Manifest Floty PSOA

Ostatnia aktualizacja: ██.██.2019 r., o godz. ██:██.


Zheng%20He%20New%20Emblem.png

Prosimy odnotować, że niniejszy dokument opisuje tylko te okręty, które są zdolne do podróży międzyplanetarnych; nie przedstawia on jednostek pozwalających tylko na podróże lokalne ani suborbitalne, którymi są np. SBT Bullfrog czy jednostki klasy Skate.

TERFLT.png

FOZ

Flota Okołoziemska

Wielozadaniowy Samolot Kosmiczny klasy Thunderbird

{$name}

Masa: 5,6 t
Długość: 14 m
Szerokość: 6,2 m (z rozłożonymi skrzydłami), 3,5 m (ze złożonymi skrzydłami)
Załoga: 1 os.
Wejście do służby: 1981 r.
Thunderbird to efekt gruntownej modernizacji Dynavane, korzystający z zestawu kompaktowych, powietrznych silników strumieniowych oraz naddźwiękowych umożliwiających osiągi typu „1,5-fazy-orbita”, zawdzięczane wymogowi posiadania tylko zewnętrznego zbiornika paliwowego, bez pomocniczych. Połączony z dedykowanym modułem załogowym może transportować do 8 pasażerów.

Wielozadaniowy Samolot Kosmiczny klasy Dynavane

{$name}

Masa: 4,9 t
Długość: 12 m
Szerokość: 6,5 m (z rozłożonymi skrzydłami), 4 m (ze złożonymi skrzydłami)
Załoga: 1 os.
Wejście do służby: 1965 r.
Dynavane, zaadaptowana, z Samolotu Kosmicznego USAF X-20 Dyna-Soar, to zwykły samolot kosmiczny typu dwie-fazy-orbita, przeznaczony do połączenia z platformą wznoszącą. Wehikuł może transportować do 6 pasażerów (lub równoważnik ładunku) na i z orbity okołoziemskiej.

Krążownik typu Torch klasy Zheng He

{$name}

Masa: 88 t
Długość: 45 m
Szerokość: 18 m (40 m z rozłożonymi panelami słonecznymi)
Załoga: 9 os.
Wejście do służby: 1971 r.
Przeznaczony do zadań ogólnych wehikuł wyposażony w silnik fuzyjny. Okręty tego typu są dobrze przygotowane do połączenia z innymi modułami i wykorzystuje się je w najważniejszych misjach eksploracyjnych PSOA. Zheng He to pierwszy wehikuł Autorytetu z dedykowanym promem (klasy Hong Bao) umożliwiającym przeprowadzanie lądowań planetarnych i pozyskań bez potrzeby wykorzystywania specjalistycznego wyposażenia.

Krążownik typu Torch klasy Yakov Bryus

{$name}

Masa: 75 t
Długość: 32 m
Szerokość: 12 m (35 m z rozłożonymi panelami słonecznymi)
Załoga: 9 os.
Wejście do służby: 1952 r. (zmodernizowany w roku 1970)
Pierwotnie zwykły wehikuł z napędem rakietowym, wykorzystywany do wspomagania jednostek typu NG. Yakov Bryus zostały zmodyfikowane i mogą korzystać dzisiaj ze standardowych silników fuzyjnych. Pomimo mniejszego rozmiaru, mniejszych prędkości i mniejszej modularności niż klasa Zheng He, nieco prymitywna konstrukcja Yakov Bryus czyni z jednostek tej klasy dobrych kandydatów na dalekie misje.

FOZ odpowiedzialna jest za operacje transportowe z i na powierzchnię Ziemi, a także za dystrybucję materiałów ze źródeł ziemskich.

 • 5 × Thunderbird
 • 7 × Dynavane
 • 2 × Zheng He
 • 4 × Yakov Bryus

Załogowy Tender Floty klasy Nightingale

{$name}

Masa: 80 t
Długość: 35 m
Szerokość: 12 m (40 m z rozłożonymi panelami słonecznymi)
Załoga: 6 os.
Wejście do służby: 1990 r.
Nightingale, budowana z niedokończonych i odzyskanych kadłubów jednostek klasy Yakov Bryus, jest klasą przeznaczoną do dłuższych operacji na bardzo dużych odległościach, w których pełni funkcję transporterów ładunków i mobilnych centrów naprawczych służących większym i szybszym okrętom.

Bezzałogowa Jednostka Naprawcza Sahaayak'

{$name}

Masa: 7 t
Długość: 6 m
Szerokość: 2,7 m (10,5 m z rozłożonymi panelami słonecznymi)
Załoga: —
Wejście do służby: 1995 r.
Efekt zrealizowanego z powodzeniem programu dzielenia się wiedzą z ROSCOSMOS po upadku Związku Radzieckiego. Sahayaak' to prosta i niezawodna jednostka kontrolowana zdalnie, służąca do prac naprawczych i konserwacyjnych, wzorowana częściowo na module orbitalnym kapsuły transportowej Soyuz-T.

Bezzałogowa Jednostka Transportująca Ładunki Sluga

{$name}

Masa: 3 t
Długość: 6 m
Szerokość: 2,7 m
Załoga: —
Wejście do służby: 1995 r.
Sluga, rozwijana wespół z klasą Sahayaak', to Soyuz-T o skrajnie zmniejszonej wadze, składająca się z niewiele więcej niż kompaktowego silnika fuzyjnego, układów chłodzących i pakietów nawigacyjnych. Sluga są zdolne do dłuższych przyspieszeń na dalekich dystansach. Są perfekcyjne do wspomaganego grawitacją transferu ładunków przez Układ Słoneczny.

SKFOZ (Szwadron Konserwacyjny Floty Okołoziemskiej) kontrolowany jest głównie z centrów ziemskich; przeprowadza bieżące konserwacje jednostek FBU, FDU oraz FOZ przemieszczające się w pobliżu Ziemi i Księżyca.

 • 2 × Nightingale
 • 18 × Sahaayak'
 • 25 × Sluga

RAFOZ (Rezerwa Awaryjna Floty Okołoziemskiej) aktywowana jest wyłącznie w razie wykrycia momentalnego, katastroficznego zagrożenia pozaziemskiego wobec Ziemi i Księżyca, jeżeli zwyczajne możliwości militarne, dyplomatyczne i naukowe zawiodły.

Istotne jednostki:

 • OPSOA „Anklebiter”, Yakov Bryus
 • OPSOA „Syrakousai”, Yakov Bryus
 • OPSOA „Aura”, Yakov Bryus
 • OPSOA „Olalla”, Yakov Bryus
 • OPSOA „Pipemaker”, Nightingale
 • OPSOA „Ivan Tsarevitch”, Thunderbird
 • OPSOA „Lucifer”, Lucifer, wycofana ze służby w roku 2007

INFLT.png

FBU

Flota Bliższego Układu

Krązownik typu Torch klasy Lucifer

{$name}

Masa: 101 t
Długość: 52 m
Szerokość: 20 m (55 m z rozłożonymi panelami słonecznymi)
Załoga: 11 os.
Wejście do służby: 2005 r.
Klasa Lucifer to największa, zwykła kategoria projektowa we Flocie Autorytetu, optymalna do dalekich eksploracji, a także będąca stacją badawczą przygotowaną do samodzielnej służby na dalekich dystansach. Od czasu wycofania OPSOA Lucifer w roku 2007 z powodu wykrycia usterek konstrukcyjnych, produkcja kolejnych jednostek tej klasy jest wstrzymana.

Jednostka do Operacji Rozszerzonych klasy Hecla

{$name}

Masa: 90 t
Długość: 45 m
Szerokość: 25 m (40 m rozłożonymi panelami słonecznymi)
Załoga: 3 os.
Wejście do służby: 1992 r.
Klasa Hecla, będąca zmodyfikowaną Zheng He, posiada przedłużony kadłub wyposażony w dwie przeciwbieżne, półsztywne centryfugi na potrzeby generowania sztucznej grawitacji, a także trzy duże, nadmuchiwane moduły laboratoryjne i rozbudowaną sekcję komunikacyjną. Jednostki klasy Hecla są często wykorzystywane jako półmobilne stacje kosmiczne.

Działalność FBU obejmuje przestrzeń Układu Słonecznego od zewnętrznych rubieży Pasa Planetoid do najbliższej orbity okołosłonecznej. Jako że przestrzeń tę cechuję względnie najwyższy ruch i jest najlepiej zbadana w całym Układzie Słonecznym, FBU jest flotą największą, dzięki czemu może skutecznie utrzymywać porządek i wspierać zasoby Autorytetu w tym regionie.

 • 1 × Lucifer
 • 5 × Zheng He
 • 6 × Yakov Bryus

SKFBU (Szwadron Konserwacyjny Floty Bliższego Układu) stanowi mobilne skrzydło wspierające typowe operacje FBU, a tamtejsze tendery często towarzyszą i wspomagają jednostki typu Torch wykonujące misje długoterminowe.

 • 6 × Nightingale
 • 12 × Sahaayak'
 • 10 × Sluga

ORFBU (Ogniwo Rozszerzone Floty Bliższego Układu) zapewnia mobilne centra badawcze i przechowalnicze do celów wstępnej obserwacji, eksploracji, a także analizy anomalii pozaziemskich aktywnych w wewnętrznej przestrzeni Układu Słonecznego.

 • 2 × Hecla

Krążownik Prototypowy typu Niwelator Grawitacji klasy Impossible

{$name}

Masa: 149 t
Długość: 80 m
Szerokość: 50 m
Załoga: 30 (w pierwotnym zamierzeniu 56 os.)
Wejście do służby: 1923 r.
Pierwszy nowoczesny prototyp klasy NG, czyli „Impossible”, był często modernizowany w celu zapewnienia zgodności ze standardami operacyjnymi PSOA. Pomimo że klasa ta jest nieergonomiczna i słabo przygotowana do wykonywania pracy badawczej, jej skrajne osiągi w zakresie przyspieszenia, prymitywny kadłub i wysoce przedobrzona konstrukcja czynią z tych okrętów jednostki dobrze przygotowane do działań w warunkach obniżających skuteczność operacyjną innych okrętów.

Krążownik typu Niwelator Grawitacji klasy Lillienthal

{$name}

Masa: 120 t
Długość: 90 m
Szerokość: 45 m
Załoga: 24 os. (w pierwotnym zamierzeniu 52 os.)
Wejście do służby: 1927 r.
Klasa Lillienthal to kolektywna desygnacja dla wszystkich jednostek typu NG zbudowanych w latach 1923-1948, obejmująca sześć różnych, lecz częściowo podobnych do siebie wariantów krążownika typu NG. Na ogół jednostki tej klasy nie są przygotowane do prowadzenia prac badawczych ani eksploracyjnych, a do zapewnienia nowocześniejszej i solidniejszej platformy niż „Impossible”.

RLFBU (Rezerwa Liniowa Floty Bliższego Układu) to awaryjne skrzydło operacyjne zapewniające konserwację i załogę dla 24 jednostek typu Niwelator Grawitacji (NG) w służbie PSOA, pochodzących z lat 1920-1938. Jako że jednostki typu NG sprawiają trudności przy konserwacji i powodują szkody zdrowotne u załogi, zamknięte są zbiorowo w stanie splecionym, a o ich zadysponowaniu decyduje się indywidualnie w każdej sytuacji, w której ich wysoka prędkość, zwrotność i pokaźne uzbrojenie mogą zapewniać efektywne wsparcie bojowe nowocześniejszym jednostkom PSOA.

 • 1 × krążownik prototypowy typu Niwelator Grawitacji klasy Impossible1
 • 23 × krążowniki typu Niwelator Grawitacji klasy Lilitenthal

Istotne jednostki:

 • OPSOA „Lupin”, Lucifer, Wspólny Okręt Flagowy Floty PSOA
 • OPSOA „Dyson”, Zheng He
 • OPSOA „Bodhi”, Zheng He
 • OPSOA „Traveller”, Yakov Bryus

OUTFLT.png

FDU

Flota Dalszego Układu

Bezzałogowa jednostka typu Torch klasy Mayfly

{$name}

Masa: 71 t
Długość: 52 m
Szerokość: 20 m (55 m z rozłożonymi panelami słonecznymi)
Załoga: —
Wejście do służby: 2007 r.
Mayfly, zbudowana z komponentów niedokończonych kadłubów klasy Zheng He i Lucifer, stanowi szybką jednostkę typu szpica-kurier. Jej znacznie powiększony silnik i zbiorniki paliwowe oraz ograniczony operacyjnie silnik strumieniowy typu Bussard wykorzystywany przy tankowaniu umożliwiają Mayfly realizowanie szybkich operacji na odległościach wykraczających poza możliwości jednostek załogowych.

Ze względu na trudności natury logistycznej z utrzymywaniem stabilnej komunikacji i transportu w obrębie wielkiej przestrzeni między Pasem Planetoid a Obłokiem Oorta FDU działa w głównej mierze z wykorzystaniem półsamodzielnych dronów, które przekazują dane za pośrednictwem niewielkiej liczby jednostek załogowych. Zadania FDU wiążą się przde wszystkim ze zdalnie prowadzoną eksploracją i wykrywaniem, albowiem Autorytet nie posiada dostatecznej liczby załogantów, zasobów ani technologii na poziomie odpowiednim, by utrzymywać w tamtym regionie aktywną obecność.

 • 1 × Lucifer
 • 1 × Zheng He
 • 5 × OOD Mayfly

SKFDU (Szwadron Konserwacyjny Floty Dalszego Układu) utrzymuje pozycje na niższej orbicie okołojowiszowej i dysponuje jednostki do transferu ładunków oraz naprawcze do innych okrętych FDU w razie potrzeby.

 • 1 × Nightingale
 • 6 × Sahaayak'
 • 5 × Sluga

ORFDU (Ogniwo Rozszerzone Floty Dalszego Układu) utrzymuje pozycję przy SKFDU w systemie jowiszowym, przede wszystkim pełniąc funkcję węzła komunikacyjnego dla pozostałych okrętów FDU.

 • 1 × Hecla

Istotne jednostki:


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.