Jak utworzyć offset

Zmień offset na pierwszy

Zmień offset na drugi


Offset pierwszy.


Aby stworzyć offset, na stronie, której treść ma się zmieniać, wstaw następujący kod.

[[module ListPages parent="." limit="1" categories="fragment" order="created_at" offset="@URL|0"]]
%%content%%
[[/module]]

Wszystko, co jest objęte tym kodem, będzie się zmieniało. Następnie utwórz w kategorii fragment: stronę lub strony z treścią, w kolejności, w jakiej mają później się wyświetlać. Nie wstawiaj do nich jednak modułu oceny ani elementów nawigacyjnych. Zostaw to wszystko poza ww. kodem na stronie matczynej. Następnie wejdź na utworzoną stronę lub strony w kategorii fragment: i nadaj im w kolejności zależnej od tego, która z nich ma być offsetem pierwszym, która drugim itd., stronę nadrzędną w postaci strony matczynej.

Aby nawigować pomiędzy offsetami, możesz wykorzystać poniższy kod, umieszczając go albo na zewnątrz powyższego, albo w ramach konkretnych offsetów, oczywiście z odpowiednimi zmianami, które będą odpowiadały twojej wizji pracy.

[[[http://rpc-pl.wikidot.com/witryna:offsety/offset/0|Zmień offset na pierwszy]]]
[[[http://rpc-pl.wikidot.com/witryna:offsety/offset/1|Zmień offset na drugi]]]
O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.