Persony świata anomalii

Persony świata anomalii


Przedmowa: Niniejszy dokument opisuje osoby fizyczne, zwane personami, działające w świecie anomalnym i posiadające w nim reputację indywidualną. Część person okresowo albo wpadkowo współpracuje z organizacjami lub agencjami, acz nigdy nie są one ich stałymi pracownikami, a część to samotne wilki. Niektóre persony działają w sposób zgodny z zaopatrywaniami Autorytetu, ale są też takie, które wykorzystują świat anomalii do okrutnych celów sprzecznych ze wszelkimi standardami postępowania. Plany oraz metody person są monitorowane i dokumentowane przez Autorytet celem zrozumienia ich prawdziwej misji i jeśli to możliwe — powstrzymania ich przed zniszczeniem ludzkości.

Mniej istotne persony

Omówienie spraw kanonicznych

System klasyfikacji

Persony Organizacje ▶

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.