Klasy podmiotów

Klasy podmiotów

Każdy obiekt skatalogowany przez Autorytet RPC oznaczony zostaje kilkoma desygnacji w myśl, iż większość anomalii wykazuje odmienne właściwości. Poniższe desygnacje mają zatem za zadanie ułatwić badaczom określanie właściwych metod obchodzenia się ze skatalogowanymi obiektami.

Stopień trudności wskazuje jak duże musi być zaangażowanie technologiczne i techniczne Autorytetu, by dany nośnik zjawiska anomalnego skutecznie przechowywać. Oznaczenie to nie musi być równoważne ze stwarzanym przez dany obiekt poziomem zagrożenia dla życia; nie są niczym niespotykanym anomalie niezwykłe łatwe w przechowywaniu, lecz mogące doprowadzić świat do zagłady. Vice versa, przechowywanie danej anomalii może być znacznym problemem, mimo że ona sama jest zupełnie łagodna.

Klasa podmiotu to zestawienie oznaczenia stopnia trudności i poziomu zagrożenia dla życia. Przykładowo anomalia oznaczona co do stopnia trudności desygnacją „Omega”, a w kwestii poziomu zagrożenia dla życia — „Czarny”, przypisana byłaby do klasy „Omega-Czarny”. W mowie potocznej dopuszcza się jednak mówienie o rodzaju oznaczenia jako o klasie podmiotu, o ile z kontekstu wypowiedzi wyinterpretować można prawidłowe zrozumienie tego terminu.

Oznaczenia przechowalniczego stopnia trudności

alpha-default.webp

Obiekty Alfa przechowuje się łatwo i bezpiecznie. Zazwyczaj jest tak dlatego, że Autorytet wystarczająco dobrze poznał anomalię, a jej oddziaływanie nie wiąże się z koniecznością wykorzystywania wielu zasobów. Możliwe także, iż anomalia, aby zaczęła oddziaływać, musi najpierw zostać aktywowana.


beta-default.webp

Przechowywanie obiektów Beta wymaga większej ilości zasobów albo nie zawsze jest skuteczne. Przyczyną nałożenia tej desygnacji zazwyczaj jest fakt, iż dany obiekt nie został jeszcze dostatecznie poznany lub z samej swojej natury jest nieprzewidywalny. Najwięcej obiektów oznaczonych jest właśnie tą desygnacją; zwykle można śmiało założyć, iż jeśli anomalia nie wpisuje się w oczywisty sposób w inne oznaczenie, to można ją oznaczyć właśnie niniejszym. Warto także zanotować, iż na ogół każdy obiekt autonomiczny, świadomy lub rozumny powinien mieć oznaczenie „Beta” z uwagi na naturalną nieprzewidywalność właściwą anomalii zdolnej do samodzielnego działania.


gamma-default.webp

Obiekty Gamma przechowuje się bardzo trudno lub wymaga to bardzo dużej ilości zasobów. Protokoły przechowalnicze tego typu obiektów zwykle cechuje obszerność i zawiłość. Autorytet często nie może efektywnie przechowywać obiektów „Gamma” tego typu anomalii, ponieważ albo niemal w ogóle ich nie rozumie, albo nie posiada odpowiedniej do tego technologii. Desygnacja ta nie wskazuje, że anomalia jest niebezpieczna, a tylko iż przechowywanie dotkniętego nią obiektu jest bardzo wymagające.


omega-default.webp

Obiekty Omega sprawiają największe problemy przechowalnicze, a czasami przechowywanie ich może być wręcz niemożliwe, co oznacza, że przydaje im się również zagrożenie możliwością tego, że doprowadzą do ujawnienia świata anomalii przed sferą publiczną. Desygnacja ta nie oznacza, że dany obiekt jest niebezpieczny, ale — że zwyczajnie utrzymanie go w tajemnicy jest najtrudniejsze z uwagi na zasięg, odporność lub inny aspekt jego natury.

Oznaczenia specjalne

Poniższe desygnacje używane są na potrzeby wskazywania nietypowych obiektów RPC i umiejscawia się je obok klasy podmiotu. Można używać więcej niż jednej z niżej wymienionych co do jednego obiektu.

  • Zrozumiany (-EX) — obiekt, którego właściwości zostały w pełni zrozumiane lub odtworzone, przez co technicznie już nie uznaje się go za anomalny.
  • Zneutralizowany (-NT) — obiekt, który uległ utraceniu właściwości anomalnych. Nie musi to oznaczać, że obiekt fizyczny przestał być częścią świata ani że jego właściwości anomalne nie mogą kiedyś ponownie się uaktywnić.
  • Użytkowy (-UT) — obiekt, który jest wykorzystywany przez Autorytet do różnorodnych celów, np. przechowywania lub obrony przed innymi zjawiskami anomalnymi.

Oznaczenia poziomu zagrożenia dla życia

Obiekty oznaczone desygnacją „Biały” nie są w stanie stwarzać żadnego zagrożenia dla życia.

Obiektów oznaczonych desygnacją „Żółty” można z łatwością unikać lub zagrożenie dla życia stwarzają jedynie w pewnych sytuacjach.

Obiekty oznaczone desygnacją „Pomarańczowy” to anomalie zdolne do stwarzania zagrożenia dla życia, lecz nie ma pewności, iż będą w ten sposób oddziaływać.

Obiekty oznaczone desygnacją „Czerwony” zarówno stwarzają ciągłe zagrożenie dla życia, jak i są nastawione agresywnie wobec organizmów.

Obiekty oznaczone desygnacją „Purpurowy” są w stanie zabijać masowo.

Obiekty oznaczone desygnacją „Czarny” stwarzają takie zagrożenie dla życia, że mogą doprowadzić do końca świata lub całkowitej eksterminacji ludzkości.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.