Jak konfigurować komponent zagrożeń

Jak konfigurować
komponent zagrożeń

Niniejsza podstrona wyjaśnia, jak korzystać z ikon zagrożeń, zamiast tekstu w sekcji zagrożeń raportów RPC. Format podstawowy jest następujący:

[[include component:hazards zagrożenie=true|zagrożenie=true|zagrożenie=true]]

Zamień każde „zagrożenie” na to, co chcesz mieć w pracy. Korzystaj tylko z tylu zagrożeń, ilu potrzebujesz. Jeżeli w pracy znaleźć mają się zagrożenia: agresją, grupowe, rozumnością i sensoryczne, to możesz użyć następującego kodu (lista tłumaczeń dostępna jest poniżej, albowiem w kodzie tym musisz użyć nazw angielskich):

[[include component:hazards aggression=true|grouped=true|sapient=true|sensory=true]]

W akcji wygląda to tak:

[[f<image http://rpc-pl.wikidot.com/local--files/component:icons/alpha-white.png]]

**Rejestracja Porządku Centralnego**: XXX

**Klasa**: Alfa-Biały

[[include component:hazards aggression=true|grouped=true|sapient=true|sensory=true]]

**Protokoły przechowalnicze**:

Nie wstawiaj „**Zagrożenia**:” przed include. Nazwa tamta pojawi się automatycznie.

alpha-white.png

Rejestracja Porządku Centralnego: XXX

Klasa: Alfa-Biały

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-aggression.png zagrożenie agresją h-grouped.png zagrożenie grupowe h-sapient.png zagrożenie rozumnością h-sensory.png zagrożenie sensoryczne

Protokoły przechowalnicze:


Jeżeli nie chcesz, by zagrożenia pojawiały się bezpośrednio pod klasą obiektu, możesz dodać parametr „top-spacing=none”.

[[include component:hazards top-spacing=none|aggression=true|grouped=true|sapient=true|sensory=true]]

alpha-white.png

Rejestracja Porządku Centralnego: XXX

Klasa: Alfa-Biały

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-aggression.png zagrożenie agresją h-grouped.png zagrożenie grupowe h-sapient.png zagrożenie rozumnością h-sensory.png zagrożenie sensoryczne

Protokoły przechowalnicze:


Jeżeli chcesz dodać sekcję „pozostałych właściwości”, wstaw parametr „type=properties”.

[[include component:hazards type=properties|animated=true|incorporeal=true|titanic=true]]

alpha-white.png

Rejestracja Porządku Centralnego: XXX

Klasa: Alfa-Biały

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-incorporeal.png zagrożenie bezcielesne h-animated.png zagrożenie ruchowe h-titanic.png zagrożenie tytaniczne

Protokoły przechowalnicze:


Możesz wykorzystać obydwa powyższe mechanizmy z użyciem dwóch modułów include.

[[f<image http://rpc-pl.wikidot.com/local--files/component:icons/alpha-white.png]]

**Rejestracja Porządku Centralnego**: XXX

**Klasa**: Alfa-Biały

[[include component:hazards aggression=true|grouped=true|sapient=true|sensory=true]]

[[include component:hazards type=properties|animated=true|incorporeal=true|titanic=true]]

**Protokoły przechowalnicze**:

alpha-white.png

Rejestracja Porządku Centralnego: XXX

Klasa: Alfa-Biały

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-aggression.png zagrożenie agresją h-grouped.png zagrożenie grupowe h-sapient.png zagrożenie rozumnością h-sensory.png zagrożenie sensoryczne
Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-incorporeal.png zagrożenie bezcielesne h-animated.png zagrożenie ruchowe h-titanic.png zagrożenie tytaniczne

Protokoły przechowalnicze:


Jeżeli nie chcesz, by tekst się pojawiał, wstaw parametr „type=none”. Może to się okazać użyteczne w formatach niestandardowych.

[[include component:hazards type=none|aggression=true|grouped=true|sapient=true|sensory=true]]

alpha-white.png

Rejestracja Porządku Centralnego: XXX

Klasa: Alfa-Biały

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-aggression.png zagrożenie agresją h-grouped.png zagrożenie grupowe h-sapient.png zagrożenie rozumnością h-sensory.png zagrożenie sensoryczne

Protokoły przechowalnicze:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License