Poradnik w sprawach tłumaczenia

Poradnik w sprawach tłumaczenia
znajomość obowiązkowa dla tłumaczy

Wstęp

Tłumaczenia stanowią nieodzowną część naszej Witryny, albowiem pozwalają nam na przedstawianie w rodzimym języku utworów z innych oddziałów Autorytetu RPC.

Powiedzenie, że tłumaczenie jest sprawą łatwą, byłoby niedopuszczalnym uogólnieniem; należy mieć na względzie, iż stosowany w wielu utworach styl naukowy — korzystający z rozbudowanej terminologii multidyscyplinarnej — wymaga tego, by tłumacz wiedział, jakimi źródłami uzupełniać swoje braki wiedzowe i jak podchodzić do problematycznych przekładów. Tłumaczenie nie jest sprawą łatwą, a niezwykle różnorodną. Szczegółowe omówienie każdego możliwego problemu i znalezienie dla niego rozsądnego rozwiązania byłoby niemożliwe. Poradnik ten nie ma stanowić zamiennika dla doświadczenia.

Oczekiwania wobec tłumacza

Chcemy, by nasi tłumacze stosowali się do kilku reguł, które wyprowadziliśmy z własnych doświadczeń.

  • Znaj język polski: Na nic świetna znajomość języka obcego, jeśli tłumacz nie umie w języku ojczystym skonstruować zdania poprawnego pod względem gramatycznym. Nie musisz być doskonałym redaktorem, niemniej przedstawienie redakcji jak najbardziej poprawnego utworu, który nie wymaga żadnych albo niemal żadnych zmian językowo-stylistycznych, jest wizytówką fachowego tłumacza, który zasługuje na szacunek za swój zawsze cenny wkład.
  • Nieustannie się samodoskonal w zakresie znajomości języka obcego: Na nic ogromny zasób słownictwa, jeśli tłumacz nie jest gotów do korzystania ze słownika ani innych pomocy tłumaczeniowych — angielski korpus językowy zwiększa się z dnia na dzień.
  • Pamiętaj, że twoje tłumaczenie zostanie skontrolowane: Na nic wspaniały przekład, jeśli tłumacz uważa, iż praca nad jakością tłumaczenia dobiega końca z ogłoszeniem jego publikacji; niemal zawsze można coś udoskonalić.
  • Przestrzegaj naszych standardów (także licencyjnych): Na nic wybitny tłumacz, jeśli nie jest gotów współpracować.

Każde nowo opublikowane tłumaczenie zostanie skontrolowane pod względem językowo-stylistycznym i w razie konieczności odpowiednio zredagowane przez wyznaczonego członka Administracji Witryny. Kontrola jakości tłumaczenia jest naszym sposobem na ostateczne upewnienie się, że nasi czytelnicy będą mogli cieszyć się jak najwyższą jakością przekładu.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.