Jak stosować nasze widżety

Jak stosować nasze widżety

Niniejsza podstrona stanowi wykaz komponentów Witryny, które możesz wykorzystać w swoich pracach.

Jak korzystać modułu include

Większość komponentów może być użyta tylko poprzez moduł include. Najłatwiej z tego powodu jest przekopiować kod komponentu z artykułu, w którym jest on wykorzystany, a następnie zmodyfikować go zgodnie z zapotrzebowaniem.

Możesz poczytać oficjalną dokumentację Wikidot o module include tutaj.

Jak korzystać z szablonów

Umieść poniższy kod w górnej części swojego artykułu i podmień URL na właściwy.

[[module CSS]]
@import url(http://rpc-pl.wikidot.com/example-theme/code/1);
[[/module]]

Komponenty

Blok obrazków zagrożeń autorstwa MrPinesMrPines

Komponent umożliwiający dołączenie obrazków z zagrożeniami, które po najechaniu kursorem wyświetlają tekst.

Wersja zaktualizowana

Noty boczne autorstwa VizloxVizlox

Możliwe do rozwinięcia plansze informacyjne, które można umieścić po boku ekranu.

Poradnik

Blok zagrożeń autorstwa VizloxVizlox

Stylizowany zamiennik dla zagrożeń, na podstawie bloku obrazków zagrożeń.

Poradnik

Infoboxy autorstwa VizloxVizlox

Plansze informacyjne z perspektywy pozafabularnej na temat pracy.

Zarówno kanon, jak i seria:

[[include component:infobox canon=TEKST|series=TEKST]]

Tylko seria:

[[include component:infobox series=TEKST]]

Tylko kanon:

[[include component:infobox canon=TEKST]]

Ostrzeżenie Zarządu autorstwa JimmyBoyHahaJimmyBoyHaha

Nagłówek ostrzegający czytelnika, iż następujący plik jest wysoce utajniony.

Przykład:

[[include :component:gd-warning
|bg-image=http://rpc-pl.wikidot.com/local--files/component:gd-warning/arrpeesee.webp
|bg-opacity=0.1
|text-top=NA MOCY UCHWAŁY ZARZĄDU
|text-bottom=Poniższy plik opisujący anomalną infekcję grzybiczą objęty jest klauzulą tajności 3/660
@@ @@
**Dostęp nieautoryzowany jest wzbroniony.**
|phenomena-code=660
]]

Prawostronne nawigatory przetworzone przez Teoman DenizTeoman Deniz i televisionisttelevisionist, a kod uporządkowany przez VizloxVizlox (główny moduł, który przetworzono, znajduje się tutaj).

Modyfikowalny i pływający spis treści.

Kod:

[[include nav:side-right
width= |
background= |
border= |
border-radius= |
padding= |
box-shadow= |
]]
[[=]]
[[size 120%]]**Tytuł pracy**[[/size]]
[[size 75%]]**Nawigator**[[/size]]
----
[[/=]]

Tekst kotwiczki

[[div style="margin: auto"]]

[[/div]]
[[/div]]
[[/div]]

Specjalny Box na Klasy i Zagrożenia autorstwa AlmardukAlmarduk, VizloxVizlox, TTPYTTPY

To narzędzie do formatowania, które zastępuje formatowanie u góry strony i umieszcza je w ramce.

Poradnik

Formaty

Kultury pionów

Zestaw alternatywnych formatów RPC odpowiednich do danego pionu.

Kultura Pionu Badawczego

Kultura Pionu Ochronnego

Kultura Prezydium

Szablony

Główny szablon

[[module css]]
@import url(http://rpc-pl.wikidot.com/component:theme/code/1);
[[/module]]

Szablon AEP

[[module css]]
@import url(http://rpc-pl.wikidot.com/component:aep-theme/code/1);
[[/module]]

Szablon AEP

[[module css]]
@import url(http://rpc-pl.wikidot.com/component:themeaep/code/1);
[[/module]]

Szablon CWA

[[module css]]
@import url(http://rpc-pl.wikidot.com/component:aci-theme/code/1);
[[/module]]

Szablon FOA

[[module css]]
@import url(http://rpc-pl.wikidot.com/component:foa-theme/code/1);
[[/module]]

Szablon GEAR

[[module css]]
@import url(http://rpc-pl.wikidot.com/component:gear-theme/code/1);
[[/module]]

Szablon MI13

[[module css]]
@import url(http://rpc-pl.wikidot.com/component:mi13-theme/code/1);
[[/module]]

Szablon RCPA

[[module css]]
@import url(http://rpc-pl.wikidot.com/component:rcpa-theme/code/1);
[[/module]]

Szablon VSSP

[[module css]]
@import url(http://rpc-pl.wikidot.com/component:vssp-theme/code/1);
[[/module]]

Tło APD

[[module css]]
@import url(http://rpc-pl.wikidot.com/component:apd-background/code/1);
[[/module]]

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.