Zespół ds. Eksperymentów Anomalnych

Zespół ds. Eksperymentów Anomalnych

Zespół ds. Eksperymentów Anomalnych bada granice możliwości przechowywanych obiektów RPC i testuje te anomalie pod kątem zidentyfikowania opcji ich wykorzystania. Za sprawą badań możemy pogłębiać i poszerzać naszą wiedzę. Poznanie możliwości oraz ograniczeń obiektów RPC pozwala nam nawigować po świecie wypełnionym nieznanym.

Testy wykonywane są różnymi metodami. Zapewnione ZEA wyposażenie umożliwia przeprowadzanie różnej maści eksperymentów, przesłuchań oraz obserwacji. We współpracy z funkcjonariuszami ochrony oraz inżynierami testy mogą być przeprowadzane w otoczeniu bezpiecznym i sprzyjającym rozwojowi wiedzy. Zespół ds. Eksperymentów Anomalnych przekazuje Biurom Akwizycji oraz Analizy i Nauki cenne informacje, które kształtują przyszłość operacyjną Autorytetu.

Zespół ds. Eksperymentów Anomalnych rozlokowany jest na całym świecie, a jego łańcuch dowodzenia jest nieskomplikowany. Asystenci badań są nieświadomi istnienia Autorytetu i wykonują zleconą im pracę badawczą w charakterze wolnych strzelców. Zlecenia dla asystentów badań zazwyczaj dotyczą spraw nieanomalnych. Młodsi badacze wchodzą w bezpośredni kontakt z anomaliami i zatrudniani są w pełnym wymiarze godzin w Autorytecie. Starsi badacze koordynują działania młodszych i przekazują informacje na temat dokonanych odkryć wyżej. Główni badacze koordynują działania starszych badaczy i zarządzają złożonymi projektami.

Po zatrudnieniu w ZEA młodszy badacz, na podstawie jego umiejętności, przydzielony zostaje do grupy badawczej zajmującej się daną anomalią i przetransportowany do odpowiedniej placówki. Grupy badawcze typowo liczą od dwóch do dziesięciu młodszych badaczy i zarządzane są przez starszego badacza. Po przybyciu młodszego badacza zostają mu przekazane informacje o przydzielonej anomalii, a także powierzone zadania związane z przeprowadzaniem testów i obserwacji. Testy przeprowadzane są zawsze z poszanowaniem protokołów przechowalniczych opisanych w oficjalnej dokumentacji obiektu, we współpracy z funkcjonariuszami ochrony oraz inżynierami. Młodszy badacz jest zawsze wyposażony w niezbędny ekwipunek oraz dostęp do zasobów, np. w postaci CSD. Młodszy badacz, którzy wykaże swoją wartość w zakresie badania pierwszych anomalii, będzie mógł zostać przeniesiony do innej anomalii — czy to na własne, czy na cudze życzenie. Wraz z zyskiwaniem doświadczenia i dokonywaniem wkładu w zasoby wiedzowe Autorytetu młodszy badacz jest przydzielany do coraz ważniejszych anomalii, aż pewnego dnia staje się kandydatem na stanowisko starszego badacza.

Starszy badacz zostaje wybrany spośród modelowych, doświadczonych młodszych badaczy o długim stażu pracy, w której trakcie dowiedli swojej znacznej wartości w oczach Autorytetu. W trakcie okresu adaptacji do nowych obowiązków starszy badacz przez trzy miesiące współpracuje ze starszym badaczem dłużej wykonującym już swoje obowiązki. Następnie osoba adaptowana zostaje albo zatwierdzona, albo odrzucona jako starszy badacz. W razie zatwierdzenia osoba taka zostajie przydzielona do nowej anomalii, ponownie — wybranej na podstawie cech badacza. W razie jednak odrzucenia osoba ta powraca na stanowisko młodszego badacza celem zyskania większego doświadczenia. Po przydzieleniu starszego badacza do określonej grupy badawczej koordynuje on wszelkie testy przeprowadzane przez młodszych badaczy przydzielonych do tej właśnie grupy. Starszy badacz analizujeł dane uzyskane w trakcie badań i przekazuje wyniki tychże odpowiednim sekcjom Biura Analizy i Nauki, Biura Akwizycji oraz głównym badaczom. Sekcje tamte mogą samodzielnie wnosić o przeprowadzenie stosownych testów i to właśnie starszy badacz za to odpowiada.

Najważniejsi starsi badacze mogą być kandydatami na głównych badaczy. Główni badacze nadzorują działania wielu starszych badaczy; zarządzają oni wieloma projektami jednocześnie i na podstawie wyników testów decydują o sposobie czynienia użytku z anomalii. Projekty głównych badaczy łączy jeden cel nadrzędny: zwiększenie znaczenia Autorytetu oraz ludzkości. Przykładami takich projektów może być „Stabilizacja medyczna populacji” czy „Narodowe zapobieganie pogodzie destruktywnej”. Projekty te umożliwiają bezpieczne przekazywanie wiedzy zgromadzonej przez Autorytet sferze publicznej.

Logi testów

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.