Placówka 279

Placówka 279 to jedna z głównych ekspozytur Autorytetu zajmująca się przechowywaniem i badaniem anomalii klasy Alfa i Beta, a także przechowywaniem anomalii znajdujących się w Australii lub Azji Wschodniej. Placówka 279 została założona 9 lutego 1972 r. na początku jako ekspozytura przechowalnicza, acz już 27 maja 1973 r. uzyskała ona status obecny.

tagshow

4 (2)

4 (2)

us.webp cn.webp fr.webp es.webp
cummies.png
Oceanic%20Command.png

Placówka 279

Ekspozytura Badawczo-Przechowalnicza

I_WILL_SPANK_YOU_AND_MAKE_YOU_BEG_FOR_IT.jpg

ryc. 1.1. Odludzie australijskie widziane z Posterunku Obserwacyjnego 3A.


Przegląd


Data założenia: 9 lutego 1972 r.

Przykrywka: Stacja badań nad natywną fauną Australii

Lokalizacja: Jezioro MacKay, Terytorium Północne, Australia

Kryptonim: „Bumerang”

Kod szesnastkowy: [117]

Przeznaczenie: Przechowywanie, badania, działalność wywiadowcza

Pion sprawujący jurysdykcję: Badawczy

Specjalizacja: Zagrożenia agresją, zagrożenia grupowe, zagrożenia organiczne, zagrożenia rozumnością, zagrożenia świadomością, zagrożenia wodne

Pole całkowite: 95 912 m2

Pozostałe informacje: Placówka 279 to jedna z głównych ekspozytur Autorytetu zajmująca się przechowywaniem i badaniem anomalii klasy Alfa i Beta, a także przechowywaniem anomalii znajdujących się w Australii lub Azji Wschodniej.

Placówka 279 została założona 9 lutego 1972 r. na początku jako ekspozytura przechowalnicza, acz już 27 maja 1973 r. uzyskała ona status obecny. Placówka 279 specjalizuje się zarówno w anomaliach organicznych, jak i świadomych lub rozumnych, czego przykładem może być anomalna fauna czy humanoidalne obiekty RPC. Naczelną specjalizacją Placówki 279 jest badanie i przechowywanie anomalnej fauny, aczkolwiek ekspozytura ta przechowuje również niewielką liczbę anomalnych artefaktów.

Placówka 279 w sferze publicznej znana jest jako stacja badań nad natywną fauną Australii, zajmująca się ochroną gatunków zagrożonych wyginięciem przed działalnością kłusowników i aktywnością drapieżników.


Biura


 • Skrzydło Administracyjne: Skrzydło to poświęcone jest zarządzaniu całą ekspozyturą, a także podejmowaniu decyzji w przedmiocie bezpośrednich dodatków, np. architektonicznych do infrastruktury obiektu czy nowych obiektów RPC do przechowywania w Placówce 279. Wyłącznie personel z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu co najmniej 2. może uzyskać dostęp fizyczny do tego obszaru.
 • Skrzydło Wywiadowcze: Przeprowadza się tutaj komunikację na dalekie odległości oraz monitoring wizyjny całej ekspozytury.
 • Skrzydło Anomalii Świadomych: Miejsce mają tutaj badania świadomych obiektów RPC, np. anomalnej fauny.
 • Skrzydło Anomalii Rozumnych: Miejsce mają tutaj badania rozumnych obiektów RPC, np. anomalnych humanoidów.
 • Skrzydło Medyczne: Skrzydło to wykorzystywane jest do przechowywania zasobów medycznych, a także jako główny sektor przechowalniczy dla osób, zwierząt i roślin dotkniętych anomalnymi patogenami.
 • Skrzydło Przechowalnicze: Skrzydło to stanowi główny sektor przechowalniczy dla większości przechowywanych w Placówce 279 anomalii. Obszar ten podzielony jest na dwa sektory: Sektor Anomalii Ruchomych oraz Sektor Anomalii Nieruchomych.
 • Skrzydło Przechowalnicze Obiektów Humanoidalnych: Obszar ten przypomina Skrzydło Przechowalnicze, acz jest lepiej dostosowany do anomalii humanoidalnych.

Administracja


Najwyżsi stanowiskiem pracownicy

 • Dyrektor Placówki: Dr Joseph Orkins
 • Zastępca Dyrektora Placówki: Dr Henrietta Schwartz
 • Dyrektor ds. Personelu i Zarządzania: Dr Jìng Yang
 • Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Placówki: Kpt. Molly Ferguson
 • Dyrektor ds. Kadrowych: Dr Theobald Alexiou
 • Dyrektor Wywiadu: Dr Manna Bavary
 • Dyrektor ds. Transportu Obiektów: Dr Bill Jones

Personel Placówki

 • Kierownicy departamentów: 12
 • Zastępcy administracyjni: 26
 • Personel medyczny: 31
 • Personel badawczy: 1 783
 • Funkcjonariusze bezpieczeństwa: 214
 • Funkcjonariusze wywiadu: 451
 • Personel konserwacyjny: 89
 • Personel typu CSD: 112

W sumie: 2 718


Stacjonujące Mobilne Drużyny Specjalistyczne


 • MDS Tango-17 („Peterowie Parkerowie”)1

Przechowywane anomalie


RPC-469

RPC-485

RPC-585

RPC-602

RPC-705

RPC-730

RPC-880

RPC-959

RPC-979


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.