Regulamin konkursów

Regulamin konkursów
znajomość obowiązkowa
dla uczestników konkursów

Wprowadzenie

Witaj na podstronie głównej konkursów organizowanych przez naszą Witrynę! Obecnie bezzasadne byłoby oczekiwanie, iż będziemy organizować jakiekolwiek konkursy; nie posiadamy dostatecznej do tego liczby członków Witryny, ale oczywiście — co się odwlecze, to nie uciecze. Ta podstrona będzie sobie na tamtą chwilę spokojnie i cichutko czekać. Można ją traktować jako ramowy regulamin konkursów, tj. przedsięwzięcia te odbywać będą się w granicach tego regulaminu.

Postanowiliśmy podzielić konkursy na trzy rodzaje.

Konkursy otwierające

Te służą do otwierania nowych przedziałów raportów RPC:

  • setne (np. 100-199 — dotyczy wówczas prawa do opublikowania raportu RPC-PL-100);
  • oraz tysięczne (np. 1000-1099 — dotyczy wówczas prawa do opublikowania raportu RPC-PL-1000).

Konkursy otwierające organizowane są automatycznie z inicjatywy Administracji Witryny w przypadku, gdy do zamknięcia poprzedniego przedziału pozostaje najwyżej pięć prac.

Konkursy periodyczne

Konkursy tego typu organizowane są z inicjatywy Administracji Witryny albo członków Witryny w przypadku, gdy Społeczność wyraża zauważalną chęć uczestnictwa w takim konkursie. Konkurs periodyczny dotyczy stałego elementu kalendarza, jakim jest np. prima aprilis.

Konkursy tematyczne

Konkursy takie również organizowane są z inicjatywy Administracji Witryny albo członków Witryny. Konkurs tego typu dotyczy określonej tematyki, np. motoryzacyjnych anomalii, lub formy, np. poemat tanka.

Ramowy regulamin konkursów

Aktualny konkurs

Nada!

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.