Wykaz ekspozytur

Wykaz ekspozytur

Autorytet działa na całym świecie, a konkretne miejsca, w których przeprowadza działania, można rozpisać, począwszy od oddalonych posterunków z kilkoma pracownikami, a skończywszy na wielkich bazach, w których pracują tysiące osób. Wszystkie takie miejsca kategoryzujemy jako ekspozytury Autorytetu. Ekspozytury dzielą się na:

  • ekspozytury regionalne — kierujące działalnością Autorytetu na wydzielonej jurysdykcji regionalnej;
  • placówki — przechowujące anomalie; placówka może być zarówno całkowicie ukryta, jak i zakamuflowana jako siedziba innej organizacji;
  • placówki terenowe: przechowujące anomalie niemożliwe do przeniesienia albo których przeniesienie z różnych względów nie byłoby praktyczne;
  • stacje: nieprzechowujące żadnych anomalii; celem stacji może być np. prowadzenie nasłuchu czy zaopatrywanie pobliskich ekspozytur.

Każdą ekspozyturę wskazuje się z użyciem oznaczenia numerycznego (np. „Placówka 014”). Placówki powołane na potrzeby przechowywania konkretnego obiektu desygnuje się dodatkowo jako „terenowe”(np. „Placówka Terenowa 047”).

Informacje odnoszące się do formatu ekspozytur znajdziesz tutaj. W tym miejscu natomiast możesz się upewnić co do tego, czy twoja ekspozytura spełnia wymagania, by można było ją opublikować.

Aby dodać nowy wpis, wprowadź na odpowiedniej zakładce nazwę ekspozytury oraz jej numer (np. „Stacja 123”), a następnie kliknij przycisk „Ujawnij ekspozyturę”. URL angielski powinien pozostać w wersji oryginalnej. W URL może znajdować się łącznik, lecz nie powinno go być w nazwie placówki, czyli w tytule artykułu o niej.


Placówka 005 ujawniona przez (user deleted) w dniu 15 Oct 2020 19:23.

Ocena: 4
Liczba głosów: 3

Fragment: Placówka 005 założona została 13 października 1920 r. przy wschodnio-południowym brzegu Jeziora Klebarskiego, na terenie porzuconej jednostki wojskowej w celu zapewnienia Autorytetowi sprzyjającej pod...

Placówka 052 ujawniona przez (user deleted) w dniu 27 Jan 2019 16:57.

Ocena: 4
Liczba głosów: 5

Fragment: Placówka 052 jest siedzibą Polskiego Oddziału Autorytetu RPC koordynującą wszelkie programy i projekty badawcze, ochronne oraz przechowalnicze. Ponadto Placówka 052 prowadzi komunikację z organami...

◀ Akta pracownicze Wykaz ekspozytur

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.