Spis zdarzeń anomalnych

Spis zdarzeń anomalnych

Anomalie to nie tylko to, co zdołamy zabezpieczyć. Pewnie rzeczy zdarzają się za szybko, by im zapobiec; spisujemy je wówczas w tym miejscu celem zgromadzenia na ich temat jak największej ilości danych, które będziemy mogli wykorzystać w ramach zapobiegania przyszłym sytuacjom problematycznym, wyjaśniania niejasnych okoliczności, w jakich aktywność przejawia dana anomalia, a także czynności służących, o ile to możliwe, jej zabezpieczeniu.

[[div class="content-panel standalone" style="border-radius: 7px;"]]
[[div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px; padding: 5px;"]]
**Nr logu**: PL-XXX
**Lokalizacja**: ?
**Data wystąpienia**: ?
**Powiązany podmiot**: ?
**Zaobserwowane przez**: ?
**Opis**: ?
**Powzięte środki**: ?
[[/div]]
[[/div]]

Nr logu: PL-001
Lokalizacja: Zielona Góra, województwo dolnośląskie, Polska
Data wystąpienia: 10 stycznia 2019 r.
Powiązany podmiot: nie dotyczy
Zaobserwowane przez: nieokreśloną liczbę mieszkańców okolicznych zabudowań oraz przechodniów
Opis: O godzinie 11:52 lokalna jednostka Państwowej Straży Pożarnej została zadysponowana do ugaszenia pożaru budynku przy ul. [UTAJNIONO]. Po przybyciu na miejsce zdarzenia trzy minuty po dyspozycji jednostka PSP przystąpiła do czynności gaśniczych oraz zabezpieczających. Po czterech minutach od wejścia grupy strażaków do płonącego budynku celem ewakuowania ewentualnych poszkodowanych z budynku wyszło trzy identyczne grupy funkcjonariuszy PSP. W następstwie doszło do wybuchu paniki wśród strażaków i obserwatorów akcji.
Powzięte środki: Funkcjonariusze PSP zostali zatrzymani i przesłuchania, a do ugaszenia ognia zadysponowano ratowniczą Mobilną Drużynę Specjalistyczną. MDS nie zgłosiła jednak żadnej anomalii. Natomiast przesłuchanie funkcjonariuszy PSP pozwoliło Autorytetowi na sformułowanie wniosku, że powielenie strażaków nastąpiło w wyniku ich kontaktu ze zjawiskiem anomalnym, które albo nie posiada formy widocznej, albo do czasu przystąpienia do akcji MDS-u zmieniło formę bądź lokację. Obecnie Autorytet usiłuje ustalić należyty porządek działań w związku z zatrzymanymi funkcjonariuszami, biorąc pod uwagę niemożność zwolnienia trzech identycznych osób mających te same doświadczenia życiowe.

Nr logu: PL-002
Lokalizacja: Otwock, województwo mazowieckie, Polska
Data wystąpienia: ██ września 2018 r.
Powiązany podmiot: nie dotyczy
Zaobserwowane przez: 12 członków klubu astronomicznego ██████ ███
Opis: Podczas prowadzonej przez klub astronomiczny ██████ ███ obserwacji nieboskłonu członkowie stowarzyszenia zaobserwowali w miejscu Marsa planetę identyczną z Ziemią wraz z Księżycem, która ustąpiła miejsca Marsowi po około 30 minutach obserwacji.
Powzięte środki: Po przesłuchaniu członków klubu astronomicznego potwierdzono zgodność ich relacji oraz podano im preparaty amnezyjne. W braku jednak podobnych oświadczeń osób spoza klubu na tę chwilę Autorytet postanowił jedynie zdarzenie odnotować.

Nr logu: PL-003
Lokalizacja: Rzeszów, województwo podkarpackie, Polska
Data wystąpienia: 2 sierpnia 2019 r.
Powiązany podmiot: nie dotyczy
Zaobserwowane przez: 1 osobę i zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu wizyjnego
Opis: Podczas późnowieczornego spaceru dwudziestopięcioletniej kobiety z około czteroletnim psem rasy kritikos lagonikos kobieta ta zawołała swojego psa celem wywabienia go z okolicznych zarośli, czterokrotnie głośno wokalizując jego imię: „Ares”. Po czwartym zawołaniu pies wybiegł z zarośli, zbliżył się na około metr do kobiety, po czym przemówił ludzkim, męskim głosem: „Jam Ares, bóg wojny” i zaszczekawszy, zniknął. Po sekundzie identyczny pies wybiegł ponownie z zarośli i podbiegł do kobiety, aczkolwiek nie wykazywał żadnych właściwości anomalnych.
Powzięte środki: Kobiecie podano łagodny preparat amnezyjny i ją przesłuchano. W międzyczasie przeprowadzono podstawowe badania diagnostyczne na psie, których wynik wskazał na brak właściwości anomalnych. Po zakończeniu czynności kobieta wraz z psem zostali zwolnieni do domu.

Nr logu: PL-004
Lokalizacja: 4 mile morskie na północ od Świnoujścia; 53° 59' 27,5" N 14° 17' 16,1" E
Data wystąpienia: 15 czerwca 2020 r.
Powiązany podmiot: Nie dotyczy
Zaobserwowane przez: 3 członków załogi jachtu motorowego
Opis: O godzinie 13:22 jacht motorowy █████ ███, nr rej. [UTAJNIONO] z trzema załogantami, wykonujący pięciogodzinny rejs mający zakończyć się o godzinie 15:30, w Świnoujściu, doznał samorzutnego przeniesienia osiem mil morskich na północny zachód od Wysp Owczych (62° 23' 27,2" N 7° 26' 07,2" W). Zdezorientowani załoganci nieprzygotowani do rejsu w takich warunkach nadali sygnał mayday z wykorzystaniem radia VHF i przystawki DSC, po czym w ciągu 50 minut zostali uratowani przez służbę ratownictwa morskiego z Wysp Owczych, przed którą opisali swoje przeżycia.
Powzięte środki: Po wykryciu zdarzenia Autorytet zatrzymał załogantów, zaaplikował im preparaty amnezyjne i upozorował ich wypadek polegający na utracie sterowności przez jacht i następczym zniesieniu na polskie nabrzeże, gdzie zadbano o obecność ratowników medycznych celem niezwłocznego przeniesienia załogantów do szpitala. Członkom służby ratownictwa medycznego z Wysp Owczych podano preparaty amnezyjne.

Nr logu: PL-005
Lokalizacja: ~4,5 km na wschód od Frederick Regional Airport, Oklahoma, Stany Zjednoczone ( 34,366865, -98,926972)
Data wystąpienia: 8 lipca 2000
Powiązany podmiot: nie dotyczy
Zaobserwowane przez: 1 osoba oraz nieokreślona liczba czytelników blogu
Opis: Na jednym z blogów dotyczących metrologi, użytkownik udostępnił nagranie, w którym ukazane jest wystąpienie 24 wyładowań elektrycznych wokół mniejszego obszaru. Jak ustalono później w ekspertyzie, obszar w którym znajdowały się ślady, znajdowały się w maksymalnej odległości 0,75 metra odległości.
Powzięte środki: Mężczyzna został poddany przesłuchaniu, a następnie poddanym środkom amnezyjnym. Post na stronie został usunięty. Sam obszar został podany stałej obserwacji przez Autorytet.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.