancje wydają się prowadzić ze sobą konwersacje o zdecydowanie zażytym charakterze. Rozmowy często kończą się z chwilą osiągnięcia tematu stanu, w jakim konwersanci się znajdują, poprzez melancholijne skwitowanie: „i tak dla nas już za późno”, „tego już się jednak nie dowiemy”, „to już nie nasze zmartwienie” itp., po czym rozmowa ulega zakończeniu. Instancje nie reagują jednak na próby nawiązania z nimi kontaktu przez personel Autorytetu.

034-2.webp

Truchło RPC-PL-034-2 w trakcie diagnostyki pośmiertnej.

Termin „pusta trumna” w kontekście RPC-PL-034-1 oznacza instancję pozbawioną zwłok ludzkich, a nie dosłownie pustą. W każdej takiej trumnie znajduje się żywa instancja RPC-PL-034-2. Jest to organizm przypominający mięsisty otwór gębowy, który zajmuje całe wnętrze trumny i wyłożony jest łącznie około czterdziestoma siekaczami, kłami oraz trzonowcami o długości 13-21 cm. Posiada on także zwinięty narząd przypominający język o długości ok. 3,3 metra. Otwarcie takiej trumny prowadzi do natychmiastowego pobudzenia instancji RPC-PL-034-2, który natychmiast podejmie próbę owinięcia swym językiem osób znajdujących się w jego zasięgu, by wciągnąć je między swoje szczęki. W razie powodzenia instancja zamknie trumnę od środka, wykorzystując ścięgna, którymi jest złączona z wiekiem, a następnie rozpocznie jej miażdżenie, rozszarpywanie oraz trawienie. Po 4-6 godzinach z instancji wypłyną rozwodnione odchody stanowiące przetworzoną materię osób pożartych.

Ustalono, iż instancję RPC-PL-034-2 można poddać terminacji z użyciem broni palnej przez strzelca znajdującego się poza zasięgiem tworu mięśniowego uznawanego za język organizmu6. Analiza DNA odchodów nie pozwala na identyfikację gatunku RPC-PL-034-2, aczkolwiek w trakcie anatomopatologicznej diagnostyki pośmiertnej czterech instancji stwierdzono, że RPC-PL-034-2 nie posiadają odpowiednika żołądka ani jelit. Trawienie odbywa się w wyłożonych milionami elektrocytów gardłach instancji, umożliwiających im wytwarzanie energii elektrycznej do podgrzewania i zmiękczania ciał ofiar. Narządy witalne instancji otoczone są tkankami o dużym oporze elektrycznym, dzięki czemu są chronione przed wytwarzaną energią.

Innym zagrożeniem w obiekcie jest byt RPC-PL-034-3. Przypomina on mężczyznę ubranego w skórzany habit z kapturem. Istota materializuje się pośrodku wielkiej hali na parterze obiektu z chwilą otwarcia trumny zawierającej zwłoki i niezwłocznie przystępuje do eksterminacji wszystkich osób żywych w RPC-PL-034, które jest w stanie znaleźć. Byt jest w stanie poruszać się z szybkością ok. 24 m/s oraz zabijać gołymi rękami poprzez skręcenie karku, przebicie ciała na wylot bądź oderwanie głowy. Jednakże RPC-PL-034-3 nie wydaje się posiadać formy fizycznej w klasycznym rozumieniu. Jest on bowiem w stanie przenikać przez bariery, pociski czy też inne przedmioty użyte do jego zatrzymania. Po zabiciu wszystkich osób żywych istota umieszcza ich ciała w instancjach RPC-PL-034-2, które nie okazują wobec niej agresji, a następnie ulega dematerializacji. Podczas zabijania byt niekiedy dokonuje wokalizacji rozgniewanym niskim głosem męskim: „nie twoje”, „należą do mnie”, „nie toleruję złodziei” itp.

Dodatek 034.1: Faza aktywna.

Dodatek 034.2: Odpowiedź na uwagi w odniesieniu do skuteczności technologii wykorzystywanej do realizacji procedury EŻO.

Dodatek 034.3: Pozyskanie.O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.