Naczelnictwo Pionu Ochronnego

Naczelnictwo Pionu Ochronnego

naczel.png

Masz kontrolę nad swoim umysłem, nie nad zdarzeniami zewnętrznymi. Zdaj sobie z tego sprawę, a odnajdziesz siłę.

— Marek Aureliusz


Naczelnictwo Pionu Ochronnego to centrum dowodzenia całym Pionem Ochronnym, składające się z czterech komórek organizacyjnych:

  1. Kancelarii Naczelnika Pionu Ochronnego obsługującej organ zwierzchni Pionu — Naczelnika Pionu Ochronnego oraz jego zastępcę;
  2. Biura Wizytacyjno-Lustracyjnego usprawniającego pracę Wizytatora Pionu Ochronnego;
  3. Biura Delegacyjnego obsługującego Szefa Delegacji Pionu Ochronnego oraz
  4. Referatu Spraw Specjalnych pod komendą Dowódcy RSS.

Oficerowie i podoficerowie sztabowi delegowani do obsługi Naczelnictwa mogą objąć stałe funkcje w Naczelnictwie po upływie terminu delegacji. Organem Naczelnictwa może być starszy oficer o naznakomitszym prestiżu.

Szefem departamentu i jednocześnie zwierzchnikiem Pionu jest Naczelnik Pionu Ochronnego, powoływany z organów Naczelnictwa przez całość Zarządu bezwzględną większością głosów i promowany na najwyższy stopień służbowy — Marszałka Autorytetu. Zazwyczaj pozycję tę obejmuje zastępca odchodzącego naczelnika.

Naczelnik Pionu Ochronnego to najwyższy stopniem — Marszałka — funkcjonariusz Pionu Ochronnego będący jego zwierzchnikiem i posiadający dostęp do wszelkich przetwarzanych przez departamenty Pionu Ochronnego informacji. Rozkaz NPO, choć wydawany stosunkowo rzadko, wiąże każdego funkcjonariusza. Marszałek może też kształtować unormowania wewnętrzne Pionu Ochronnego i dobierać dowódców jego departamentów i komórek organizacyjnych.

Naczelnik Pionu Ochronnego jest bezpośrednim łącznikiem Pionu z Zarządem jako członek Rady Wykonawczej i codziennie rano wraz z resztą naczelników bierze udział w odprawie Zarządu.

Marszałek obsługiwany jest przez swoją Kancelarię, na którą składa Zastępca Naczelnika i najznamienitsi oficerowie sztabowi Autorytetu. Ze względu na strategiczną rolę i skalę działalności NPO względnie rzadko bezpośrednio angażuje się w konkretne sprawy Pionu, powierzając nadzór nad jego działalnością pozostałym członkom Naczelnictwa.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.