Biuro Analizy i Nauki

Biuro Analizy i Nauki

W Biurze Analizy i Nauki dążymy do nadania anomaliom pewnego sensu poprzez analizę ich działania w ryzach naszego zrozumienia. Biuro Analizy i Nauki korzysta z sekcji badawczych odpowiadających każdej dziedzinie i dyscyplinie nauki, włączając w to te, które rozwijane są wyłącznie przez sam Autorytet RPC. Poniższe informacje przedstawiają wybrane sekcje badawcze i najważniejszych członków ich kadry.

Kadra:

Imię i nazwisko: [UKRYTO]
Status: aktywny
Stanowisko: Kierownik Biura Analizy i Nauki
Wykształcenie: [UKRYTO]

Cybernetics.png

Sekcja Cybernetyczna


Opis: Sekcja Cybernetyczna poświęcona jest zagadnieniom badań i rozwoju technologii cybernetycznych. Celem działalności tej sekcji jest docieranie do takich punktów rozwojowych, gdy możliwe jest publikowanie jej zdobyczy naukowych w sferze publicznej celem usprawniania życia codziennego osób niepełnosprawnych fizycznie. Sekcja Cybernetyczna powstała w dniu ██.██.████ r. na wniosek ██████ ████████, Globalnego Dyrektora. Obecnie Sekcja służy wyłącznie Autorytetowi.

Z uwagi na powyższe kandydaci do pracy w Sekcji Cybernetycznej muszą odbyć szkolenie przeprowadzone przez starszych stażem jej członków z doświadczeniem polowym. Pracownicy zainteresowani dołączeniem do Sekcji muszą posiadać wykształcenie w zakresie inżynierii oraz biologii.

Kadra:

Imię i nazwisko: [UKRYTO]
Status: aktywny
Stanowisko: główny badacz
Wykształcenie: [UKRYTO]

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.