Rejestr MDS

Rejestr Mobilnych Drużyn
Specjalistycznych

Informacje


Niniejsza lista służy dokumentacji czynnych mobilnych drużyn specjalistycznych (MDS) celem zapobieżenia powoływaniu nowych, jeśli co najmniej jedna z już istniejących nadaje się do realizacji określonych działań. Członkowie Witryny mają prawo dodawać do poniższej listy te MDS, których jeszcze nie zarejestrowano. Należy mieć jednak na względzie, że każdy wpis musi czynić zadość dwóm wymaganiom:

  • opisywana MDS musi być wykorzystana co najmniej w dwóch pracach dwóch autorów;
  • od dnia opublikowania ww. utworów musi minąć co najmniej 7 dni.

Uwaga: wpisy MDS muszą odpowiadać pod względem alfabetycznym kolejności liter fonetycznych ICAO, a w ramach danej litery muszą odpowiadać porządkowi numerycznemu (np. wpis o MDS Alfa-2 musi znajdować się przed wpisem o MDS Alfa-3); jeżeli jednak oznaczenie danej MDS nie jest zgodne z alfabetem fonetycznym ICAO, jej wpis powinien znaleźć się w tabelce na samym dole strony, gdzie umieszczony musi być zgodnie z porządkiem alfabetycznym i numerycznym listy

Lista drużyn


Alfa Kryptonim Opis Dyspozycje Ekspozytura garnizonowa
Alfa-X X X X X
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License