Pion Specjalny

Pion Specjalny

Witaj w Pionie Specjalnym! Obszar ten odpowiedzialny jest za realizację operacji specjalnych związanych z zarządzaniem ryzykiem anomalnym. Pion Specjalny to specjaliści od zarządzania ryzykiem, neutralizacji, translokacji i likwidacji anomalii, a także badania ich użyteczności.


Naczelnictwo Pionu Specjalnego to departament kierowniczy, obsługujący najważniejsze organy Pionu Specjalnego, takie jak Naczelnik, jego Zastępca, Wizytator czy Szef Delegacji. Zadaniem Naczelnictwa, oprócz sprawowania ogólnego zarządu Pionem Specjalnym, jest wykonywanie aktów dyrektorów globalnych i Zarządu, przeprowadzanie kontroli nad prawidłowością funkcjonowania departamentów Pionu Specjalnego i dbanie o dobro funkcjonariuszy komisarycznych.


Departament Analizy Ryzyka (DAR) to skrzydło analityczne Pionu Specjalnego, odpowiedzialne za analizę i ocenę ryzyka stwarzanego przez zjawiska anomalne zarówno przechowywane, jak i pozostające poza pieczą Autorytetu. Departament Analizy Ryzyka składa się zarówno z samodzielnych analityków ryzyka, jak i weteranów operacji specjalnych delegowanych do opracowywania tzw. strategii redukcji ryzyka wobec obiektów stwarzających ryzyko przekraczające aktualną normę.


Departament Operacji Specjalnych (DOS) to skrzydło operacyjne Pionu Specjalnego. O ile Departament Analizy Ryzyka zajmuje się czysto analityczną ewaluacją ryzyka anomalnego wobec dalszego bytu ludzkośc, DOS na podstawie tych informacji stosuje wobec anomalii określone środki, żeby ryzyko to zredukować. Funkcjonariusze komisaryczni Departamentu Operacji Specjalnych to specjaliści różnych dziedzin nauki stosowanej i eksperymentalnej, a także eksperci ds. rozwoju metod, technologii i techniki służącej neutralizacji, translokacji oraz likwidacji anomalii, wyłącznie na potrzeby Autorytetu.


Departament Maksymalnej Izolacji (DMI) to skrzydło izolacyjne Pionu Specjalnego. Jego zadaniem jest teoretyczna i praktyczna maksymalizacja jakościowa środków służących możliwie najskuteczniejszemu izolowaniu zjawisk anomalnych od świata poprzez ich insercję do rzeczywistości nazywanej „Zapleczem”. DMI sprawuje jurysdykcję nad wszystkimi obiektami, które pomimo uzyskania niedopuszczalnej oceny ryzyka z różnych względów nie zostały bądź nie mogły zostać skutecznie zneutralizowane, przetranslokowane ani zlikwidowane. Departament ten korzysta z wachlarza najnowocześniejszych środków izolacyjnych, w tym anomalnych, a obiekty tu przekazane nie mogą już nigdy zostać przeznaczone do celów badawczych ani przechowalniczych, chyba że na rozkaz NPS.


Osoby rozpoczynające karierę w Pionie Specjalnym powinny zaznajomić się ze standardami komunikacji między funkcjonariuszami komisarycznymi, których wiąże stosunek zależności lub koleżeństwa służbowego, a także między tymi funkcjonariuszami a innymi pracownikami Autorytetu. Duże znaczenie w kwestii komunikacji ma to, czy dany pracownik spoza Pionu Specjalnego w ogóle może powziąć informację o jego istnieniu — zazwyczaj musi on posiadać do tego zarówno poświadczenie bezpieczeństwa oraz autoryzację instrumentalną. Jednakże, jeśli wziąć pod uwagę charakter działalności Pionu Specjalnego, niekiedy jego funkcjonariusze mają prawo do naruszenia protokołu bezpieczeństwa informacyjnego, o ile usprawiedliwione jest to wagą okoliczności.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.