Oddział Stosunków Dyplomatycznych

Oddział Stosunków Dyplomatycznych

Złożony z ambasadorów niezliczonych państw i organizacji oraz doświadczonych byłych pracowników podmiotów państwowych i prywatnych, OSD stanowi zbiorowisko doświadczonych przedstawicieli służby dyplomatycznej i konsularnej. OSD to komórka organizacyjna o krytycznym znaczeniu dla Prezydium. Utrzymywanie dobrych stosunków między Autorytetem i narodami, z którymi wchodzi on w kontakt — czy to czasowy, czy stały — jest o wiele łatwiejsze, gdy OSD działa jako czynnik równoważący wspólne i indywidualne interesy stron stosunków.

W drodze zapewniania dobrych relacji międzynarodowych i przekazywania próśb o pomoc w świetle potencjalnych odkryć anomalii OSD umożliwia Autorytetowi funkcjonowanie z maksymalną możliwą efektywnością i swobodą.

Głową departamentu w zakresie administracyjno-gospodarczym jest Dyrektor Oddziału Stosunków Dyplomatycznych. Zwierzchnikiem całej działalności dyplomatyczno-konsularnej Autorytetu i jedyną osobą umocowaną do udziału w rokowaniach nad umowami międzynarodowymi oraz do ich podpisywaniem w imieniu Zarządu jest Dyrektor Globalny 06.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.