Poradnik tagowania

Tagi ułatwiają użytkownikom znajdowanie podstron o specyficznej tematyce i usprawniają działania administracji, pozwalając na szybkie szeregowanie oraz selekcjonowanie podstron według danego kryterium.

Tagi specjalne, wykorzystywane w miarę zapotrzebowania przez administrację, nie zostały w tym poradniku omówione. Są to m.in. „hub”, „admin” czy „poradnik”.

Tagi „tłumaczenie” oraz „oryginał” są właściwe Polskiej Filii RPC, albowiem dzięki nim możemy rozróżniać utwory fikcji, które przetłumaczyliśmy, od tych, które zostały po raz pierwszy opublikowane na łamach naszej witryny.

Prosimy nie tagować żadnych artykułów, o ile nie jesteś członkiem administracji. Możesz jednak jak najbardziej sugerować odpowiednie tagi lub wskazywać domniemane przez ciebie pomyłki w tym zakresie. Dziękujemy!

Tagi pierwszorzędne

Tagi pierwszorzędne pozwalają na zaszeregowanie podstrony do określonej kategorii.

Tag Opis
rpc Oznacza raport RPC.
rpc-j Oznacza utwór RPC-J.
opowieść Oznacza opowieść.
placówka Oznacza placówkę.
pracownik Oznacza dokument dotyczący pracownika.

Następne trzy używane są na potrzeby sekcji „pozyskanych materiałów”.

Tag Opis
zapisek Oznacza pozyskany zapisek.
nagranie Oznacza pozyskane nagranie.
fotografia Oznacza pozyskaną fotografię.

Tagi drugorzędne

Tagi drugorzędne używane są bez względu na kategorię podstrony. Oznaczają one obserwowane podmioty i konkursy.

Tag Opis
konkurs Oznacza utwór konkursowy i podlega usunięciu po zakończeniu przedsięwzięcia.
kościół-malthusa Oznacza utwór powiązany z „Kościołem Malthusa”.
pcaao Oznacza utwór powiązany z „Ludowym Komitetem na rzecz Pozyskiwania Obiektów Anomalnych”.
amazing.co Oznacza utwór powiązany z „Amazing! Co.”
gear Oznacza utwór powiązany z „Global Enterprise for Advanced Research” („Światowym Przedsięwzięciem na rzecz Badań Zaawansowanych”).
dzieci-nihila Oznacza utwór powiązany z „Dziećmi Nihila”.

Tagi właściwe raportom RPC

Klasę podmiotu RPC oznacza się dwiema zmiennymi: związaną z ryzykiem przechowalniczym oraz związaną z poziomem stwarzanego przez obiekt zagrożenia.

Ryzyko przechowalnicze Poziom zagrożenia
alfa czarny
beta pomarańczowy
epsilon purpurowy
gamma czerwony
omega biały
theta żółty

Tagi opisujące rodzaj zagrożenia

Szczegółowy opis poniższych tagów znajdziesz na podstronie „Zagrożenia”. Tagi te używane są wyłącznie na potrzeby raportów RPC.

Tag Wersja angielska
zagrożenie-agresją aggression-hazard
zagrożenie-balistyczne ballistic-hazard
zagrożenie-biologiczne bio-hazard
zagrożenie-ekologiczne ecological-hazard
zagrożenie-elektryczne electric-hazard
zagrożenie-geologiczne geological-hazard
zagrożenie-grawitacyjne gravitational-hazard
zagrożenie-grupowe grouped-hazard
zagrożenie-ideologiczne ideological-hazard
zagrożenie-informacyjne info-hazard
zagrożenie-kinestetyczne contact-hazard
zagrożenie-klimatyczne climatological-hazard
zagrożenie-korozyjne corrosive-hazard
zagrożenie-magnetyczne magnetic-hazard
zagrożenie-mechaniczne mechanical-hazard
zagrożenie-metafizyczne meta-physical-hazard
zagrożenie-mnemoniczne memory-alteration-hazard
zagrożenie-niepomiarowe immeasurable-hazard
zagrożenie-organiczne organic-hazard
zagrożenie-pozawymiarowe extra-dimensional-hazard
zagrożenie-pozaziemskie extra-terrestrial-hazard
zagrożenie-prawdopodobieństwa tychokinetic-hazard
zagrożenie-radiacyjne radiation-hazard
zagrożenie-regeneracyjne regenerative-hazard
zagrożenie-replikacyjne self-replicating-hazard
zagrożenie-rozumnością sapient-hazard
zagrożenie-ruchowe animated-hazard
zagrożenie-sensoryczne sensory-hazard
zagrożenie-słuchowe auditory-hazard
zagrożenie-świadomością sentient-hazard
zagrożenie-temperaturowe extreme-temperatures
zagrożenie-temporalne chronological-hazard
zagrożenie-toksyczne toxic-hazard
zagrożenie-transmutacyjne transmutable-hazard
zagrożenie-wizualne visual-hazard
zagrożenie-wodne aquatic-hazard
zagrożenie-wybuchem explosive-hazard
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License