Kultura Administracji

Kultura Administracji

Kultura Administracji

Wprawdzie poza specyficznymi opowieściami kultura językowa związana z Administracją Autorytetu rzadko kiedy będzie jedynym wyznacznikiem stylu pracy, niemniej doskonale i, jak praktyka wykazuje, dosyć często kultura ta wzbogaca unikalny styl utworów pozostałych typów. Niniejszy artykuł opisuje pewne wyznaczniki, których świadomość, niekoniecznie jednak bezkrytyczne aplikowanie tychże zasad i reguł do wszystkich przypadków, pomoże w dodaniu przemyślanego administracyjnego smaczku do utworu. Gdy Autorytet broni ludzkości przed niewiadomą, jego Administracja dba o to, by nasze stopy stąpały po ziemi, a nasze umysły pamiętały, jaka jest rzeczywistość.

Wartość komercyjna1:

Szczegóły2:

Powiązane incydenty dyplomatyczne

Data:
Raport z incydentu:
Szkody3:

Cokwartalny raport o wydatkach:

Badania: XXXX PLN (szczegóły)
Ochrona: XXXX PLN (szczegóły)
Przechowywanie: XXXX PLN (szczegóły)
Administracja4: XXXX PLN (szczegóły)

Raporty OK5

Imię i nazwisko (jeżeli chcesz pozostać anonimem, nie wypełniaj tego pola):
Data:
Pion | Ekspozytura:
Powiązane obiekty RPC (jeżeli dotyczy):
Uzasadnienie raportu:


Język Administracji

Zarządowi i pozostałym komórkom organizacyjnym Prezydium, z racji tego, że współtworzą nadrzędną jednostkę organizacyjną Autorytetu, często przysługuje ostatnie słowo w różnych sprawach. Pisma pochodzące z niektórych oddziałów i Zarządu przestrzegają stylu ścisłego profesjonalizmu, używając ostrożnie dobranych, dokładnych słów, którymi przekazana zostaje swoista aura egzekutywnej potęgi nadawcy.

Jednakże pismo, w zależności od jego osnowy, a także charakteru stosunków między nadawcą a adresatem, może być przygotowane także w stylu swobodnego profesjonalizmu. Styl swobodnego profesjonalizmu cechuje rozmowę dwóch fachowców nieukrywających, iż są ludźmi. Szorstki sarkazm dobrze wpasowuje się w ten styl, gdyż umożliwia wyrażenie zawiedzenia lub niezadowolenia.

Trzecim z omawianych stylów jest styl swobody, który właściwy jest wiadomościom e-mail pomiędzy dwojgiem przyjaciół z jednego departamentu.

Należy odnotować, iż poniższa tabela nie ma być dogmatem, a ledwie przewodnikiem. Eksperymentowanie jest krwią kreatywności; to nie tak zatem, że OSF nie może czasami zboczyć ze stylu profesjonalizmu. Liczy się tak naprawdę chęć i przekonanie, a nie to, co wstawiono do poniższej tabeli.

Ogólny styl korespondencji
Komórka organizacyjna Zarząd6 Oddział Spraw Finansowych7 Oddział Stosunków Dyplomatycznych8 Oddział Ustalania i Hierarchizacji Obostrzeń9 Oddział Utrwalania i Zabezpieczania Informacji10 Oddział Kadr11
OSK12 2-3 3 2-3 2 3 1-2

Przykład zastosowania stylu swobodnego profesjonalizmu.

Zgodnie z zarządzeniem Globalnego Dyrektora 04 przydział przeuroczej pani Ferdand, przedtem badacz memotyki, zostaje zmieniony wskutek odkrycia jej błyskotliwego planu przekupienia Naczelnego Archiwisty OUZI. Usiłowanie ukrycia pieniędzy poprzez przekupienie pracownika zarządzającego odzyskiwaniem informacji, a także próby wymuszenia na nim pewnego zachowania podparte groźbą skierowania fałszywego oskarżenia zapewnią rekruterom CSD przy OK bardzo interesujący materiał czytelniczy.

Nancy, wznieśmy lampkę za twoją nagłą odmianę kariery, która w niedalekiej przyszłości uzupełni pracę naszych zespołów badawczych.

Mary Malweather, pośrednik badawczy OK, Placówka 012


Formy odnoszenia się do komórek Administracji

W uniwersum Administracji nie nazywa się nigdy „Pionem Administracyjnym” ani „Administracją Autorytetu”; jeżeli zachodzi potrzeba wskazania całej jednostki organizacyjnej administracyjnego obszaru funkcjonalnego Autorytetu, piszemy „Prezydium” albo „Administracja”. Gwoli niepowodowania dodatkowych trudności Administrację Witryny wskazuje się zawsze z dodatkiem właśnie „Witryny”. W języku polskim, gdy piszemy o oddziałach Autorytetu, nie wskazujemy żadnego konkretnego, więc nie ma potrzeby pisać tego słowa od wielkiej litery; w zamian wielką literę, oprócz rozpoczynania zdań, stosujemy w sytuacjach, gdy z kontekstu wynika o którym oddziale mowa, i prawidłowość ta ma zastosowanie do praktycznie wszystkich elementów kultury językowej RPC-PL w zakresie kapitalizowania pierwszych liter wyrazów. W ramach wyjątku warto wskazać stosowanie nazw własnych, jak np. „Oddział Kadr”, gdzie pomimo jednej rzeczy, którą możemy wskazać tymi słowami, kapitalizować będziemy wszystkie pierwsze litery słów wchodzące w skład nazwy własnej.

Garniaki z Administracji powodują u mnie koszmary.
Cóż. Gdybyś nie próbował orżnąć swoich pracowników, nie mielibyśmy problemu, Jerry.
Nie mam na myśli autka, Tom. Poza tym tamci audytorzy mnie uwielbiają!

Gdy oświadczenia lub raporty pochodzą z danej komórki organizacyjnej Administracji, nazwa tej komórki będzie zapisana największym krojem pisma zaraz po Autorytecie. Oddziały Administracji mają w Autorytecie spore kompetencje i możliwości, co jest oczywistością dla niemal wszystkich pracowników Autorytetu. Pod logo Autorytetu zapisana jest nazwa oddziału (albo Zarząd), a nie „Administracja” itp. Oto przykład.

Capture.2.PNG

Do audytorów z OSF:

Mimo że niezwykle cieszy nas chęć weryfikowanie wszystkich informacji i usuwania ewentualnych pomyłek, proszę odnotować, że nie będziemy współpracować z audytorami, którzy, przejrzawszy nasze archiwa, nie umieją odłożyć czytanych materiałów na ich właściwe miejsca. Wiemy, jak wygląda skrzydło archiwów finansowych i nie chcemy powtórk z rozrywki u siebie.
Niezdolność do uszanowania powyższego spowoduje konieczność umawiania się z odpowiednimi osobami za pośrednictwem recepcji, zanim udzielony zostanie dostęp do archiwów.

Wysyłam tę wiadomość w dobrej wierze. Nie zawiedźcie mnie.

Terrance Bookman, Naczelny Archiwista, Archiwa OUZI przy EUROCOM
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License