Mniej istotne organizacje świata anomalii

Mniej istotne
organizacje świata anomalii


Przedmowa: dokument ten opisuje różne organizacje znane z zainteresowania sprawami paranormalnymi oraz okultystycznymi, działające w sposób podobny do Autorytetu. Aktualnie uważa się jednak, że działalność niżej opisanych organizacji dobiegła końca.

Organizacje świata anomalii

System klasyfikacji

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.