Oddział Spraw Finansowych

Oddział Spraw Finansowych

Witaj w Oddziale Spraw Finansowych Autorytetu. Nasza komórka organizacyjna zajmuje się wszystkim, co wiąże się z finansami Autorytetu, zarówno w znaczeniu pozytywnym, jak i negatywnym. OSF podzielone jest na dwa sektory celem zapewnienia lepszego przepływu informacji oraz poprawienia efektywności pracy: sektor administracyjny zajmuje się sprawami normalnego i anormalnego księgowania oraz audytowania; sektor komercyjny natomiast interesuje się pozyskiwaniem kapitału oraz zasobów, a także anomalnymi operacjami handlowymi. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat sekcji wchodzących w skład OSF.

CrQyM.png

Sektor administracyjny


Księgi i Audyty

Księgi to sekcja zajmująca się tworzeniem, utrzymywaniem i weryfikowaniem zapisów na temat morza stanowiącego całość zasobów Autorytetu. Jeżeli jakiś zasób związany jest z obiektem RPC, administracją ekspozytury, administracją globalną czy z którymś z niezliczonych przedsiębiorstw przykrywkowych Autorytetu, KA ma to zapisane w księgach rachunkowych. Obecny zbiór ksiąg zajmuje przestrzeń ██ kilometrów kwadratowych.

Kandydaci na otwarte stanowiska w KA są drobiazgowo sprawdzani przez Zagrodę Abakusa. Poza testami umiejętności z zakresu rachunkowości na podstawie zmodyfikowanych ksiąg z archiwów KA, kandydatów sprawdza się także co do zdolności zestawiania zasobów nietypowych oraz zdolności wyceny wartości zasobu: dotyczy to zasobów ziemskich, pozaziemskich, pochodzących z alternatywnych rzeczywistości, a także o różnych właściwościach egzystencjalnych, materialnych i kognitywnych. Jeśli chodzi o KA, finanse muszą się zgadzać, nawet jeśli logiczne zrozumienie konkretnego zasobu wykracza poza nasze możliwości intelektualne.

Księgowi KA odpowiedzialni są za księgi opisujące m.in. transakcje, zasoby, spółki zależne, przedsiębiorstwa przykrywkowe czy stawki wynagrodzeń. Odpowiadają oni także za dofinansowywanie projektów prowadzonych przez Autorytet. Kapitał Autorytetu jest niemalże nieskończony, przez co zespoły księgowe przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji zmuszone są sprawdzić wiele zapisów. Pracownicy dochodzeniowi OK stwierdzili, że to jedno z najbardziej czułych na konflikty zadań KA, jeśli chodzi o ich kontakty z pozostałymi obszarami funkcjonalnymi Autorytetu; największe spory budzą obiekty klasy Gamma.

Audytorzy to specjalni pracownicy OSF, którzy na potrzeby realizacji swoich zadań posiadają poświadczenia bezpieczeństwa poziomu 4. Poza sprawami specjalnie wyłączonymi spod jurysdykcji audytorów, mogą oni przeprowadzić dochodzenie w każdej ekspozyturze, co do każdego projektu, pracownika, elementu wyposażenia, departamentu, a nawet pionu. Pracownicy istotni z punktu widzenia dobra takich dochodzeń obowiązani są współpracować z audytorami w pełnym zakresie i niezwłocznie wykonywać ich polecenia.


Zagroda Abakusa

Grupa najważniejszych pracowników KA, którzy osobiście walidują wszelkie przychodzące dane finansowe bezpośrednio albo pośrednio związane z działalnością Autorytetu. O ile działania KA ograniczone są ściśle do spraw związanych z zasobami Autorytetu, Zagroda Abakusa to grupa uzdolnionych co do rachunkowości umysłów, które wspomagają działalność Autorytetu w pozostałych sprawach.

Głowę Zagrody współtworzą ponoć dawni bankierzy, księgowi spółek z listy Fortune 50, audytorzy rządowi i pośrednicy w niejawnych transakcjach. Bez względu na swoje biogramy, zapewniają Autorytetowi specjalistyczne zestawy umiejętności, wykraczające poza typowe weryfikacje i sprawdzenia.

Zagroda Abakusa, której członkowie posiadają dostęp do niezliczonych kanałów informacyjnych najróżniejszych gałęzi gospodarki, wspomagają działania Autorytetu w świecie biznesu, włączając w to szkolenia MDS w zakresie szpiegostwa przemysłowego i dochodzeń finansowych. Zróżnicowane doświadczenia Zagrody i najróżniejsze nagromadzone koneksje pomogły Autorytetowi pozyskać ██ obiektów RPC.

CrRei.png

Sektor komercyjny


Anomalny Handel

„Pokładamy zaufanie w Boga, ale reszta płaci z góry”

Anomalny Handel (AH) odpowiedzialny jest za zapewnianie Autorytetowi dochodu z tytułu sprzedaży (względnie) łagodnych anomalii. Sprzedawcy AH rekrutowani są z najróżniejszych zawodów, włączając w to pracowników zajmujących się obrotem dobrami specjalnymi. Sprzedawcy działają w zespołach o różnym rozmiarze, spośród których najmniejsze liczą dwóch członków.

Wszyscy sprzedawcy muszą przejść drobiazgową procedurę sprawdzającą oraz zostać poddani analizie memetycznej celem zakwalifikowania się do Koledżu Anomalnego Handlu. Przedmioty wykładane w Koledżu mają za cel przekazanie potencjalnym sprzedawcom podstawowych, niezbędnych informacji z zakresu badań, ochrony oraz przechowywania, które będą im użyteczne w trakcie właściwej pracy. Po ukończeniu nauki w Koledżu sprzedawcy uzyskują dostęp do licznych koneksji zatwierdzonych już przez OSF.

Aby można było zakwalifikować anomalię jako nadającą się do obrotu handlowego, musi ona spełnić następujące wymagania:

 1. związane z nią zagrożenia fizyczne nie mogą być na tyle doraźne, by mogły wyrządzać permanentne szkody fizyczne;
 2. związane z nią zagrożenia psychiczne nie mogą być na tyle doraźne, by mogły wyrządzać permanentne szkody psychiczne. Anomalie wpływające na funkcjonowanie umysłu w sposób podobny do obecnie wykorzystywanych narkotyków są przedmiotem indywidualnej oceny nie muszą być poddawane ocenie wtórnej przez podmiot niezależny;
 3. anomalia nie może być w stanie wpływać na procesy myślowe innych osób;
 4. anomalia nie może być w stanie kontrolować działań człowieka;
 5. anomalia nie może być w stanie wpływać na prawdopodobieństwo ani właściwości rzeczywistości;
 6. anomalia nie może być w stanie umożliwiać podróży w czasie.

Wszyscy sprzedawcy muszą liczyć się z możliwością dodania nowych wymogów do powyższej listy. Sprzedaż anomalii, której nie wolno wprowadzić do obrotu handlowego w myśl nowych wymogów, spowoduje wydalenie sprzedawcy z Anomalnego Handlu i usunięcie wspomnień środkami memetycznymi, jeśli uznana zostanie za przypadek. Celowe sprzedawanie anomalii, których właściwości sprzeczne są z wymogami, spowoduje niezwłoczne poddanie sprzedawcy terminacji. Jeżeli po wprowadzeniu nowych wymogów wykryte zostanie, iż anomalia o właściwościach z nimi sprzecznych została wprowadzona do obrotu handlowego przed aktualizacją powyższej listy, celowość odzyskania anomalii zostanie omówiona z Pionem Ochronnym.

NOTA DO WSZYSTKICH SPRZEDAWCÓW Z ANOMALNEGO HANDLU

Z uwagi na nadużycia dokonywane przez niektórych sprzedawców odmówiono zatwierdzenia wprowadzenia do obrotu handlowego niektórych anomalii wpływających na funkcjonowanie umysłu. Ze względu na to wprowadzono kryteria 3. i 4. Od dzisiaj bezpośrednie pogwałcenie kryterium 3. lub 4. doprowadzi do niezwłocznej terminacji. Zaktualizowany spis wymogów został załączony do tej noty. Bądźcie na bieżąco.

Pan ████, pani ████ oraz pani ████ mają pod eskortą SBA udać się na natychmiastowe wykasowanie wspomnień z użyciem środków memetycznych. Wasza trójka powinna być wdzięczna, że wasza przydatność wykracza poza obszar sprzedażowy, albowiem niekompetencja, którą się popisaliście, niemalże doprowadziła do ujawnienia egzystencji anomalii przed całą europejską sferą publiczną. Bądźcie wdzięczni, że operacja dywersyjna się powiodła.

Co do sprzedawców działających w okolicach Bośni — macie tamto terytorium natychmiast opuścić. Operacja „Lukier” rozpocznie się 9 [UKRYTO]. Przy najbliższej możliwej okazji skontaktujcie się z Koledżem Anomalnego Handlu celem przejścia odprawy i odnowy przydziałów.

— Dyrektor Globalny 4, ████ █████, dn. ██ lipca 19██ r.


Nabycia

„Efektywne fronty wymagają funkcjonalnych muszelek”

Nabycia odpowiadają za pozyskiwanie podmiotów gospodarczych dla Autorytetu. Są one środkiem rozszerzania działalności Autorytetu w płaszczyźnie pionowej i poziomej, powodującego podwojenie korzyści. Dzięki Nabyciom Autorytet zyskuje nowe albo rozszerzone możliwości wpływu na raczkujące bądź z powodzeniem rozwijające się przedsiębiorstwa i nowe lokacje do wykorzystania — czy to w wymiarze tymczasowym, czy stałym. Motto Nabyć odnosi się do efektywnego ukrywania wpływów Autorytetu na rynku konkurencji.

Nabycia specjalizują się w następujących obszarach w celu realizowania swoich zadań:

 • zmienianie treści dokumentacji i jej falsyfikowanie;
 • negocjowanie;
 • blokowanie możliwości wyśledzenia Autorytetu poprzez tworzenie nadmiarowej dokumentacji;
 • współpracowanie z OK w celu zapełniania wolnych stanowisk w spółkach zależnych;
 • dokonywanie przejęć:
  • przyjaznych i
  • wrogich1, a także
 • koordynowanie działalności z Pionem Ochronnym w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa nabytym podmiotom oraz
  • dokonywania dosłownych wrogich przejęć.

Często nazywane przez Nabycia i Pion Ochronny akronimem DWP, dosłowne wrogie przejęcia, to wspólne operacje przeprowadzane w celu zainicjowania przejęcia, gdy ograniczenia czasowe nie pozwalają na urzeczywistnienie tradycyjnych metod nabywania podmiotów. DWP wymaga skupienia całego departamentu Nabyć i przeznaczenia umiejętności ich pracowników na dokonanie transferu własności spółki w trybie najszybszym i najdyskretniejszym.

Działania Pionu Ochronnego wiążą się z podawaniem środków amnezyjnych udziałowcom albo akcjonariuszom i członkom organów spółki celem usprawnienia przejęcia własności i zapewnienia współpracy na poziomie menedżerskim oraz działania spółki po transferze własności. Dawni udziałowcy albo akcjonariusze przekonani zostają, iż sprzedali swoje udziały albo akcje, a ich rachunki oraz portfolia należycie to odzwierciedlają. Członkowie organów spółki natomiast kontynuują swoją pracę, o ile na jaw nie wyszła ich niekompetencja — wówczas zostają zwolnieni.

Od powołania Nabyć pod koniec Operacji „Lukier” departament ten przeprowadził siedem DWP, z których ostatnie miało miejsce ██ maja 20██ r. i prowadziło do przejęcia własności nad spółką ██████ Inc. oraz pozyskania RPC-███.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.