Alternatywne rzeczywistości

Alternatywne rzeczywistości


Przedmowa: Autorytet wie o istnieniu wielu alternatywnych rzeczywistości. Pewna ich liczba wywodzi się z naszej rzeczywistości, przez to tutejsze zdarzenia mogą tam mieć inne znaczenie. Część alternatywnych rzeczywistości jest odizolowana od naszej, a objęte nimi światy są niekoherentne i naznaczone wieloma zagrożeniami.

Pomimo przeprowadzenia obszernych badań przez Autorytet szczegóły tego, jak funkcjonuje multiwersum pozostają niewiadomą; całkowita liczba rzeczywistości jest nieznana, a może być nieskończona. Jednakże przyznać trzeba, iż Autorytet poczynił też dużo postępów w tym zakresie. Sygnatury rzeczywistości1 pozwalają na identyfikowanie konkretnych rzeczywistości.

Każdej AR przydziela się unikalny kod alfanumeryczny składający się z czterech znaków. Do naszej rzeczywistości stosuje się odniesienie „bazowa” i „rzeczywistość bazowa”.

Omówienie spraw kanonicznych

System klasyfikacji

~

◀ Agencje Rzeczywistości

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.