Pion Ochronny

Pion Ochronny

Czołem, rekruci. Jestem chorąży Briggs i witam was w Pionie Ochronnym. Wybraliście albo zostaliście wybrani, by być częścią naszego pionu z uwagi na wasze szczególne zdolności fizyczne i doświadczenia wyniesione z pola walki. Musieliście osiągnąć wiele, by zasłużyć na to miejsce, ale wiedzcie, że to tylko początek nowego rozdziału w waszym życiu. Zostaniecie wystrzeleni w świat, którego do tej pory nie widzieliście. Świat teleportujących się abominacji, wiecznie ścigających was ogarów i katastroficznych scenariuszy.

Niektórzy z was mogą udawać zaskoczonych, ale od zawsze wiedzieliście, że coś się ukrywa za kotarą normalności i woła o uwagę. To, czego będziecie odtąd doświadczać, stanowić będzie ledwie potwierdzenie waszych wniosków. Nasza służba wykracza poza obowiązki zwykłego żołdaka, więc czeka was sporo nauki.

Wasze przeznaczenie w tym miejscu jest jasne: stanowicie miecz i tarczę. Jesteśmy jedynymi, którzy mogą chronić Autorytet przed bezbożnymi monstrami zrodzonymi z najciemniejszych zakątków świata. Zostaliście wybrani, ponieważ uznano, iż jesteście jednymi z nielicznych, którzy mogą bronić tego świata. Dowiedźcie swojej wartości.

Chorąży ██████ Briggs

Witaj w Pionie Ochronnym! Obszar ten odpowiedzialny jest za realizację operacji zbrojnych Autorytetu z wykorzystaniem znacznych sił lądowych i morskich. Pion Ochronny to siły szybkiego reagowania w przypadku odkrycia potencjalnej anomalii, zdolne do szybkiego zabezpieczenia miejsca, w którym doszło do manifestacji zjawiska. Pion Ochronny odpowiedzialny jest również za aktywność Centralnego Wywiadu Autorytetu, której celem jest gromadzenie informacji niejawnych i, przeciwdziałanie potencjalnemu szpiegostwu oraz zabezpieczanie wycieków informacji.


SBA, czyli „Siły Bezpieczeństwa Autorytetu”, to skrzydło militarne Pionu Ochronnego, odpowiedzialne za ogólną obronę, bezpieczeństwo i koordynację logistyczną placówek Autorytetów, mobilnych centr dowodzenia oraz stacji nasłuchowych. Jednostki SBA stanowią siły szybkiego reagowania w odpowiedzi na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne wobec ekspozytur Autorytetu, zdolne do kilkuminutowej mobilizacji. Wszyscy członkowie SBA przechodzą dodatkowo różne, specjalistyczne szkolenia zależne od pełnionej funkcji.

Wybitni funkcjonariusze SBA mają wiele okazji, by uzyskać promocję na wyższy stopień i poziom zaszeregowania w drodze przeszkolenia podoficerskiego lub oficerskiego. Po ukończeniu przeszkolenia członek SBA jest przygotowany, by wydawać i przekazywać rozkazy podwładnym oraz sprawować dowodzenie nad jednostkami w swoim garnizonie.

Mimo że to starsi oficerowie zarządzają sprawami administracyjnymi, wszyscy funkcjonariusze SBA przestrzegają scentralizowanego łańcucha dowodzenia, w którym najważniejszym departamentem jest Dowództwo Centralne. Wszystkie rozkazy związane z funkcjonowaniem SBA oraz ich członków wydawane są i modyfikowane przez Dowództwo Centralne, zyskując zatem moc najwyższą.

DEFENSOR FORTIS


CWA, czyli „Centralny Wywiad Autorytetu”, to skrzydło specjalne Pionu Ochronnego. Od zakończenia zimnej wojny działalność CWA jest utajniona i oficjalnie nie jest ona komórką organizacyjną podlegającą Pionowi Ochronnemu. W związku z tym CWA nie funkcjonuje w zgodzie z normalnym łańcuchem dowodzenia, w zamian otrzymując i przetwarzając rozkazy własnych oficerów dowodzących. Obecnie CWA funkcjonuje w nieznanej lokacji, w ██████, na Grenlandii, a ponadto utrzymuje w wybranych miejscach świata stacje nasłuchowe.

Funkcjonariusze CWA nie są rozpoznawani przez inne piony i nie przyciągają uwagi. Operując potajemnie i skutecznie, CWA nie wchodzi w kontakt z obserwowanym celem, o ile nie musi, a cel może zostać poddany nawet terminacji. Funkcjonariusze CWA posiadają autoryzacje do korzystania z całego uzbrojenia Autorytetu i poświadczenia bezpieczeństwa, dzięki którym mogą działać w każdej ekspozyturze Autorytetu. Poświadczenie bezpieczeństwa może jednak zostać unieważnione lub zmodyfikowane na polecenie Dyrektora Globalnego.

Funkcjonariuszy i pracowników uprasza się, by w razie rozpoznania funkcjonariusza CWA nie wchodzili z nim w żaden kontakt pod rygorem pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu narażenia jego misji na niepowodzenie. Ponadto zakazuje się ujawniania informacji na temat takich funkcjonariuszy przed innymi osobami, włączając w to oficerów dowodzących i głównych badaczy.

TACITUS COLIMUS


MDS, czyli Mobilne Drużyny Specjalistyczne, to kategoria wyspecjalizowanych jednostek militarnych zajmujących się różnymi aspektami pozyskiwania i śledzenia obiektów anomalnych, a także eliminacji wrogich ugrupowań. MDS nie wykonują zadań piechoty, w zamian realizując operacje wymagające specjalistycznych umiejętności. W celach operacyjnych oraz identyfikacyjnych MDS wyposaża się w niezależne wyposażenie bojowe oraz nadaje się im znaki wywoławcze.

W przeciwieństwie do pozostałych komórek organizacyjnych Pionu Ochronnego MDS nie podlegają dowództwu scentralizowanemu; każda jednostka dowodzona jest przez sztab oficerów. Dotyczy to także teatru działań, albowiem jednostki MDS mogą niezależnie stacjonować lub posiadać garnizony w obiektach należących do Autorytetu.

Wszystkie czynnne MDS zarejestrowane są w bazie danych zawierającej dane na temat ich znaków wywoławczych, funkcji, powiązanych anomalii oraz zarchiwizowaną dokumentację. Wraz z postępem w identyfikacji anomalii powoływane są kolejne Mobilne Drużyny Specjalistyczne.

SERVITE ET PROTEGE


Pion Ochronny zajmuje się przede wszystkim neutralizowaniem, pozyskiwaniem i odzyskiwaniem bytów anomalnych, których Autorytet nie zabezpieczył lub które z cel przechowalniczych uciekły. Mimo że można opisać w utworze przebieg testów na danym obiekcie anomalnym, pisarstwo lepiej cechuje Pion Badawczy. Celem Pionu Ochronnego jest wywiązywanie się ze swojej nazwy, czyli zapewnianie ochrony. Pion ten bardziej zatem przyda się w kwestii obiektów, których przechowwanie wymaga wykorzystania siły, nieprzerwanej warty i aspektu fizycznego, których pozostałe piony mogą nie być w stanie zapewnić.

Pion Ochronny jest w pełni militarystyczny; korzysta z żargonu, znaków wywoławczych i jednoznacznego wyposażenia. Militaryzm odciska się także na ideologii funkcjonariuszy Pionu; przestrzegają oni bowiem łańcucha dowodzenia, który decyduje, kto i kiedy przed kim odpowiada. To reguły fundamentalne i nieprzestrzeganie ich przez jakiegokolwiek funkcjonariusza prowadzi do postawienia go przed sądem wojskowym bądź pociągnięcia go do o wiele dotkliwszych konsekwencji. Militarystyczna kultura Pionu operuje według maksymy: „nie pytać i nie mówić”, która oznacza, że prawdopodobieństwo przypadkowego napomknięcia przez żołnierza o informacji niedostępnej reszcie pracowników jest niewielkie. W istocie to pracownicy badawczy są bardziej skorzy do dzielenia się informacjami celem realizowania skuteczniejszych czynności przechowalniczych.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License