Poradnik w sprawach tłumaczenia

Poradnik w sprawach tłumaczenia
znajomość obowiązkowa dla tłumaczy

Wstęp

Tłumaczenia stanowią nieodzowną część naszej Witryny, albowiem pozwalają nam na przedstawianie w rodzimym języku utworów z obcojęzycznych witryn o Autorytecie RPC.

Powiedzenie, że tłumaczenie jest sprawą łatwą, byłoby niedopuszczalnym uogólnieniem; należy mieć na względzie, iż stosowany w wielu utworach styl nauki — korzystający z rozbudowanej terminologii multidyscyplinarnej — wymaga tego, by tłumacz wiedział, jakimi źródłami uzupełniać swoje braki wiedzowe i jak podchodzić do problematycznych przekładów. Tłumaczenie nie jest sprawą łatwą, a niezwykle różnorodną; szczegółowe omówienie każdego możliwego problemu i znalezienie dla niego rozsądnego rozwiązania byłoby niemożliwe. Poradnik ten nie ma stanowić zamiennika dla doświadczenia; przeciwnie — został on stworzony z myślą o podstawowych zasadach i regułach, którymi kierujemy się podczas wszelkich tłumaczeń utworów RPC, po to, by gromadzenie doświadczenia przekładoznawczego było jak najbardziej owocne i przyjemne.

Oczekiwania wobec tłumacza

Chcemy, by nasi tłumacze brali pod uwagę kilka rzeczy, które wyprowadziliśmy z własnych doświadczeń.

  • Znaj język polski: Na nic świetna znajomość języka obcego, jeśli tłumacz nie umie w języku ojczystym skonstruować zdania poprawnego pod względem gramatycznym. Nie musisz być doskonałym redaktorem, niemniej przedstawienie redakcji jak najbardziej poprawnego utworu, który nie wymaga żadnych albo niemal żadnych zmian językowo-stylistycznych, jest wizytówką fachowego tłumacza, który zasługuje na szacunek za swój zawsze cenny wkład.
  • Nieustannie się samodoskonal w zakresie znajomości języka obcego: Na nic ogromny zasób słownictwa, jeśli tłumacz nie jest gotów do korzystania ze słownika ani innych pomocy tłumaczeniowych — angielski korpus językowy zwiększa się z dnia na dzień.
  • Wiedz, że twoje tłumaczenie zostanie skontrolowane: Na nic wspaniały przekład, jeśli tłumacz uważa, iż praca nad jakością kończy się wraz z ogłoszeniem publikacji tłumaczenia; niemal zawsze można coś udoskonalić.
  • Przestrzegaj naszych standardów (także licencyjnych): Na nic wybitny tłumacz, jeśli nie jest gotów współpracować.

Kontrola jakości tłumaczenia

Każde nowo opublikowane tłumaczenie zostanie skontrolowane pod względem językowo-stylistycznym i w razie konieczności odpowiednio zredagowane przez wyznaczonego członka Administracji. Kontrola jakości tłumaczenia jest naszym sposobem na ostateczne upewnienie się, że nasi czytelnicy będą mogli cieszyć się jak najwyższą jakością przekładu.

W ramach kontroli jakości tłumaczenie zostaje zawsze oznaczone właściwymi tagami. Prosimy nie cofać zmian naniesionych w czasie kontroli jakości, czyli edycji oznaczonych jako „kontrola jakości”. Niemniej jak najbardziej można, a wręcz trzeba zwrócić uwagę, jeśli pomimo przeprowadzonej kontroli coś w utworze nie gra bądź brzmi nienaturalnie lub jakiś inny problem daje się we znaki przy czytaniu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License