Organizacje świata anomalii

Organizacje świata anomalii


Przedmowa: Niniejszy dokument opisuje różne organizacje i ugrupowania podobne do Autorytetu. Mimo że wiele innych organizacji funkcjonuje w sposób podobny do naszej, istnieją ci, którzy zamierzają wykorzystywać anomalie jako środki służące znacznie większym celom, i można ich traktować jako przeciwników Autorytetu. Ich cele oraz metody są monitorowane i dokumentowane przez Autorytet celem zrozumienia ich prawdziwej misji i jeśli to możliwe — powstrzymania ich przed zniszczeniem ludzkości.

Mniej istotne organizacje

Omówienie spraw kanonicznych

System klasyfikacji

~

◀ Persony Organizacje Agencje ▶

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License