Specjalny Box na Klasy i Zagrożenia

Zaprojektowany z przezabawną niekompetencją przez użytkownika AlmardukAlmarduk, przy użyciu kodu zapożyczonego od użytkownika VizloxVizlox z Komponentu Zagrożeń. Przemienienie papki kodu w komponent dokonał TTPYTTPY.


Ten element formatowania zastępuje normalną górną część raportu - klasę obiektu i typy zagrożeń — i umieszcza je w ramce. Jest to nieco trudniejsze do ogarnięcia niż zwykłe formatowanie, ale powinno okazać się znacznie wygodniejsze.

Oto działający przykład:

[[include :rpc-pl:component:special-box number=200|
object-class=Gamma|
lethality-rating=Biały|
symbol=gamma-white|
tychokinetic=true|
incorporeal=true|
immeasurable=true|
divine=true|
sentient=true|
toxic=true|]]

Rejestracja Porządku Centralnego: 200

Ryzyko przechowalnicze: Gamma

Poziom zagrożenia: Biały
h-incorporeal.webp zagrożenie bezcielesne h-immeasurable.webp zagrożenie niemierzalne h-tychokinetic.webp zagrożenie prawdopodobieństwa h-sentient.webp zagrożenie świadomością divine-hazard zagrożenie świętością h-toxic.webp zagrożenie toksyczne

A teraz, wyjaśnijmy każdy element.

number=200|

Spowoduje to wyświetlenie numeru, który chcesz zobaczyć. Możesz także wprowadzić litery i inne znaki, jeśli chcesz, z jakiegoś tam powodu.

object-class=Gamma|
lethality-rating=Biały|

Są to tylko słowa, które chcesz zobaczyć w polach Klasa: i Stopień zagrożenia:. Możesz tu wpisać cokolwiek, ale zazwyczaj chcesz, aby pasowało to do obrazka klasy obiektu. Pamiętaj, aby pisać je wielkimi literami!

symbol=gamma-white|

Odpowiada to obrazowi klasy obiektu. Akceptuje wszystko od Alpha-White do Omega-Black, plus klasy Kultury Badawczej. NIE pisz tej zmiennej wielkimi literami!

tychokinetic=true|

W tym miejscu można dodać dowolną liczbę zagrożeń lub dodatkowych właściwości. Możesz dodać dowolną ich liczbę, ale zalecam ograniczenie ich liczby - komponent nie wygląda tak dobrze, gdy jest ich zbyt wiele. Oto pełna lista możliwych do wykorzystania zagrożeń, zaczerpnięta ze strony tutaj.

Kod użyty dla obrazów zagrożeń jest nieco zmodyfikowaną kopią komponentu zagrożeń opisanego na tej stronie, wykonanego przez VizloxVizlox.

Bonus: Każdy obraz zawarty w komponencie Ikony będzie również działał dla zmiennej "symbol" (większości z nich nie widzę powodu, aby ich używać). Pełna lista nazw znajduje się na dole strony => pliki. Oto Kilka przykładów:

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.