Biuro Akwizycji

Biuro Akwizycji

Witaj w Biurze Akwizycji. Staramy się tutaj eksplorować nieznane poprzez poszerzanie naszych horyzontów myślowych — możemy tak zyskiwać cenną wiedzę i rozbudowywać naszą pozycję w walce o dobro ludzkości.

Przydział do Biura Akwizycji jest zaszczytem. Mamy tutaj pięć sekcji: teistyczną, wideryczną, kryptologiczną, antymemetyczną oraz kabalistyczną. Każda z nich korzysta z dedykowanej placówki o utajnionej lokalizacji. Tutaj wybrani badacze studiują najbardziej podziwiane i utajnione anomalie, które posiada Autorytet. Wyłącznie najlepsi wyspecjalizowani badacze mogą zostać przydzieleni do nas, do jednej z sekcji, odpowiadającej ich wielce cenionym zdolnościom oraz osiągnięciom. Badacze zostają następnie przetransportowani do placówki o utajnionej lokalizacji, gdzie współpracują z innymi wybitnymi fachowcami. W placówce takiej bada się wszystkie anomalie związane z jej specjalizacją, a członkowie Biura współpracują z Zespołem ds. Eksperymentów Anomalnych. Zdobywana przez nich wiedza umożliwia Autorytetowi zajmowanie coraz lepszej pozycji w walce o dobro świata.

Researchexpo.jpg

Członkowie Sekcji Kabalistycznej w drodze do możliwej anomalii.

Badacze studiują przydzielony im obiekt oraz otrzymują informacje zdobyte przez ZEA. Zyskana wiedza podlega utajnieniu przed sferą publiczną, a nawet w szeregach Biura nie jest ona rozpowszechniania według widzimisię członków. W razie wystąpienia kryzysu przechowalniczego odpowiedni badacze terenowi zostają rozdysponowani, by zbadać anomalię i koordynować jej odzyskanie wespół z funkcjonariuszami Pionu Ochronnego.

Sekcja Teistyczna zajmuje się dostrzegalnymi w naszym świecie bytami wyższymi.

Sekcja Wideryczna zajmuje się neuroprzekaźnikami widerycznymi. Wideryki to substancje umożliwiające jednostce dostrzeganie rzeczy wcześniej ukrytych. Ludzki mózg od niepamiętnych czasów rozwijał mechanizmy chroniące przed tym, co niewidoczne. Wideryki przełamują tę barierę, umożliwiając nam widzenie prawdziwej rzeczywistości. Wideryki są typowo studiowane w Placówce 074.

Sekcja Kryptologiczna zajmuje się deszyfracją wiadomości przechwyconych organizacji, agencji, person świata anomalii oraz samych anomalii. Kryptologowie tworzą także normy dotyczące przesyłu i szyfrowania informacji celem zapewnienia bezpieczeństwa dokumentacjom Autorytetu w sytuacji kryzysowej.

Sekcja Antymemetyczna ściśle współpracuje z Sekcją Wideryczną. Obiekty memetyczne dekodują się ze wspomnień lub wpływają na proces poznawania. Sekcja Antymemetyczna ma za cel pogłębianie zrozumienia oraz zapewnianie ochrony przed tego typu obiektami.

Sekcja Kabalistyczna bada anomalie o charakterze mistycznym i okultystycznym. Studiując wiele artefaktów o szczególnym znaczeniu kulturowym z całego świata, Sekcja Kabalistyczna usiłuje lepiej poznać skutki ich oddziaływania oraz powiązane z nimi zjawiska.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.