Omówienie spraw kanonicznych

Omówienie spraw kanonicznych
znajomość obowiązkowa

Oddziały Autorytetu RPC korzystają z odrębnych kanonów. Kanon oznacza, że żadne utwory fikcji w Witrynie, oprócz raportów 001, -NC i -J, nie mogą być ze sobą sprzeczne. Jeśli chodzi o zastosowanie wiedzy z innego kanonu, np. angielskiego, to, o ile nasz własny nie twierdzi inaczej, wiedza tamta uzupełnia luki naszego Autorytetu. Aby było jasne: Witryna Autorytetu RPC nie opisuje dziejów Polskiego Oddziału Autorytetu RPC, a dzieje Autorytetu. Nie jesteśmy ograniczeni do jednego regionu, choć większość naszych obiektów przechowywana jest właśnie na ziemiach polskich, czyli zazwyczaj przez właśnie Polski Oddział RPC.

Podmioty świata anomalii zostają przeniesione do działu mniej istotnych po odnotowaniu przez Administrację Witryny, że w świetle wszystkich publikacji oryginalnych nie odnotowuje się już zainteresowania danym podmiotem oraz nie spełnia on aktualnych wymagań. Aby PoŚA powróciła na listę główną, wystarczy, że spełni aktualne wymagania.

Wyjątkowo PoŚA może zostać wyłączona z uniwersum, jeśli nie istnieją żadne prace do niej się odwołujące, a przeprowadziwszy otwarte głosowanie w tej sprawie, Administracja Witryny odnotuje wolę usunięcia PoŚA z uniwersum.

Notabene, artykuły wchodzące w skład Podręcznika podlegają tym samym wymogom, co pozostałe prace fabularne.

Element uniwersum Liczba prac1 Liczba autorów Pozostałe wymogi
Ekspozytura 2 2
Jednostka MDS 2 2
Akta pracownicze 1-2 Jeżeli postać jest jedynie wzmiankowana, wymaga się dwóch prac. Jeżeli postać odgrywa dużą rolę, wystarczy jedna praca.
Persona świata anomalii (PŚA) 2 2 Utwory są znakomitej jakości, a PŚA w każdym z nich odgrywa dużą rolę i nie jest awatarem żadnego autora.
Organizacja świata anomalii (OŚA) 3 3 Utwory są znakomitej jakości, a OŚA w każdym z nich odgrywa dużą rolę.
Agencja świata anomalii (AŚA) 3 3 Ocena konieczności oficjalnego rozpoznania AŚA jest zindywidualizowana. Jeżeli interesuje cię nowa AŚA, skontaktuj się z AW, aczkolwiek upewnij się, że spełnia ona wymagania stawiane OŚA.
Alternatywna rzeczywistość (AR) 5 3 Utwory są znakomitej jakości, a AR w każdym z nich odgrywa dużą rolę.
Kanon wewnętrzny2 5 -NC 3 Ocena konieczności oficjalnego rozpoznania KW jest zindywidualizowana. Jeżeli interesuje cię nowy KW, skontaktuj się z AW.
O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.