Najważniejsze zasady

Najważniejsze zasady
znajomość obowiązkowa

Kwestie ogólne

 1. Traktuj wszystkich członków Witryny uprzejmie.
 2. Nie przeprowadzaj ani nie bierz udziału w akcjach polegających na agresywnym, szkodliwym zachowaniu w stosunku do innej witryny1 ani nie upubliczniaj cudzych danych osobowych bez zgody osoby, której one dotyczą2.
 3. Nie oceniaj swoich utworów oryginalnych3.
 4. Nie publikuj treści nielegalnych.
 5. Nie publikuj treści pornograficznych — nie możemy ich mieć z powodu zakazu w regulaminie Wikidot.
 6. Nie przeprowadzaj ani nie bierz udziału w akcjach mających na celu ocenienie utworów na podstawie cech innych niż ich jakość.
 7. Nie reklamuj innych witryn ani produktów bez uprzedniej zgody Administracji Witryny4.
 8. Nie nękaj innych.
 9. Nie niszcz ani nie usuwaj treści nieopublikowanych samodzielnie5.
 10. Nie nadużywaj możliwości rozmawiania o polityce ani nie nakłaniaj innych do podzielania twoich przekonań.
 11. Nie twórz ani nie używaj w tej witrynie więcej niż jednego konta.
 12. Nie udawaj, że uniwersum RPC jest prawdziwe.
 13. Nie podszywaj się pod członków Administracji Witryny6.
 14. Administracja Witryny nie wymaga od ciebie ujawniania żadnych swoich danych osobowych, a wręcz zachęcamy, byś tego nie czynił7.
 15. Nie ma zasady piętnastej.
 16. Przestrzegaj ograniczenia wieku: aby móc do nas dołączyć, musisz mieć ukończone 16 lat.
 17. Wykorzystywanie wrażliwości platformy Wikidot do przeprowadzania ataków z wykorzystaniem wektorów XSS lub innych bądź upublicznianie lub ułatwianie podejmowania tego typu czynów przez inne osoby podlega karze permanentnej blokady konta z zastrzeżeniem o nieodwracalności.

Kwestie forumowe

 1. Nie zmieniaj z nieuzasadnionego powodu tematyki żadnego wątku.
 2. Nie SPAM-uj.
 3. Publikuj wiadomości w odpowiednich kategoriach, forach i wątkach.

Kwestie publikacyjne

 1. Nie publikuj swojego utworu, o ile nie stwierdzisz, że cechuje go dobra jakość.
 2. Nie publikuj prac na temat siebie.
 3. Nie publikuj utworów typu fan-fiction8.
 4. Publikuj utwory we właściwych im miejscach.
 5. Nie publikuj utworów, które znajdują się na innych witrynach.
 6. Jeżeli użyłeś w swoim utworze oryginalnym obrazka lub innych multimediów, dokonaj ich należytej atrybucji w dyskusji podstrony, nawet jeśli to ty jesteś twórcą danego materiału.
 7. Jeżeli przetłumaczyłeś utwór, dokonaj należytej atrybucji autora utworu oryginalnego w dyskusji podstrony.

Powyższy zbiór zasad może w każdej chwili ulec zmianie. Opis aktualnych procedur egzekwowania dyscypliny znajduje się w tym artykule.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.