Jak stosowane są odznaki

Jak stosowane są odznaki

Informacje

Prosimy odnotować, że tylko Administracja Witryna posiada prawo do przyznawania odznak i tylko w zakresie utworów oryginalnych.

Jeżeli praca została odznaczona, nie może tego wyróżnienia stracić, chyba że zostanie usunięta (podstrony zarchiwizowane zachowują swoje odznaki). Nie ma znaczenia to, przez jaki okres utwór mógł uzyskać odznakę. O ile można udowodnić, że mógł kiedykolwiek, to zostanie należycie odznaczony i oznaczony odpowiednim tagiem odznaczeniowym.

tag{$translations}

Badge-One.pngNajlepsza praca Badge-Joke.pngNajlepszy Joke Badge-Ten.pngTop 10 Badge-Activity.pngAktywny kontrybutor Badge-Contest-1.pngZwycięzca konkursu Badge-Contest-2.pngDrugie miejsce na konkursie Badge-Challenge.pngZwycięzca wyzwania

0 (0)

0 (0)

{$translationblock} audio.png

Odznaki

Odznaki zwycięzcy konkursu i drugiego miejsca na konkursie nie wymagają szerszego omówienia. Przyznawane są one pracom, które zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce na jakimś konkursie, a potem zostały opublikowane jako normalne prace. Jeżeli chodzi o odznakę zwycięzcy wyzwania — mamy tę samą sytuację, acz dotyczy wyłącznie pracy, która zajęła pierwsze miejsce w ramach comiesięcznego wyzwania pisarskiego — wyzwania pisarskie ogłaszane są na stronie głównej.

Odznaka najlepszego Joke'a przyznawana jest obiektom RPC-PL-J (opowieści komediowe nie mogą zostać tak odznaczone). Aby praca mogła zostać w ten sposób odznaczona, musi być najlepiej ocenionym oryginalnym RPC-J na podstawie co najmniej 10 głosów i przy obecności co najmniej 3 konkurentów.

Odznaka najlepszej pracy przyznana może być każdemu oryginalnemu obiektowi RPC lub opowieści. Aby praca mogła zostać w ten sposób odznaczona, musi być najlepiej ocenionym utworem swojego typu na podstawie co najmniej 10 głosów.

Odznaka top-10 przyznana może być każdemu oryginalnemu obiektowi RPC lub opowieści. Aby praca mogła zostać w ten sposób odznaczona, musi być jednym z 10 najlepszych utworów swojego typu na podstawie co najmniej 10 głosów. Odznaka najlepszej pracy uchyla odznakę top-10.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License