Placówka 008

Placówka 008 to obecnie największa ekspozytura medyczna Autorytetu, która każdego roku zapewnia opiekę medyczną niezliczonym pracownikom Autorytetu. Większość pacjentów tu leczonych wymaga intensywnej terapii, a wymagania tego nie może zaspokoić nowoczesna technologia medyczna dostępna sferze publicznej.

tagshow

4 (2)

4 (2)

us.webp es.webp
site-header-white.png
008.png

Placówka 008

Centrum intensywnej terapii, szpital ogólny i placówka badawcza


Przegląd


Data założenia: 19 listopada 19██ r.

Przykrywka: Przestrzeń nad placówką

Lokalizacja: Pod Kanałem Panamskim, w Panama City, w Panamie

Kryptonim: „Strzykawka”

Kod szesnastkowy: [08]

Przeznaczenie:

 1. intensywna terapia,
 2. ogólna terapia medyczna,
 3. badania medyczne i biologiczne oraz
 4. przechowywanie.

Pion sprawujący jurysdykcję: Badawczy

Pole całkowite: ~27 387 m21


0081.1.png

Kryzysy medyczne są naszym priorytetem i mogą wpłynąć na twoją swobodę przy wchodzeniu do naszej placówki.


Wejścia do placówki:
 1. podziemna zajezdnia szynowa (zajezdnia szynowa nr 2) — zajezdnia ta posiada 30 peronów wysepkowych dla pasażerów, lecz 25 zarezerwowanych jest do użytku w sytuacjach kryzysowych.
 2. magazyny okrętów podwodnych — ze wschodniego i zachodniego wybrzeża Panamy odchodzą dwa tunele podwodne dla okrętów podwodnych, prowadzące do Placówki 008; w każdym przechowywanych może być 16 standardowych okrętów podwodnych.

Protokół specjalny: Wzbronione jest sprowadzanie organizmów o masie większej niż ok. 1,618 grama do Placówki 008 bez wyraźnego pozwolenia. Pogwałcenie tej reguły doprowadzi do niezwłocznego wymierzenia kary i poddanie nieautoryzowanego organizmu terminacji, chyba że kadra badawcza stwierdzi inaczej.

Pozostałe informacje: Placówka 008 to obecnie największa ekspozytura medyczna Autorytetu, która każdego roku zapewnia opiekę medyczną niezliczonym pracownikom Autorytetu. Większość pacjentów tu leczonych wymaga intensywnej terapii, a wymagania tego nie może zaspokoić nowoczesna technologia medyczna dostępna sferze publicznej. Pracownicy sprowadzeni do Placówki 008, acz nieposiadający odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, by wiedzieć o Placówce 008, poddani są kasacji wspomnień po pełnej rekonwalescencji.

Poza funkcją szpitalną Placówka 008 stanowi przestrzeń magazynową i badawczą dla anomalii, co do których przewiduje się hipotetyczne albo udowodnione zastosowanie medyczne. Anomalie o udowodnionej wartości medycznej są eksploatowane w największym możliwym stopniu w zakresie leczenia pracowników. Wszyscy lekarze przydzieleni do Placówki 008 przechodzą dodatkowe szkolenia celem nabycia wiedzy o wykorzystywaniu takich obiektów RPC do celów leczniczych.

Historia: Podczas budowy Kanału Panamskiego doszło do odkrycia RPC-028, anomalii niemożliwej do przeniesienia. Placówka 008 na początku była naziemnym posterunkiem obserwacyjnym poświęconym badaniu RPC-028, zbudowanym tak, by nie przyciągał uwagi. Po przeprowadzeniu szeregu testów odkryto, że anomalia może być przenoszona po osi pionowej, w czego następstwie dokonano jej przetransportowania 1,1 kilometra pod ziemię. Ze względu na nieuniknioność wypełnienia kanału wodą jamę, do której przemieszczono RPC-028, zamknięto, a dookoła niej wzniesiono konstrukcję podziemną. Po tym dokonano zamknięcia wszelkich powierzchniowych punktów dostępowych, a budynek podłączono do podziemnego systemu szynowego.

W dniu 10 grudnia 1910 r. posterunek został oficjalnie uznany za Placówkę 008 na mocy zarządzenia ██████████, Dyrektora Globalnego. Następnie polecono dokonanie obszernego rozszerzenia Placówki 008 i wykorzystywania jej do leczenia pracowników z wykorzystaniem anomalii takich, jak RPC-028. Po trzech latach budowy rozszerzenie zostało ukończone i od tamtej pory anomalie są w tamtejszej ekspozyturze eksploatowane w celach leczniczych. Placówkę uznaje się za przykład sztandarowej inwestycji, albowiem dzięki niech dokonano uratowania niezliczonych żyć przy zredukowaniu kosztów medycznych.


Skrzydła Placówki


 • Skrzydło Administracyjne — wykorzystywane do zarządzania Placówką 008; tylko pracownicy na wysokich stanowiskach mogą uzyskać dostęp do tej przestrzeni.
 • Skrzydło Medyczne — największe skrzydło ekspozytury, wykorzystywane do zapewnienia miejsca pobytu, terapii i rehabilitacji dla pacjentów.
 • Skrzydło Wywiadowcze — wykorzystywane do monitorowania i prześwietlania pacjentów pod kątem wyjawienia informacji niejawnych w odniesieniu do egzystencji placówki przed sferą publiczną lub wrogimi OŚA.
 • Skrzydło Badawcze — wykorzystywane do badania obiektów RPC mogących potencjalnie mieć zastosowanie medyczne; znajduje się tam niewielkie więzienie przeznaczone do przechowywania subiektów do celów eksperymentów medycznych. Tutaj też przeprowadza się szkolenia pracowników w zakresie wykorzystywania udowodnionych anomalii do celów leczniczych.
 • Skrzydło Przechowalnicze — przechowuje obiekty wyłącznie alfa i beta, z potwierdzonymi lub hipotetycznymi zastosowaniami medycznymi.

Administracja Placówki


Najwyżsi stanowiskiem pracownicy:

 • Dyrektor Placówki: Dr Wilhelm Grau
 • Zastępca Dyrektora Placówki: Dr Emile Nowak
 • Dyrektor Rady Medycznej: Dr Anna Aerts
 • Dyrektor ds. Personelu i Zarządzania: Dr Nikita Petrov
 • Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Placówki: Kpt. Grey Smith
 • Dyrektor ds. Kadrowych: Dr Jake Regan
 • Dyrektor Wywiadu: Dr Stephen Jones
 • Dyrektor ds. Transportu Obiektów: Dr Gottfried Murphy
 • Dyrektor ds. Badań Obiektów: Dr Nikolaus Gow

Personel Placówki wg stanu z dnia 9 kwietnia 2012 r.:

 • Kierownicy departamentów: 9
 • Zastępcy administracyjni: 22
 • Personel medyczny: 5 128
 • Bieżący pacjenci: 25 421
 • Personel badawczy: 1 690
 • Funkcjonariusze bezpieczeństwa: 1 250
 • Funkcjonariusze wywiadu: 598
 • Personel konserwacyjny: 2 365
 • Personel typu CSD: 612

W sumie: 42 880


Stacjonujące Mobilne Drużyny Specjalistyczne


 • Papa-2 (Łamacze Przysięgi Hipokratesa)2
 • Uniform-7 (Piaskuni)3
 • Yankee-64 (Ciastowi Budowniczy)4

Przechowywane anomalie


RPC-028
RPC-188
RPC-198
RPC-245
RPC-270
RPC-365
RPC-386
RPC-401
RPC-603
RPC-644
RPC-672
RPC-749
RPC-990
[DOSTĘP ZABLOKOWANY]

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.