Jak stosowane są odznaki

Jak stosowane są odznaki

Informacje

Prosimy odnotować, że tylko Administracja Witryna posiada prawo do przyznawania odznak i tylko w zakresie utworów oryginalnych, z wyjątkiem odznaki za tłumaczenia w top 10.

Jeżeli praca została odznaczona, nie może tego wyróżnienia stracić, chyba że zostanie usunięta (podstrony zarchiwizowane zachowują swoje odznaki). Nie ma znaczenia to, przez jaki okres utwór mógł uzyskać odznakę. O ile można udowodnić, że mógł kiedykolwiek, to zostanie należycie oznaczony odznaką i odpowiednim tagiem odznaczeniowym.

tag{$translations}

Badge-One.webpNajlepsza praca Badge_Translate.webpTop 10 przekładów Badge-Joke.webpNajlepszy Joke Badge-Ten.webpTop 10 Badge-Activity.webpAktywny kontrybutor Badge-Contest-1.webpZwycięzca konkursu Badge-Contest-2.webpDrugie miejsce na konkursie Badge-Challenge.webpZwycięzca wyzwania

0 (0)

0 (0)

{$translationblock} audio.webp

Odznaki

Odznaki zwycięzcy konkursu i drugiego miejsca na konkursie nie wymagają szerszego omówienia. Przyznawane są one pracom, które zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce na jakimś konkursie, a potem zostały opublikowane jako normalne prace. Jeżeli chodzi o odznakę zwycięzcy wyzwania — mamy tę samą sytuację, acz dotyczy wyłącznie pracy, która zajęła pierwsze miejsce w ramach wyzwania pisarskiego — ogłaszane są one na stronie głównej.

Odznaka najlepszego Joke'a przyznawana jest raportom RPC-PL-J (opowieści komediowe nie mogą zostać tak odznaczone). Aby praca mogła zostać w ten sposób odznaczona, musi być najlepiej ocenionym oryginalnym RPC-J na podstawie co najmniej 5 głosów i o ocenie większej niż 4,0.

Odznaka najlepszej pracy przyznana może być każdemu oryginalnemu obiektowi RPC lub opowieści. Aby praca mogła zostać w ten sposób odznaczona, musi być najlepiej ocenionym utworem na podstawie co najmniej 5 głosów i o ocenie większej niż 4,0.

Odznaka top-10 przyznana może być każdemu oryginalnemu obiektowi RPC lub opowieści. Aby praca mogła zostać w ten sposób odznaczona, musi być jednym z 10 najlepszych utworów na podstawie co najmniej 5 głosów i o ocenie większej niż 4,0. Odznaka najlepszej pracy uchyla odznakę top-10.

Odznaka top-10 przekładów przyznana może być każdemu przetłumaczonemu obiektowi RPC lub opowieści. Aby praca mogła zostać w ten sposób odznaczona, musi być jednym z 10 najlepszych utworów przetłumaczonych na podstawie co najmniej 5 głosów i o ocenie większej niż 4,0.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.