Chronologia kanonu polskiego

Chronologia
kanonu polskiego

Wprowadzenie

{$name}

Artykuł ten służy zarysowaniu chronologicznych ograniczeń swobody tworzenia w zakresie kanonu polskiego. Na podstawie opublikowanych obiektów RPC-PL, z wyłączeniem RPC-PL-001, -J i-NC, do poniższej chronologii dodane mogą być dwie informacje o każdym z obiektów: informacja o czasie jego pozyskania i informacje o oznaczonych czasowo istotnych okolicznościach tzw. backstory (tj. zwykle część historii obiektu sprzed jego pozyskania przez Autorytet). Jako że potrzebujemy co najmniej jednej z tych informacji, nie zdziw się, jeśli stwierdzisz, że któryś z opublikowanych obiektów nie jest niżej przedstawiony — zapewne niemożliwe jest określenie ani czasu jego pozyskania, ani zdarzeń backstory.

Zgodnie z kanonem RPC-PL dane tu zawarte są wiążące dla autorów tworzących utwory kanoniczne osadzone w kanonie polskim. W żadnym razie nie ma to być wyczerpujące ujęcie całego kanonu polskiego, a jedynie tych cech naszych obiektów, które ograniczają swobodę twórczą innych osób pod względem chronologicznym. Oczywiście poniższe informacje zawierają spojlery.

CHRONOLOGIA KANONU POLSKIEGO AUTORYTETU RPC
Czasy przed naszą erą
Miara czasu Zdarzenie
Okres nieznany; co najmniej 2 mln i 4 tysiące lat przed 18 maja 1977 r. n.e. Miejsce ma akcja „Księgi Włodarzy” (RPC-PL-005).
Jak wyżej, lecz nie wiadomo kiedy w stosunku do powyższego. Sentinelem Niebieskiego Promienia jest Volhov (RPC-PL-015).
Około 4 000 lat po powyższym. Virr przechodzi Cztery Próby Volhova (RPC-PL-015).
W ciągu 14 miesięcy po powyższym. Społeczność Rzemieślników odnotowuje zaginięcie Malarza (RPC-PL-005). Faktycznie ulega on wykryciu przez Virra i sprowadzeniu przed Radę Szlachecką Niebieskiego Promienia (RPC-PL-015).
W ciągu 10 miesięcy po powyższym. Virr rozpoczyna rewolucję na Niebieskim Promieniu, po czym udaje się w poszukiwania Uhnny po wszelkich dostępnych mu rzeczywistościach (RPC-PL-015).
Około 40 000 lat przed 2018 r. n.e. W szczytowej fazie ekspansji DZZ stworzone i zadysponowane do akcji zostają co najmniej dwie Meridiany: Biała (RPC-PL-011) i Czarna (RPC-PL-014).
Około 800 r. p.n.e. Wzniesione zostają najstarsze elementy ruiny opisanej w RPC-PL-003.
Czasy naszej ery
Miara czasu Zdarzenie
Wiek XVI
Od 1531 r. n.e. do 3 maja 1584 r. n.e. Żyje Yukio Fujiwara (RPC-PL-013).
Wiek XIX
Rok 1882 n.e. Pozyskane zostaje RPC-PL-003.
Wiek XX
Lata 1902-1904 n.e. Powstaje „Kodeks wojny” (RPC-PL-006).
Rok 1903 n.e. Powstaje Lightline (RPC-PL-002).
Lata 1915-1918 n.e. Miejsce ma bitwa dostępna sensorycznie poprzez RPC-PL-009.
Nieznany czas po 1918 r. n.e. Pozyskany zostaje „Kodeks wojny” (RPC-PL-006).
Dzień 25 lutego 1926 r. n.e. Pozyskane zostaje RPC-PL-016.
Dzień 18 maja 1977 r. n.e. Pozyskany zostaje Virr (RPC-PL-015).
Rok 1994 n.e. Organy ścigania wykrywają aktywność RPC-PL-010.
Dzień 12 września 1995 r.n.e. Pozyskane zostaje RPC-PL-008.
Rok 1997 n.e. Pozyskane zostaje RPC-PL-010.
Wiek XXI
Lata 2003-2004 n.e. Powstaje RPC-PL-007.
Rok 2004 n.e. Pozyskana zostaje „Maska Blake'a” (RPC-PL-009).
Dzień 8 sierpnia 2013 r. n.e. Pozyskane zostaje RPC-PL-019.
Dzień 11 sierpnia 2014 r. n.e. Pozyskane zostaje RPC-PL-017.
Dzień 10 września 2014 r. n.e. Miejsce ma Incydent „Czarny Olsztyn” (RPC-PL-017).
Dzień 29 września 2014 r. n.e. Zneutralizowane zostaje RPC-PL-017.
Dzień 1 lipca 2017 r. n.e. Pozyskany zostaje pierwszy osobnik lotosa pomarańczowego (RPC-PL-018).
Dni 16-26 listopada 2018 r. n.e. Pozyskana zostaje „Biała Meridiana” (RPC-PL-011).
Dzień 22 stycznia 2019 r. n.e. Pozyskane zostaje RPC-PL-004 w następstwie przeprowadzenia Operacji Hermes.
Dzień 1 lutego 2019 r. n.e. Pozyskane zostaje RPC-PL-012.
Dzień 19 września 2019 r. n.e. Pozyskana zostaje „Czarna Meridiana” (RPC-PL-014).
Dzień 28 kwietnia 2020 r. n.e. Pozyskane zostaje RPC-PL-013.

Zasady modyfikacji Chronologii

{$name}

Każda zmiana podlega rewizji i wdrożeniu albo odrzuceniu przez członka Administracji Witryny. Jeśli chcesz wprowadzić zmianę, zaproponuj ją na łamach dyskusji. O ile zmiany językowo-stylistyczne i techniczne (formalne) nie wymagają uzasadnienia (chyba że poprosi o to CAW przed wdrożeniem zmiany), to zmiany dotyczące treści (materialne) muszą zawierać wskazanie raportu, informacji źródłowych, a także samą propozycję zmiany: dodanie, usunięcie lub zmiana treści.

Informacje tu zawarte muszą być wiarygodne. Nie dodawaj zatem informacji w oczywisty sposób sprzecznej z już wstawioną i prosimy — zgłaszaj nam wszelkie podejrzenia nieprawidłowości. Zauważ także, iż co do niektórych miar czasu raporty nie umożliwiają bezpośredniego odwołania. W takim przypadku możemy umieścić informację możliwą do wywnioskowania, np. jeśli wiadomo, że obiekt X powstał po obiekcie A, ale przed B, a okres między nimi wynosi 2 miesiące, możemy w ten sposób wskazać okres jego powstania: „Okres 2 miesięcy między powstaniem obiektu A i B […]”.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License