O Autorytecie RPC

O Autorytecie RPC

Skoro to czytasz, zostałeś wybrany do szeregów Autorytetu.

Zwykły człowiek boi się wielu rzeczy: ubóstwa, morderstwa, czasu bądź też wojny jądrowej. Spędza on całe swoje życie na pogoni za bezpieczeństwem. W rzeczywistości człowiek taki nie zna prawdziwej trwogi, dobrze jednak pojmując istotę prawdziwego bezpieczeństwa. Autorytet jest bezpieczeństwem. Autorytet jest każdym niewidocznym sznurem obwiązanym wokół przegubów takiego człowieka — sznurem, który chroni przed spadkiem w czeluści piekielne. Autorytet zna prawdziwą trwogę i rzeczą mądrą jest o tym pamiętać.

Z głębin niewiadomej wypełzają wynaturzone demony i monstra, które skazują ludzkość na swoje tyrańskie rządy. Autorytet jest jedyną linią obrony człowieka, której przed wiekami powierzono czynienie tego, do czego słaby nie byłby zdolny. Autorytet operuje w każdym narodzie i każdej przestrzeni, monitorując i chroniąc świat przed nieznanym. Autorytet funkcjonuje bez żadnych ograniczeń i obroni on ludzkość bez względu na cenę.

Sfera publiczna musi pozostać nieświadoma naszej egzystencji. Tylko naszym obowiązkiem jest bycie bastionem ludzkości. Wyłącznie Autorytet posiada możliwości, zasoby i przekonanie wystarczające, by stawić czoła chaosowi niewiadomej.

„Ludzie na ogół oceniają bardziej okiem, niżeli ręką, albowiem każdy może widzieć, lecz niewielu może czuć. Każdy widzi, kim się wydajesz, acz niewielu zaprawdę wie, czym jesteś”.
— Niccolo Machiavelli

Invictus Maneo


— Zarząd

Misja

„Ludzie są głupimi, niebezpiecznymi zwierzętami, które szybko panikują — wiesz o tym. Tysiąc pięćset lat temu wszyscy »wiedzieli«, że Ziemia jest centrum Wszechświata. Pięćset lat temu wszyscy »wiedzieli«, że Ziemia jest płaska, a piętnaście minut temu ty »wiedziałeś«, że ludzie są sami na tej planecie. Tylko zastanów się, co będziesz wiedział jutro”.
— Agent K.

Autorytet funkcjonuje w całkowitej tajemnicy i działa na rzecz ochrony oraz utrzymania zasłony normalności, pod którą codziennie żyje ludzkość. Poprzez uniemożliwianie sferze publicznej zdobycia wiedzy o tym, że istnieje Autorytet oraz świat anomalii, ludzkość jest w stanie funkcjonować bez popadania w powszechną panikę. Anomalie, przed którymi chroni nas Autorytet, mogą wyrządzić wielkie szkody populacji ogólnoświatowej i dlatego wymagają wiecznej czujności naszej organizacji.

Nasza misja składa się z pięciu części.

Badania

Autorytet, badając anomalie, które przechowuje, może zyskiwać cenną wiedzę. Często nasze badania niezwykle wzbogacają wiedzę naukową, która usprawnia warunki bytowania populacji ogólnoświatowej.

Ochrona

Autorytet nie jest nikomu winien posłuszeństwa, aczkolwiek działa on jako obrońca gatunku ludzkiego przed zagrożeniami anomalnymi. Autorytet zabezpiecza anomalie celem ograniczenia szkód przez nie powodowane.

Przechowywanie

Autorytet przechowuje anomalie z myślą o przeprowadzaniu na nich badań oraz podejmowaniu wobec nich przeciwdziałań. Autorytet nieustannie dąży do tego, by utrzymywać świat anomalii w utajnieniu.

Operacje specjalne

Autorytet prowadzi skrupulatną działalność operacyjną w zakresie zarządzania ryzykiem anomalnym i wdrażania tzw. rozwiązań szczególnych wobec najbardziej niebezpiecznych zjawisk anomalnych.

Zarządzanie administracyjno-gospodarcze

Autorytet u swych podstaw organizuje wszelkiego rodzaju zasoby niezbędne do prowadzenia jego rozległej działalności. Począwszy na prowadzeniu złożonej działalności rozliczeniowej, przez audyty i postępowania dyscyplinarne, a skończywszy na dokształcaniu kadry, Autorytet stanowi integralny organizm zdolny do ochrony ludzkości przed światem anomalii.

Działalność Autorytetu

Autorytet działa w każdym rejonie świata. W razie wykrycia anomalii w miejscu oddalonym od skupisk ludzkich Autorytet znajdzie się tam szybciej niż nawet najbardziej zaawansowany technologicznie naród. Niczego nie można przed nami ukryć.

Rejestracje Porządku Centralnego

Autorytet utrzymuje obszerną bazę danych na temat wszystkich zabezpieczonych i znanych anomalii, które kataloguje się pod identyfikatorami znanymi jako „RPC”. Baza Danych Autorytetu zawiera informacje syntentyczne i protokoły przechowalnicze dla obiektów RPC w celu ułatwienia przeprowadzania badań, wykonywania czynności przechowalniczych i utrzymywania personelu w stanie należytego przygotowania.

Bezpieczeństwo operacyjne

Utrzymywanie tajemnicy w Autorytecie wymaga specjalnej ostrożności podczas przekazywania personelowi. Pracownikom Autorytetu wydaje się poświadczenia bezpieczeństwa zależne od ich potrzeb i funkcji pełnionej w naszej organizacji. Osoby, które pogwałcają dyrektywy dostępu informacyjnego protokołów bezpieczeństwa, są niezwłocznie zatrzymywane, przesłuchiwane i pociągane do odpowiedzialności.

O Autorytecie RPC Poświadczenia ▶

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.