Protektorat

ProtectorateEdit.png

» Protektorat — przegląd «


Protektorat to skrzydło humanitarne Pionu Ochronnego specjalizujące się w ratowaniu ludzi, udzielaniu pomocy przedmedycznej oraz tymczasowym neutralizowaniu większości zjawisk anomalnych. Wszystkie dowództwa regionalne Autorytetu obowiązane są posiadać przynajmniej jedną ekspozyturę obsługującą funkcjonariuszy Protektoratu, którzy w ciągu godziny będą w stanie dostać się do każdego miejsca katastrofy w regionie. Jednakże dowództwa regionalne mogą przeznaczyć środki na większą infrastrukturę Protektoratu. Dyspozycja funkcjonariuszy Protektoratu wymaga uprzedniej autoryzacji dyrektora ekspozytury lub pracownika zajmującego wyższe stanowisko.

medium.jpg

Zaprzysiężenie stróżów Protektoratu, nadzorowane przez Zastępcę Naczelnika Pionu Ochronnego (pośrodku).

Opis: Protektorat to służba szybkiego reagowania w regionach podlegających jurysdykcji Autorytetu, a funkcjonariusze tu służący gotowi są do wzięcia udziału w akcji w ciągu minuty od otrzymania rozkazu. Funkcjonariusze Protektoratu reagują na incydenty mające miejsce poza ekspozyturami Autorytetu, najczęściej w miejscach publicznych. Częstokroć Protektorat zajmuje się kryzysami przechowalniczymi, acz sporadycznie również zaprowadza ład w następstwie anomalnych aktów terroru dokonywanych przez OŚA. Stróże Protektoratu na ogół mogą działać tylko na przydzielonym im obszarze i, z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, nigdy nie zostaną przeniesieni ani poproszeni o wykroczenie poza ich jurysdykcję.

Protektorat zajmuje się różnego rodzaju akcjami ratowniczymi, neutralizacyjnymi i związanymi z udzielaniem pomocy medycznej. Swoją działalność Protektorat prowadzi z garnizonu powołanego w określonej ekspozyturze lub placówce terenowej, którą do tego celu przygotowano. Jednostki zarówno ratownicze, jak i wspierające posiadają floty śmigłowców, a niekiedy nawet samoloty pozwalające funkcjonariuszom na szybkie dostanie się w miejsce każdej katastrofy. Typowy stróż uzbrojony jest tylko w wybraną przez niego krótką broń palną.

Protektorat korzysta z szerokiej gamy technologii. Najczęściej współpracuje on z Modułem Biomechaniki, który zapewnia większość protez, instrumentów chirurgicznych oraz egzokombinezonów wykorzystywanych przez stróżów w terenie i w klinikach mobilnych.

Protektorat to główne źródło rekrutacyjne w ramach Programu Naboru do Autorytetu (PNA). Gdy stróż Protektoratu napotka cywila, który wszedł w kontakt ze zjawiskiem anomalnym lub w inny sposób nabył wiedzę o świecie anomalii, stróż jest umocowany do (o ile wierzy on, że dana osoba byłaby wartościowym nabytkiem) zaoferowania takiemu cywilowi pracy w Autorytecie. Wyjątkowo umiejętny rekrut może upozorować swoją śmierć w wyniku anomalnej katastrofy, dzięki czemu zyska większą swobodę w zakresie utworzenia nowej tożsamości.

Po sprawdzeniu tożsamości, historii oraz danych z kartotek kryminalnych przez Wydział Kontrwywiadowczy CWA rekrutów wysyła się do różnych obszarów funkcjonalnych Autorytetu, gdzie mogą oni najlepiej spożytkować swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Z tego powodu stróże Protektoratu są często zachęcani do rekrutowania wszystkich napotkanych osób, z wyjątkiem najbardziej nieumiejętnych. Nawet tzw. przyciski do papieru, cieśle czy woźni odnajdą się w Autorytecie.

Konkretne szkolenie, wyposażenie oraz standardy operacyjne dotyczące takich rekrutów są sprawą obszaru funkcjonalnego, w którym zajmą stanowisko. Najwięcej wniosków o przydział rekrutów płynie z Sił Bezpieczeństwa Autorytetu, Komponentu Inżynieryjnego oraz Zespołu ds. Eksperymentów Anomalnych. Jeśli mowa o Protektoracie, rzadko kiedy rekrut zostaje do niego zaciągnięty, albowiem tutejsze przydziały wymagają obszernego doświadczenia z zakresu pomocy przedmedycznej, medycznej lub przeciwpożarowej. Wielu rekrutów pozyskanych zostaje przez stróżów, którzy w ramach szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe są w stanie ich uratować przed drugorzędnymi zagrożeniami. Często rekruci tacy sami usiłowali pomóc innym osobom.

Stróże Protektoratu przydzieleni są do komórek organizacyjnych departamentu:

ratowniczych:

  • RE-50: Ratowanie personelu
  • RE-100: Ratowanie VIP-ów
  • RE-150: Ratowanie bojowe
  • RE-200: Ratowanie anomalii

i wspierających:

  • FI-50: Zespół Strażacki
  • DI-100: Dyspozytornia
  • TT-100: Zespół Traumatologiczny
  • NT-100: Zespół Neutralizacyjny
medium.jpg

Stróżowie Protektoratu przybywający do Placówki 014 około godziny po przejściu fali uderzeniowej.

Sporadycznie, gdy rekrut może zostać zaciągnięty do Protektoratu, przydziela się go do komórki RE-50 lub FI-50 w celu odbycia szkolenia pod okiem bardziej doświadczonych stróżów z komórek RE-, TT- bądź NT-100. Po rocznej ocenie służby przygotowawczej rekruta przydziela się do bardziej doświadczonej grupie odpowiadającej jego indywidualnym umiejętnościom (100-200) albo zachowuje się go w dotychczasowej, jeśli stróż szkoleniowy tak uzna. Jeżeli rekrut nie uzyska pozytywnej oceny rocznej, może zostać przeniesiony do pracy kontraktowej w Pionie Przechowalniczym. W sytuacji, gdy szkoleniowiec stwierdzi, iż osoba taka wpływa negatywnie na jakość pracy innych, może on wypełnić formularz amnezyjny RE-100 celem niezwłocznej kasacji wspomnień rekruta i wpojenia go na nowo w życie cywilne.

Aby uzyskać skierowanie do przydziału RE-150-200, wymagane jest uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa poziomu trzeciego.

Stróżowie, którzy wykazali szczególne męstwo w czasie służby, mogą uzyskać ofertę służby w Połączonym Sztabie Protektoratu (PSP). Młodsi stróżowie sztabowi zazwyczaj służą pod nadzorem szefa sztabu określonej ekspozytury i przechodzą dalsze szkolenie z zakresu przywództwa, rekrutacji oraz rozwoju umiejętności. Stróż sztabowy może uzyskać stopień młodszego, sierżanta, starszego, naczelnego i głównego. Główni stróżowie sztabowi sprawują jurysdykcję nad całymi regionami i koordynują działalność personelu Protektoratu na takim obszarze. Spośród nich Naczelnik Pionu Ochronnego powołuje Dowódcę Protektoratu, promując funkcjonariusza na stopień służbowy generała brygady.

medium.jpg

Dwóch stróżów Garnizonu 2-AS z ODAv7.

Wszyscy stróżowie Protektoratu w zawodowym życiu codziennym powinni być w miarę samodzielni, aczkolwiek, oprócz obowiązków związanych z reagowaniem na sytuacje kryzysowe, zleca się im również inne zadania. Oczekuje się przestrzegania łańcucha dowodzenia, aczkolwiek nie może to być nigdy wymówką przed jakościowym służbą w ochronie żyć ludzkich i pracowników Autorytetu.

Wyposażenie: Chociaż drużyny ratownicze Protektoratu wykorzystują szereg nieuregulowanych narzędzi ofensywnych, wyposażenie ratownicze oraz pancerze są zawsze wykonywane przez Autorytet, albowiem brak jest adekwatnych producentów takich przedmiotów na świecie, z wyjątkiem OŚA takich jak GEAR. Najważniejszą częścią ekwipunku stróżów Protektoratu jest ODAvX, czyli Omniwersalny Aparat do Nurkowania, aktualnie w wersji 10. Pozwala on każdemu stróżowi na łatwe dostanie się do centrum każdego kryzysu.

Każdy wydany artykuł wyposażenia jest skatalogowany i zarejestrowany pod odpowiednim numerem seryjnym. Personel Protektoratu ponosi odpowiedzialność za konserwację, funkcjonalność i zupełność wydanego mu ekwipunku po zakończeniu dyspozycji.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.