Placówka 099 [ZLIKWIDOWANA]

Placówka 099 to jedna z najstarszych pozaziemskich placówek Autorytetu, założona przez czołowego astronoma Richarda Khana w roku 1958. Placówka 099 jest na ogół wykorzystywana do przechowywanie obiektów RPC, których zabezpieczenie wymaga umieszczenia ich w próżni, oraz anomalii, które mogą pochodzić z Księżyca.

tagshow

4 (1)

4 (1)

us.webp cn.webp fr.webp es.webp

» POWIADOMIENIE O ODTAJNIENIU «


NA MOCY ZARZĄDZENIA DYREKTORA GLOBALNEGO 01 DOKUMENT TEN ZOSTAJE NINIEJSZYM

ODTAJNIONY


Data odtajnienia: 01.07.2010 r.
Wymagane poświadczenie bezpieczeństwa: poziomu 1.

LargeSignOld-White.png

Placówka 099

Baza księżycowa


Przegląd (uwaga: niniejsze informacje są zdezaktualizowane, a format — przestarzały)


Capsule_BW.png?width=400&height=225

Zasoby w drodze do Placówki 099.

Data założenia: 7 maja 1958 r.

Przykrywka: —

Lokalizacja: Obszar 099, krater księżycowy Kopernik

Kryptonim: „Baza księżycowa Alfa”

Kod szesnastkowy: [63]

Przeznaczenie: Przechowywanie, badania, fotografowanie anomalii przestrzennych

Pion sprawujący jurysdykcję: Badawczy

Pole całkowite: 200 metrów

Pozostałe informacje: Placówka 099 to jedna z najstarszych pozaziemskich placówek Autorytetu, założona przez czołowego astronoma Richarda Khana w roku 1958. Placówka 099 jest na ogół wykorzystywana do przechowywanie obiektów RPC, których zabezpieczenie wymaga umieszczenia ich w próżni, oraz anomalii, które mogą pochodzić z Księżyca. Mimo że Placówka 099 nie posiada rozmiaru dostatecznego, by przechowywać dużą liczbę obiektów RPC, to ekspozytura ta wykorzystywana jest głównie do celów badawczych i obserwacyjnych w odniesieniu do zjawisk anomalnych o pochodzeniu kosmicznym, a także do wykonywania zdjęć odniesienia. Personel i zasoby dostarczane są do Placówki 099 z wykorzystaniem rakiety międzyplanetarnej klasy Hades. To zmodyfikowana rakieta Saturn V NASA, umożliwiająca transport większej liczby osób oraz materiałów.

Placówka 099 powinna być konserwowana z wykorzystaniem trzech zdalnie kontrolowanych dronów placówki, a także spacerów kosmicznych, o ile to konieczne. Placówka 099 zasilana jest przez pięć tablic paneli słonecznych umieszczonych na części wierzchniej ekspozytury, a także przez generatory zapasowe. Ze względu na naturę tej placówki jej obrona jest praktycznie niemożliwa, aczkolwiek umieszczono w niej jeden pocisk w razie, gdyby doszło do kryzysu przechowalniczego.

Zadecydowano, celem zacieśnienia relacji między organizacjami, iż od roku 1976 Komitetwi Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Aktywności Anomalnych przysługiwać będzie jedno biuro badawcze w Placówce 099. Pracownicy UNAAC nie mogą jednak wchodzić w kontakt z jakimikolwiek anomaliami zabezpieczonymi w ekspozyturze, z możliwym wyjątkiem w postaci RPC-196.


Sekcja biur i skrzydeł


 • Poziom Administracyjno-Biurowy — składa się z głównego biura dr. Khana i czterech biur pomocniczych dla personelu badawczego placówki.
 • Poziom Medyczny — względnie słabo wyposażony, albowiem z zaledwie 3 apteczkami.
 • Poziom Badawczo-Laboratoryjny — składa się z 4 biur badawczych i teleskopu.
 • Poziom Bezpieczeństwa — wykorzystywany do przechowywania obiektów RPC pochodzenia kosmicznego.
 • Poziom Personelu Typu CSD: —
 • Poziom Przechowalniczy — cztery biura podzielone są na dwie sekcje, z których każda składa się z dwóch biur. Sekcja Alfa poświęcona jest badaniom o wyższym priorytecie, a Beta — o niższym.

Administracja Placówki


Najwyżsi stanowiskiem pracownicy:

 • Dyrektor Placówki: Dr Khan
 • Zastępca Dyrektora Placówki: —
 • Dyrektor ds. Przechowywania Anomalii: Dr Tyson
 • Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Placówki:: —
 • Dyrektor ds. Nauki i Rozwoju: Dr Dent
 • Dyrektor ds. Personelu i Zarządzania: Dr Leemoy

Personel Placówki:

 • Kierownicy departamentów: 2
 • Zastępcy administracyjni: 0
 • Personel medyczny: 2
 • Personel badawczy: 4
 • Funkcjonariusze bezpieczeństwa: 0
 • Personel konserwacyjny: 4
 • Personel typu CSD: 0

W sumie: 12


Przechowywane anomalie


RPC-[OCZEKUJE ZATWIERDZENIA]

RPC-196

RPC-077

RPC-866 (tymczasowo)

RPC-058

RPC-099


NINIEJSZE INFORMACJE SĄ ZDEZAKTUALIZOWANE. PLACÓWKA JEST OBECNIE ZLIKWIDOWANA NA CZAS NIEOKREŚLONY. SZCZEGÓŁY W INFORMACJACH O INCYDENCIE Z DNIA ██.██.████ R.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.