Zagrożenia

Zagrożenia

Anomalie, które Autorytet klasyfikuje jako obiekty RPC, są równie rożnorodne, jak sam świat, i dlatego mogą stwarzać one zagrożenia o różnej naturze. Artykuł ten prezentuje listę i objaśnienia najczęściej stosowanych przez Autorytet oznaczeń zagrożeń stwarzanych przez znane mu anomalie. Niektóre z wymienionych zagrożeń wskazują cechy co do zasady nieszkodliwe w klasycznym rozumieniu, aczkolwiek należy je rozumieć przez pryzmat tego, czego dotyczą, czyli zjawiska anomalnego, uznawanego za fenomen z samej swojej natury nieprzewidywalny.

h-aggression.webp
Zagrożenie agresją (aggression hazard): anomalia zachowuje się agresywnie wobec poszczególnych osób, grup ludzi albo wszystkich ludzi.
h-ballistic.webp
Zagrożenie balistyczne (ballistic hazard): anomalia może miotać pociski.
h-geological.webp
Zagrożenie geologiczne (geological hazard): anomalia może wpływać na elementy budowy Ziemi.
h-grouped.webp
Zagrożenie grupowe (grouped hazard): anomalia jest częścią grupy anomalii.
h-climatological.webp
Zagrożenie klimatyczne (climatological hazard): anomalia może wpływać na zjawiska pogodowe.
h-invisibility.webp
Zagrożenie niewidzialnością (invisibility hazard): anomalia stwarza zagrożenie z powodu niemożności jej dostrzeżenia gołym okiem.
h-psychotronic.webp
Zagrożenie psychotroniczne (psychotronic hazard): anomalia wykazuje właściwości psychotroniczne, np. telekinezę, jasnowidztwo, telepatię czy pirokinezę.
h-replicating.webp
Zagrożenie replikacyjne (replicating hazard): anomalia może się powielać.
h-sapient.webp
Zagrożenie rozumnością (sapient hazard): anomalia jest zdolna do złożonego myślenia.
h-sentient.webp
Zagrożenie świadomością (sentient hazard): anomalia jest zdolna do odczuwania emocji pierwotnych i wykazuje świadomość otoczenia.
h-transmutation.webp
Zagrożenie transmutacyjne (transmutation hazard): anomalia może zmieniać formę.
O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.