Pion Badawczy

Pion Badawczy

Witaj w Pionie Badawczym Autorytetu RPC. Naszym celem jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy ludzkości na temat wszechświata poprzez wzbogacanie naszego zrozumienia obiektów naruszających prawo naturalne. Poprzez rygorystyczne testy i badania obiektów oraz zjawisk zdobywamy odpowiedzi na pytania, które dawniej byłyby niemożliwe do zaspokojenia. Nasz pion oferuje szeroką gamę możliwości zatrudnienia w multum specjalizacji.


Naczelnictwo Pionu Badawczego to departament kierowniczy, obsługujący w liczbie pięciu komórek organizacyjnych najważniejsze organy Pionu Badawczego, takie jak Naczelnik, jego zastępca, Wizytator czy Szef Delegacji. Zadaniem Naczelnictwa, oprócz sprawowania ogólnego zarządu Pionem Badawczym, jest wykonywanie zarządzeń globalnych dyrektorów i uchwał Zarządu, przeprowadzanie kontroli nad prawidłowością funkcjonowania departamentów Pionu i dbanie o dobro wszystkich pracowników, których potrzeby normalnie byłyby kwestią drugorzędną, są jedną z tych rzeczy, na których zaspokojeniu Naczelnictwu zależy najbardziej.


Zespół ds. Eksperymentów Anomalnych bada pod względem praktycznym zjawiska anomalne związane z każdym obiektem RPC, by odkrywać możliwości wykorzystania ich dla dobra Autorytetu. Działania takie umożliwiają znajdowanie potencjalnych pól badawczych dla innych dziedzin nauki oraz dokonywanie przełomowych odkryć. Jako największa komórka organizacyjna Pionu Badawczego ZEA przeprowadza różnorodne doświadczenia za pośrednictwem swoich sekcji badawczych. Pozostałe komórki organizacyjne tego pionu również mogą wnosić o przeprowadzenie odpowiednich eksperymentów, a także — o badania łączne kilku anomalii. Wiedza pozyskana w drodze pracy sekcji doświadczalnych wykorzystywana jest zarówno przez Biuro Analizy i Nauki, jak i Biuro Akwizycji.

Zespół ds. Eksperymentów Anomalnych korzysta z szerokiej gamy laboratoriów rozlokowanych w wielu placówkach na całym świecie i czyni użytek z najnowocześniejszej technologii oraz wszystkich rodzajów anomalii. Sekcje złożone z młodszych badaczy skupiają się na badaniu każdego aktualnego obiektu RPC. Członkowie sekcji współpracują ze sobą pod kierownictwem starszego badacza oraz łączą wysiłki z pozostałymi sekcjami. Starsi badacze nadzorują badania prowadzone nad przydzielonymi im obiektami i koordynują realizowane testy. Badacze główni natomiast nadzorują większą liczbę sekcji i zarządzają programami oraz projektami badawczymi, których cele to m.in. upowszechnianie wartościowych odkryć w sferze publicznej czy wykorzystywanie zgromadzonej wiedzy do poprawy bytu ludzkości.

Dzięki metodologii naukowej możemy odkryć wszystkon, a wraz z odkrywaniem otwierają się nasze oczy.


Biuro Akwizycji zajmuje się anomaliami związanymi z różnorodnymi tworami i wizjami ludzkości, a także ze światem naturalnym. Jednostka ta składa się z sekcji: teistycznej, widerycznej, kryptologicznej, antymemetycznej oraz kabalistycznej. Każde z podejmowanych przez nie zagadnień jest albo całkowicie nieznane ludzkości, albo mylnie przez nią rozumiane.

Sekcja Teistyczna bada anomalie uważane za bóstwa. Widerycy z kolei zajmują się rozwijaniem wiedzy na temat mechanizmów i możliwości wykorzystywania neuroprzekaźników widerycznych. Kryptologowie analizują zaszyfrowane komunikaty otrzymywane od różnych obiektów RPC, a także przechwycone wiadomości podmiotów świata anomalii. Sekcja Kryptologiczna obarczona jest również zadaniem doskonalenia technologii szyfrowych celem dbania o wysoki poziom bezpieczeństwa dokumentacji Autorytetu. Antymemetycy zajmują się informacjami o naturze samoograniczającej — obiektami, które się cenzorują lub blokują dostęp umysłowy do już poznanych wiadomości. Sekcja Kabalistyczna natomiast zajmuje się zagadnieniami okultystycznymi i innymi uznawanymi za wiedzę tajemną.

Sekcje te są wysoce wyspecjalizowane i skupiają się na rzeczach rzadko podejmowanych przez sferę publiczną. Badacze, których dobiera się do tych sekcji, są poddawani selekcji na podstawie swoich osiągnięć i przydzielani w odpowiedzi na zapotrzebowanie Biura. Wiedza pozyskiwana przez tę komórkę organizacyjną jest wykorzystywana na potrzeby Autorytetu RPC celem poprawienia naszej zdolności zapewniania bezpieczeństwa ogólnoświatowego.

Zrozumienie nieznanego to zyskanie wiedzy, jak się bronić.


Biuro Analizy i Nauki bada anomalie związane z naukami o świecie naturalnym. Celem Biura jest objęcie napotykanych przez Autorytet obiektów pewnymi wywiedzionymi z nauk podstawowych ramami zrozumienia umożliwiającymi dalszy rozwój wiedzy. Biuro składa się z wielu sekcji, z których każda skupiona jest na innej dziedzinie nauki, m.in. psychologii, filozofii, botanice, historii, cybernetyce czy chemii.

W Biurze Analizy i Nauki pracują wybitni badacze, którzy często delegują pewne zadania wiodącym ekspertom ze sfery publicznej. Każda większa placówka korzysta z zespołów ww. sekcji i każdy taki zespół zarządzany jest przez badacza głównego — eksperta koordynującego pracę młodszych badaczy i asystentów. Odkrycia dokonywane przez Biuro Analiz i Nauki są odpowiednio udostępniane sferze publicznej, biorąc pod uwagę ich stopień utajnienia oraz wpływu, jaki wywrą na świat. Informacje dystrybuuje się ostrożnie, by zapobiegać chaosowi, zwiększając jednocześnie szanse ludzkości na dalszą egzystencję.

Rozumiemy, że należy budować.


Kultura Pionu Badawczego to format przeznaczony do informacji o badaniach nad anomaliami. Artykuły wykorzystujące ten format stanowią dokumentacje badaczy; abstrakt na początku artykułu umożliwia badaczowi fundamentalne zrozumienie anomalii. Protokoły przechowalnicze zostają zastąpione przez „bezpieczne postępowanie” — zespół informacji, które są badaczom potrzebne do pracy celem przeciwdziałania szkodom w zasobach Autorytetu.


Pion Badawczy Pion Ochronny ▶

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.