Kultura Pionu Ochronnego

Kultura Pionu Ochronnego

Protection-logo.png

ODTAJNIONO

Godność i stopień: {$name}
Jednostka: {$unit}
Data: {$date}

Autoryzacja: {$authorized}
Garnizon: {$site}
Przyczyna: {$reason}

Cel misji: pozyskanie / zbadanie / ratunek / odzyskanie / inny

Zadanie: krótki opis zadania.

Dowódca operacyjny:

RPC: związek z jakimś obiektem RPC.

Log zdarzeń / badania XXX.1

Dowódca taktyczny:

Drużyna:

Uzbrojenie:

Przedmowa:


[POCZĄTEK LOGU]

(Opis przebiegu zdarzeń).

Ktoś: Coś mówię.

[KONIEC LOGU]

Oświadczenie końcowe:

Dodatki: (opcjonalne dane dodatkowe).

Log zdarzeń / badania XXX.2 (opcjonalne dodatkowe misje, zadania itd.).

Aktualny stan: (opcjonalnie o tym, gdzie i jak obecnie przechowywana jest anomalia).

Log przesłuchania (opcjonalne przesłuchanie).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License