Organizacje świata anomalii

Organizacje świata anomalii


Przedmowa: Niniejszy dokument opisuje różne organizacje i ugrupowania podobne do Autorytetu. Mimo że wiele innych organizacji funkcjonuje w sposób podobny do naszej, istnieją ci, którzy zamierzają wykorzystywać anomalie jako środki służące znacznie większym celom, i można ich traktować jako przeciwników Autorytetu. Ich cele oraz metody są monitorowane i dokumentowane przez Autorytet celem zrozumienia ich prawdziwej misji i jeśli to możliwe — powstrzymania ich przed zniszczeniem ludzkości.

Mniej istotne organizacje

Omówienie spraw kanonicznych

System klasyfikacji

Koalicja Jednostek Przyszłościowych („KJP”)

stosunek niejednoznaczny

  • wie o Autorytecie
  • świadoma
  • poszukująca
  • wytwarzająca
  • hierarchiczna
  • międzynarodowa
kjp.png

Wstęp: Koalicja Jednostek Przyszłościowych to jedna z najbardziej enigmatycznych organizacji świata anomalii, z jakimi Autorytet kiedykolwiek miał do czynienia. Jej kontakty z naszą organizacją cechuje zawsze wieloznaczność; choć częstokroć Koalicjanci przybywają z odsieczą pracownikom Autorytetu znajdującym się w opałach, nie jest jasne, skąd KJP w ogóle o tych problemach wie. Oficjalną misją Koalicji jest dążenie do zapewnienia gatunkowi ludzkiemu przewagi psychofizycznej nad anomaliami, między innymi poprzez doprowadzanie do kontaktów między Koalicjantami i zjawiskami anomalnymi. Organizacja ta nie zajmuje się działalnością przechowalniczą ani badawczą wobec anomalii dla niej bezużytecznych i w przypadku napotkania takowych często przekazuje je Autorytetowi.

Nie wiadomo, jaka jest rzeczywista struktura organizacyjna KJP, kto podejmuje w niej najważniejsze decyzje ani jakie są jej zasoby. Analizując zasoby Autorytetu jako wielowiekowej, prestiżowej agencji świata anomalii, ekonomiści twierdzą, iż środki dostępne KJP nie są nawet porównywalne z tymi, które posiada Autorytet. Jednakże nie ułatwia to prób zinfiltrowania KJP z wykorzystaniem szpiegów czy specjalistów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego. Koalicja zawsze wydaje się wiedzieć, co planuje wobec niej Autorytet. Personel pozostaje pewny właściwie tylko jednego: tego, że z nieznanych przyczyn Koalicja Jednostek Przyszłościowych posiada w świecie anomalii rozeznanie, renomę i wpływy wielokrotnie przekraczające status i możliwości Autorytetu.

◀ Persony Organizacje Agencje ▶

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.