Polskie raporty niekanoniczne i Joke

Raporty niekanoniczne i Joke
seria polska

Raporty niekanoniczne z różnych powodów nie są zgodne z kanonem polskim. Podlegają tym samym standardom co do jakości, co pozostałe utwory.

Raporty niekanoniczne


Sufiks: -NC

Raporty niekanoniczne nie muszą być zgodne z kanonem, a nadto ich celem nie musi być rozbawienie czytelnika.

Raporty Joke


Sufiks: -J

Raporty Joke napisane są pół żartem, a ich celem jest rozbawienie czytelnika.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.