Pion Przechowalniczy

Pion Przechowalniczy

Naczelnictwo Pionu Przechowalniczego

Naczelnictwo Pionu Przechowalniczego to departament kierowniczy, obsługujący w liczbie pięciu komórek organizacyjnych najważniejsze organy Pionu Przechowalniczego, takie jak Naczelnik, jego zastępca, Wizytator czy Szef Delegacji. Zadaniem Naczelnictwa, oprócz sprawowania ogólnego zarządu Pionem Przechowalniczym, jest wykonywanie zarządzeń globalnych dyrektorów i uchwał Zarządu, przeprowadzanie kontroli nad prawidłowością funkcjonowania departamentów Pionu i dbanie o dobro wszystkich pracowników, których potrzeby normalnie byłyby kwestią drugorzędną, są jedną z tych rzeczy, na których zaspokojeniu Naczelnictwu zależy najbardziej.

Naczelnictwo Pionu Przechowalniczego


Departamenty Potrójnej Osi

Komponent jest wielkim oddziałem z szerokim zakresem obowiązków wykonywanych na rzecz ekspozytur i operacji terenowych. Pracownicy tej komórki organizacyjnej rozbudowują globalną infrastrukturę Autorytetu, rozplanowując i konstruując ekspozytury, a także przestrzegając planów dla cel przechowalniczych z pieczołowitą dokładnością. Największe wspaniałości ludzkiej inżynierii to rutyna dla profesjonalistów z Komponentu: ukrytych przed światem oraz ignorujących sławę i uznanie swoich wysiłków.


Moduł Biomechaniki to koalicja nowych grup inżynierskich, które powstały w odpowiedzi na mający miejsce w ostatnich latach wykładniczy rozwój technologii. Grupy te są głównym dostawcą dużej części najważniejszej technologii użytkowej oraz obronnej Autorytetu, jak np. omniwersalny aparat do nurkowania, mech bojowy BTL-34-A1 czy oko mechaniczne ECh-Canon.


Prolab, jak też zwane jest potocznie, stanowi sformalizowany oddział badań specjalistycznych odpowiedzialny za opracowywanie efektywnych protokołów przechowalniczych dla obiektów RPC. To zespół naukowców, inżynierów oraz pracowników łącznikowych, który zajmuje się zarówno tworzeniem planów budowy, jak i przygotowywaniem specjalnych instrukcji dla funkcjonariuszy ochrony ekspozytur.

Współpracując często ze specjalistami z Badawczego, ekspertami ds. bezpieczeństwa z Ochronnego oraz inżynierami z Komponentu, Prolab reprezentuje rdzeń misji Pionu: wykuwanie pęt, by Badawczy mógł wykonywać swoje zadania, a wysiłki i ofiary Ochronnego nie szły na marne.


Związek Konserwacyjny

Związek odpowiedzialny jest za zbiorową reprezentację różnych pracowników ekspozytury: m.in. woźnych, kucharzy, techników niskiego poziomu czy pracowników obszaru logistycznego; ludzi, którzy dbają o to, by działały światła, by w ekspozyturach można było funkcjonować, oraz o to, by sprzęt znajdował się w należytym stanie Dawanie głosu pracownikom niskiego poziomu w Przechowalniczym jest często uznawane za dziwactwo przez pozostałe piony, aczkolwiek za absurdem kryje się podyktowana doświadczeniem celowość.

Reprezentacja pracowników i następczy wzrost chęci do pracy są korzyścią drugorzędną; prawdziwy cel Związku Konserwacyjnego skupia się na błędach proceduralnych i pomyłkach pracowników laboratoryjnych, strażników oraz innych osób — dewiacje te są często dostrzegane najpierw przez pracowników niskiego poziomu. Niewielkie odchyły od norm w tunelach konserwacyjnych i opustoszałych korytarzach mogą wskazywać na możliwość nieuchronnego kryzysu przechowalniczego. Dostrzeganie tych problemów powierzone jest jedynie pracownikom niskiego poziomu. Wysyłanie następnie takich raportów do innych oddziałów oraz pionów zapobiega niezliczonym katastrofom we wszystkich zakątkach Autorytetu.

Związek, skrycie potężny na różne dziwaczne sposoby, tak jak niedoceniani woźni, jest rozproszony po całej infrastrukturze Autorytetu.


Izolowane Zasoby Zbyteczne

IZZ zarządza wszelkimi sprawami związanymi z utrzymywaniem, pozyskiwaniem i logistyką odnoszącą się do subiektów przymuszanych do udziału w badaniach naukowych, realizacji nagłych zadań związanych z koniecznością kryzysowego pozbywania się materiałów niebezpiecznych lub anomalnych czy czynności dochodzeniowych w zakresie, w jakim mogą one przewidywać kontakt z czynnikami śmiercionośnymi, a także jako personel do ogólnej utylizacji przez Protektorat. Naczelną dyrektywą IZZ jest ograniczanie niesprawiedliwego i nieludzkiego wykorzystywania CSD (czynnych subiektów dyspozycyjnych) i podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do tego, by zapewnić tym osobom bezpieczeństwo i dobrobyt.

Sekcje:

  • Dysponowanie: zatwierdzanie wniosków o przydział CSD i zapewnianie subiektom bezpieczeństwa
  • Utrzymywanie: zarządzanie przestrzenią mieszkalną i morale subiektów
  • Pozyskiwanie: pozyskiwanie CSD poprzez różne kanały zewnętrzne
  • Logistyka: transportowanie CSD pomiędzy ekspozyturami oraz innymi lokacjami

Biuro Infrastruktury Nadzwyczajnej i Międzygwiezdnej

Eksperci w zakresie wznoszenia i utrzymywania ekspozytur pozaziemskich Autorytetu, np. będących częscią infrastruktury księżycowej: Placówki 019 (dawniej: „Fortu Columbiad”), Instalacji Laserowej „Sauron” czy Placówki 099. Komórka ta często współpracuje z CWA, by utajniać przypadkowe odkrycia zasobów kosmicznych przez rozentuzjazmowanych cywilów. Ponadto BINM nierzadko zajmuje się ekspozyturami oraz operacjami międzywymiarowymi, szczególnie w lokacjach nieeuklidesowych.


Biuro Pośrednictwa Kontrahenckiego

BPK jest najbardziej sformalizowaną komórką organizacyjną Pionu Przechowalniczego — stanowi ono swoistą ramę możliwości logistycznych Autorytetu. Obarczanie Komponentu zadaniem budowy wszystkich ekspozytur, a zwłaszcza tych niemających specjalnych wymagań, jest nadmiernym marnotrawstwem pracy tamtych inżynierów i wiąże się z koniecznością organizowania transportów zasobów, jak np. pożywienie czy paliwo, których dostatek należy ekspozyturom nieprzerwanie zapewniać.

Aby zapobiegać marnotrawstwu zasobów, jednocześnie mogąc budować i zaopatrywać wiele ekspozytur Autorytetu, Biuro zatrudnia wykonawców cywilnych, ukrywając przed nimi prawdziwy cel ich pracy. Porozumienia z licznymi rządami umożliwiają Autorytetowi maskowanie ekspozytur jako budynki służb państwowych. Ponadto Autorytet korzysta z wielu frontów.


Oddział Komunikacji

Aby w pełni zabezpieczać niezależność Autorytetu od państw i podmiotów świata anomalii, Autorytet wymaga możliwości prowadzenia szybkiej i w pełni bezpiecznej komunikacji w obrębie całego globu, a nawet poza nim. W rzeczywistości oznacza to potajemną sieć kabli oraz satelitów, starych i nowoczesnych, a także wytrzymałych na anomalne klęski żywiołowe oraz najlepsze starania ze strony szpiegów.

Oddział Komunikacji nadzoruje konserwowanie i konstruowanie elementów tejże sieci, udzielając konsultacji technicznych w każdej ekspozyturze, współpracując w terenie z Komponentem Inżynieryjnym oraz utajniając odpowiednie zapiski w razie znalezienia przez odkrywcę czy płetwonurka kabla komunikacyjnego w miejscu, gdzie nie powinien się znajdować.

Poprzez utrzymywanie linii telefonicznych i węzłów informacyjnych w ciągłej gotowości, mimo częstej nieświadomości osób trzecich, Oddział Komunikacji doskonale zdaje sobie sprawę z wielkiej wagi realizowanych zadań.


Kultura Pionu Przechowalniczego

Details the process of a Protocol Team figuring out the functioning of an anomaly, carrying out numerous tests and cataloguing prior incidents for the purpose of developing proper protocols. Each document has a laconic description of the artifact, as well as tentative safety measures for the team to observe while testing, followed by an arrangement of testing logs, incidents, and any and all pieces of relevant information the Protocol Team can get its hands on could help for the production of the final Protocol. It is significantly less formal due to its internal nature, filled with notes from members of the team, and concludes in a sketch of the Containment Protocol, along with necessary materials and personnel for it to be put in place.

Kultura Prolab


◀ Pion Ochronny Pion Przechowalniczy Pion Specjalny ▶

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.