Zalecenia w sprawie kanonu

RPC korzysta z kanonu centralnego. Wszystkie artykuły z głównej listy i powiązane fabularne inne utwory istnieją w jednym uniwersum. Z uwagi na to korzystamy z pewnych standardów zapewniających spójność zarówno pod względem fabularnym, jak i jakościowym.

RPC-PL również korzysta z kanonu centralnego, jednakże niewspółdzielonego z kanonem RPC.

Polityka tworzenia nowych organizacji rynku anomalii

Jeśli chcesz przedstawić swoją koncepcję GOI do włączenia w oficjalne uniwersum Autorytetu, musi ona spełniać następujące wymagania:

  • musi opisana być w co najmniej 5 artykułach (w tym opowieściach) przez co najmniej 3 autorów;
  • artykuły te muszą być znakomitej jakości i musi łączyć je coś silniejszego niż jednozdaniowe wspomnienie w nich GOI.

Polityka tworzenia nowych jednostek rynku anomalii

Jeśli chcesz przedstawić swoją koncepcję POI do włączenia w oficjalne uniwersum Autorytetu, musi ona spełniać następujące wymagania:

  • musi opisana być w co najmniej 3 artykułach (w tym opowieściach) przez co najmniej 2 autorów;
  • artykuły te muszą być znakomitej jakości i musi łączyć je coś silniejszego niż jednozdaniowe wspomnienie w nich GOI;
  • POI nie mogą być „awatarami” pisarzy.

Polityka tworzenia nowych władz państw rynku anomalii

Ocena konieczności oficjalnego rozpoznania AGID jest zindywidualizowana.

Polityka tworzenia nowych placówek

Placówkę uznawać muszę co najmniej dwa artykuły.

MDU

Wyspecjalizowane MDU — MDU musi pojawić się w co najmniej jednym artykule pisanym przez dwóch autorów.
Zwykłe MDU — MDU musi pojawić się w co najmniej jednym artykule tylko jednego autora.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License