Pozyskane multimedia

Pozyskane multimedia

Nagrania pokazujące zjawiska anomalne mogą stwarzać ryzyko ujawnienia świata anomalii przed sferą publiczną. Materiały takie są przejmowane przez Autorytet i wykazywane w tej sekcji archiwum.

Pozyskane nagrania należy nazywać według formatu „M-XXX”, gdzie „XXX” może składać się cyfr oraz wielkich liter. W przypadku nagrań polskich prosimy o wstawianie interfiksu „-PL-”, np. „M-PL-XXX”.

Nagrania polskie

Nagrania angielskie

Pozyskane multimedia Mniej istotne obiekty anomalne ▶

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License