Oddział Ustalania Celowości i Hierarchizacji Obostrzeń

Oddział Ustalania Celowości i Hierarchizacji Obostrzeń

Oddział Ustalania Celowości i Hierarchizacji Obostrzeń (UCHO), zrodzony w wyniku reakcji na nieautoryzowaną sesję testów na RPC-███ w 19██ r., realizuje dwojaką misję: ewaluację działalności Autorytetu i badanie naruszeń mandatów Autorytetu. Oceny przygotowywane przez UCHO skupiają się na sprawach związanych z nieetycznym charakterem pracy wykonywanej przez personel Autorytetu.

Głową departamentu jest Dyrektor Oddziału Ustalania Celowości i Hierarchizacji Obostrzeń.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.