Regulamin konkursów

Regulamin konkursów
znajomość obowiązkowa
dla uczestników konkursów

Wprowadzenie

Witaj na podstronie głównej konkursów organizowanych przez naszą Witrynę! Obecnie bezzasadne byłoby oczekiwanie, iż będziemy organizować jakiekolwiek konkursy; nie posiadamy dostatecznej do tego liczby Członków Witryny, ale oczywiście — co się odwlecze, to nie uciecze. Ta podstrona będzie sobie na tamtą chwilę spokojnie i cichutko czekać. W każdym razie można ją traktować jako ramowy regulamin konkursów, tj. przedsięwzięcia te odbywać będą się w granicach tego regulaminu i w jego granicach każde z nich będzie mogło kształtować własne warunki przebiegu konkursu.

Postanowiliśmy podzielić konkursy na trzy rodzaje.

Konkursy otwierające

Te służą do otwierania nowych przedziałów raportów RPC:

  • setne (np. 100-199 — dotyczy wówczas prawa do opublikowania raportu RPC-PL-100);
  • oraz tysięczne (np. 1000-1099 — dotyczy wówczas prawa do opublikowania raportu RPC-PL-1000).

Konkursy otwierające organizowane są automatycznie z inicjatywy Administracji Witryny w przypadku, gdy do zamknięcia poprzedniego przedziału pozostaje najwyżej pięć prac.

Konkursy periodyczne

Konkursy tego typu organizowane są z inicjatywy Administracji Witryny albo Członków Witryny w przypadku, gdy Społeczność wyraża zauważalną chęć uczestnictwa w takim konkursie. Konkurs periodyczny dotyczy stałego elementu kalendarza, jakim jest np. prima aprilis (wówczas konkurs dotyczyłby oczywiście tematycznie kawalarstwa).

Konkursy tematyczne

Konkursy takie również organizowane są z inicjatywy Administracji Witryny albo Członków Witryny. Konkurs tego typu dotyczy określonej tematyki, np. motoryzacyjnych anomalii, lub formy, np. poemat tanka.

Ramowy regulamin konkursów

Aktualny konkurs

Nada!

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License