Placówka 009

Placówka 009 to zakład karny o maksymalnym rygorze wykorzystywany przez Autorytet do przetrzymywania różnych osadzony, w tym podwójnych agentów (lub odstępców), osób, które, działajac z ramienia rządu, pogwałciły kontrakt z Autorytetem oraz osób nadużywających obiektów RPC pod ich pieczą.

tagshow

2.5 (2)

2.5 (2)

us.webp cn.webp es.webp
site-header-white.png

Placówka 009

Ekspozytura Penitencjarno-Przechowalnicza


Przegląd


009.jpg

Placówka 009 widziana z lotu drona obserwacyjnego Autorytetu.

Data założenia: 1 stycznia 1847 r.

Przykrywka: Stacja badań nad artykułami

Lokalizacja: Obszar 09, 100 kilometrów na północ od południowego wybrzeża Wyspy Rewolucji Październikowej

Kryptonim: „Hyperion”

Kod szesnastkowy: [09]

Przeznaczenie: Ekspozytura penitencjarna i przechowalnicza w sytuacjach kryzysowych

Pion sprawujący jurysdykcję: Ochronny

Pole całkowite: ███ ███ m2

Pozostałe informacje: Placówka 009 to zakład karny o maksymalnym rygorze wykorzystywany przez Autorytet do przetrzymywania różnych osadzony, w tym podwójnych agentów (lub odstępców), osób, które, działajac z ramienia rządu, pogwałciły kontrakt z Autorytetem oraz osób nadużywających obiektów RPC pod ich pieczą.

Placówka 009 wykorzystywana jest jako jedna z głównych ekspozytur przechowujących humanoidalne obiekty RPC.


Sekcja biur i skrzydeł


 • Skrzydło Naczelniczo-Biurowe — skrzydło to wykorzystywane jest do zarządzania całą Placówką 009.
 • Blok A — sekcja niskiego ryzyka, w której przetrzymywani są zdrajcy. Jeżeli zaczną należycie się sprawować, będą mogli zostać przywróceni do pracy w warunkach ciągłej obserwacji.
 • Blok B — sekcja przeznaczona dla nieanomalnych PŚA oraz terrorystów, którzy wykorzystywali obiekty RPC, lub znają lokalizacje jeszcze nieznanych obiektów.
 • Blok C — agenci rządowi i osoby o szczególnej władzy, które pogwałciły postanowienia kontraktu zawartego z Autorytetem. Jeżeli zaczną należycie się sprawować, będą mogli zostać przywróceni do pracy w warunkach ciągłej obserwacji.
 • Sekcja Pprzechowalnicza — obszar przechowywania humanoidalnych obiektów RPC.
 • „Guantanamo” — [USUNIĘTO]
 • Skrzydło Przechowalnictwa Kryzysowego — szereg komór przechowalniczych dla obiektów stwarzających szczególnie niebezpiecznych; wykorzystywane do ukrywania takich obiektów RPC w sytuacjach kryzysowych.

Administracja Placówki


Najwyżsi stanowiskiem pracownicy:

 • Dyrektor Placówki: Hank „Maddog” Davis
 • Zastępca Dyrektora Placówki: Johnathon Hills
 • Dyrektor ds. Personelu i Zarządzania: Dr Albert Esposito
 • Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Placówki: Płk Micheal Trevar
 • Dyrektor ds. Stacjonujących MDS: Mjr Robert Grim
 • Dyrektor ds. Kadrowych: Dr Natasha Thompson

Personel Placówki:

 • Naczelnicy sektorów: 10
 • Zastępcy administracyjni: 25
 • Personel medyczny: 583
 • Personel badawczy: 500
 • Funkcjonariusze bezpieczeństwa: 10 936 (8 000 na stałe, 2 936 tymczasowo)
 • Personel konserwacyjny: 1 360
 • Osadzeni: ████

W sumie: █████


Stacjonujące Mobilne Drużyny Specjalistyczne


TRT Alfa-21, „Wataha”


Przechowywane anomalie


RPC-065
RPC-068
RPC-119
RPC-158
RPC-183
RPC-197
Jedna instancja RPC-390
RPC-507
RPC-621
RPC-995


Anomalie wykorzystywane w funkcji strażników


RPC-697
RPC-221
[ODMOWA DOSTĘPU]
[ODMOWA DOSTĘPU]
[ODMOWA DOSTĘPU]

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.